Luk

Optimal vareplacering

LOGIA WMS eksperternes råd

LOGIA sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, og at der er beholdning på plukkepladserne. Det skaber et godt flow på lageret og effektive plukkerunder.

En C-vare kan blive til en A-vare

Den optimale vareplacering er udfordret af, at der over tid sker forandringer i afsætningsmønstre, produktsortiment m.v., som medfører, at de varer, der er C-varer i dag, kan være A-varer i morgen.

LOGIA’s lagerstyring giver dig overblik over, hvilke varer der er uhensigtsmæssigt placeret – enten indenfor et enkelt lagerområde eller på tværs af hele lageret. Det giver mulighed for at igangsætte flyttejobs, når og hvor det er hensigtsmæssigt.

Download webinar om ABC-analyse

Mindre intern transport

I LOGIA kan varernes stamdata suppleres med indlagrings- og opfyldningsstrategier. Det betyder, at LOGIA kan vise den bedst mulige lokation til den enkelte vare ved indlagring. Det kan være direkte på den korrekte plukkeplads eller på en ledig bufferlokation tættest på plukkepladsen.

LOGIA igangsætter opfyldningsjobs, når beholdningen kommer på det angivne minimum. Pluk igangsættes ikke på ordrer, der indeholder varer uden beholdning på plukkepladserne. Det sikrer, at der ikke køres forgæves, og at den interne transport minimeres.

Indsigter

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo