Luk

Guide: Anvendelse af lagerstrategier

Korrekt placering og håndtering af varer er én af forudsætningerne for lagerets effektivitet.

I denne guide vil du blive introduceret for nogle af de muligheder, som LOGIA’s lagerstrategier tilbyder. Du vil få indblik i, hvordan strategierne kan gribes an, og hvilke overvejelser man bør gøre sig, når lagerstrategierne skal defineres.

Strategierne indeholder regler for indlagring, genopfyldning og pluk og besvarer bl.a. spørgsmål som:

  • Hvor skal man placere nytilkomne varer?
  • Hvornår skal plukkelokationer genopfyldes?
  • Hvorfra skal plukkelokationer genopfyldes?
  • Hvor er det smartest at plukke den enkelte kundeordre fra?

6b9cfb08-62ff-4b9f-8749-e42e68f19891