Luk

HEXPOL TPE vælger Roima som partner til industriel digitaliseringsstrategi

HEXPOL TPE er en global gruppe med speciale i termoplastiske elastomer (TPE) til applikationer inden for forbrugerprodukter, medicin, emballage, bilindustrien og byggeri.

Virksomheden har længe været i stand til at levere produkter af høj kvalitet med ensartede og forudsigelige egenskaber, og det betyder, at HEXPOL TPE i dag er et respekteret navn på markedet. Derfor var det ikke uventet, da virksomheden også blev den første TPE-producent i Europa, som opnåede ISO 13485-certificering.

Situation og behovsanalyse

HEXPOL TPEs svenske fabrik har produceret termoplastisk elastomer (TPE) siden 1970’erne. I årenes løb er systemlandskabet for produktionsrelateret IT blevet mere og mere fragmenteret, hvilket har ført til en unødvendig mængde manuel håndtering af produktionsdata og en hindring for fleksibel og effektiv, kontinuerlig procesudvikling. Da visse dele af systemlandskabet havde nået slutningen af deres levetid, blev der desuden indledt et samarbejde med Roima om at skabe en ny digitaliseringsstrategi for fabrikken.

Roima analyserede eksisterende systemlandskaber sammen med HEXPOL TPE baseret på den nuværende situation samt fremtidige behov og identificerede tre forskellige veje fremad. Alle tre muligheder havde deres fordele og ulemper, men for at maksimere mulighederne for effektiv og fleksibel fremtidig procesudvikling, forbedre arbejdsmiljøet for operatører ved at minimere manuel datahåndtering i produktionen, øge sporbarheden og lette udviklingen og systemvedligeholdelse blev en sammenhængende platform fra AVEVA betragtet som det bedste valg til det nye systemlandskab.

Løsning

Roima blev betroet at gennemføre et AVEVA MES-projekt, som blev startet i efteråret 2021. Det er altid en udfordring at gennemføre et digitaliseringsprojekt i et eksisterende anlæg med høje krav til kontinuerlig produktion. Det kræver viden og erfaring om ikke kun selve teknologien, men det er mindst lige så vigtigt at være lydhør over for slutbrugernes behov og det nye arbejdsmiljø.

Det nye systemlandskab blev bygget parallelt med det gamle for at muliggøre testning og sikre funktionalitet, inden skiftet endelig blev udført i foråret 2022. “Vi fik bevis for, at metoden var rigtig ved, at Go-Live selv blev så ubesværet, og operatørerne har haft let ved at tilpasse sig det nye system, selv opstarten efter sommerens nedlukning gik fremragende”, siger Marie Sannes, projektleder hos Roima. En klar succesfaktor for det vellykkede projekt har været de dygtige og engagerede medarbejdere i projektteamet fra HEXPOL TPE og Roima.

Fordele ved det nye systemlandskab:

  Reduceret manuelt arbejde i produktionen ved at flytte produktionsdata mellem forskellige systemer har reduceret risikoen for fejl, der kan føre til produktionstab. Operatører kan bruge mere tid på andre værdiskabende aktiviteter
 • Øget sporbarhed gennem hele produktionen
 • Faciliterer løbende og fleksibel procesudvikling, da systemet nemt kan tilpasses og udvides til at håndtere nye og ændrede produktionslinjer
 • Fremtidssikret platform

Succesfaktorer:

 • Fælles analyse af den nuværende situation og fremtidige behov gav det rette grundlag, så partnerne sammen kunne skabe en klar digitaliseringsstrategi og køreplan for et nyt systemlandskab
 • Målrettet, engageret og vidende projektteam hos Roima og HEXPOL TPE, som havde mandat og viden til at implementere digitaliseringsstrategien.
 • Det rigtige valg af produktplatform fra AVEVA, som passer til HEXPOL TPE’s behov
 • Nøglefaktorer ved det nye systemlandskab:

  • Operatørstøtte i forberedelsen og udførelsen af produktionsordrer for at minimere fejl og mangler
  • Automatiseret ramme for kontrol af BOM og udførelsesrækkefølge af procestrin
  • Håndterer ordrer i produktionen med automatisk kompensation for affald og skrot
  • Intern materialehåndtering i produktionen
  • Checklister til støtte for operatører
  • Historie om begivenheder og handlinger
  • Sporbarhed af materialer i produktionen
  • Registrering af skæringstider
  • Automatisk download af maskine indstillinger og mængder til SCADA/PLC
  • Integration med ERP, PLC, LIMS og PPS
  Vi valgte Roima som partner takket være den kompetence og det engagement, som blev vist gennem alle dele af projektet. Den nye løsning har givet os forbedret sporbarhed og yderligere forbedringer i form af standardiserede arbejdsmetoder og rutiner”, siger Thomas Nilsson, CEO, HEXPOL TPE AB.

  Komponenter, som indgår i løsningen: AVEVA System Platform, AVEVA Historian, AVEVA InTouch, AVEVA Works Tasks, AVEVA MES, AVEVA Enterprise Integrator.

  See the webinar recording: From SCADA to MES, presented on 10 November 2022 by Johan Bäckman.

  Indhold

  Intro

  Situation og behovsanalyse

  Løsning

  Fordele ved det nye systemlandskab:

  Succesfaktorer:

  Nøglefaktorer ved det nye systemlandskab:

  Kontakt salg