Sulje

Elämää Roimalaisena

Elämää Roima Intelligencellä

Roimalaisena omaksut ainutlaatuisen lähestymistavan työhön ja elämään, jonka avulla voit muokata ammatillista matkaasi alhaalta ylöspäin. Tätä se tarkoittaa:

Roimalaisen määritelmä

Roimalaiset ovat yksilöitä, jotka kokevat itsensä osaksi Roima-yhteisöä. Jokainen Roimalainen määrittelee itse Roimalaisuutensa, joten kaikilla yksilöillä on mahdollisuus edistää organisaation kollektiivista kulttuuria ja arvoja.

Luottamus ja itsensä johtaminen

Roimalaisia kannustetaan itseohjautuvuuteen ja ottamaan vastuu työstään. Työntekijöiden taitoon suorittaa tehtävät ja vastuualueensa itsenäisesti luotetaan, mikä edistää voimaantumisen ja vastuunkannon tunnetta.

Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa

Roima etsii aktiivisesti yhteistyötä eri alojen johtavien asiantuntijoiden kanssa. Tämä sitoutuminen yhteistyöhön alan parhaiden kanssa antaa Roimalaisille mahdollisuuden osallistua projekteihin, jotka haastavat ja inspiroivat heitä.

Yhteistyön kulttuuri

Roima edistää yhteistyön ja avoimen viestinnän kulttuuria sekä asiakkaiden että työntekijöiden kanssa. Tiimityöskentelyä korostetaan, sillä yhteiset ponnistelut johtavat johdonmukaiseen menestykseen.

Intohimo tuotteita ja asiakkaita kohtaan

Roimalaiset suhtautuvat intohimoisesti tuotteisiinsa, suorituskykyynsä ja asiakkaidensa menestykseen. Tämä intohimo ajaa heitä tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia.

Kestävä tulevaisuus

Roima on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta ja parantamaan työympäristöjä maailmanlaajuisesti. Tähän kuuluu teknologian hyödyntäminen, jotta pysytään teollisuus 4.0:n eturintamassa ja autetaan yrityksiä lisäämään kannattavuutta samalla, kun kestävyys asetetaan etusijalle.

Työ- ja yksityiselämän tasapaino

Roima edistää työn ja yksityiselämän tasapainoa hybridityömallin avulla. Tämä tarkoittaa, että työntekijät voivat työskennellä joustavasti etänä ja toimistoympäristössä, mikä mahdollistaa ammatillisten velvollisuuksien ja yksityiselämän yhteensovittamisen.

Kehitys ensisijaisena tavoitteena

Roima korostaa voimakkaasti työntekijöidensä henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. Tähän kuuluu mahdollisuuksien tarjoaminen taitojen parantamiseen ja urakehitykseen, jotta jokainen Roimalainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Merkitykselliset haasteet ja kasvu

Roima tarjoaa työntekijöilleen mielekkäitä haasteita ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja urakehitykseen. Roimalaisia kannustetaan oppimaan ja kehittymään organisaatiossa jatkuvasti.

Työntekijöiden arvo

Roima tunnustaa, että työntekijät ovat avain pitkän aikavälin menestykseen. Roima investoi työvoimaansa tarjoamalla nykyaikaisia, ergonomisia työtiloja, työkaluja ja erilaisia etuja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Roimalaisuuden ytimessä on kyse kulttuurista, jossa arvostetaan työntekijöitä yksilöinä, työn ja yksityiselämän tasapainoa, luottamusta, yhteistyötä, henkilökohtaista kehittymistä, kestävyyttä ja syvää sitoutumista tuotteiden erinomaisuuteen ja asiakkaiden menestykseen. Kyse on omistajuuden ja voimaantumisen tunteen vaalimisesta ja siitä, että teemme yhdessä töitä valoisamman tulevaisuuden luomiseksi.