Sulje

Kestävä kehitys

Kestävään kehitykseen keskittyvä toiminta

Toimitusketjujen mullistaminen kestävämpää huomista varten

Täytä velvollisuutesi planeettaamme kohtaan samanaikaisesti lisäten kannattavuutta ja tehokkuutta.

Toimitaan yhdessä ja parannetaan sitoutumistamme vastuullisuuteen samalla ympäristövaikutuksia vähentäen. Vihreä tapa on Roiman tapa.

Roiman kestävän kehityksen selvitys

Roima tarjoaa innovatiivisia digitalisointiratkaisuja globaaleille toimitusketjuille tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi ja luo vaurautta yhteiskunnalle.

Uskomme vahvasti, että asiakkaidemme on käytettävä raaka-aineita ja energiaa harkiten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Näytämme vahvaa esimerkkiä valitsemalla energiatehokkaita ratkaisuja toimintaamme, valitsemalla tehokkaita matkustusmuotoja ja suosimalla hybridi-/sähköajoneuvoja yrityskuljetusten sijaan.

Myös työprosessimme ovat kestävän kehityksen käytäntöjen mukaisia, jotta voimme tarjota laatua ja tehokkuutta eettisistä periaatteista tinkimättä.

ESG

Käytämme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyviä kriteerejä arvioidaksemme kestävyyttämme ja omia vaikutuksiamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon. Neljä Yhdistyneiden kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteesta luo perustan kestävyyslähestymistavallemme.

Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista alla olevasta linkistä.

Lue lisää

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

SDG #8: Tehokas ja turvallinen tuotekehitys ja toimitusketjut.

Teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri

Täydellisyyden ja SDG:n tavoitteen nro 9, teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri, ohjaama innovointi.

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Tehokas digitalisoitu toimitusketju SDG #12: vastuullinen kulutus ja tuotanto varten

Ilmastotoimet

SDG nro 13: Ilmastotoimet, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen operatiivisen huippuosaamisen avulla.

  • Total: 4
  • Total: 4