Sulje

Onko päiväsi täynnä logistiikkaan liittyviä yllätyksiä?

Kuljetuslogistiikkaan liittyy monia osapuolia ja vaatimuksia. Kuljetusprosessi on pystyttävä mallintamaan ja seuraamaan aiempaa tarkemmin. Kaikkien osapuolten on voitava toimia tiukemmin yhdessä, kyettävä tuottamaan ja jakamaan tietoa toiminnastaan mahdollisimman monipuolisesti. Ilman jaettua tietoa ei logistiikkatoiminnasta saada parhaita hyötyjä irti. Tarvitaan siis kokonaisratkaisu, suunnitelmallinen tapa toimia.

Ei kahta samanlaista

Jokainen kuljetuslogistiikan ketju on yksilöllinen. Siihen vaikuttaa esimerkiksi mukana olevien toimijoiden toimiala, sijainti ja liikuteltavien tuotteiden ominaisuudet. Harvoin tulee eteen kokonaisuutta, joka olisi tarkka kopio toisesta. Siksi jokainen kokonaisuus tarvitsee omanlaisensa kokonaisratkaisun, joka koostuu tiedosta, prosesseista, toimintatavoista, toimijoista ja (tieto)järjestelmistä.

Näistä kaikista tulee sopia ketjussa mukana olevien kesken. Liikkeelle pääsee hyvin aloittamalla keskeisistä kysymyksistä, kuten mitä ylipäätään ollaan tekemässä ja mitä halutaan saavuttaa. Pidemmälle mentäessa keskustelu siirtyy muun muassa siihen, miten

  • asioita suunnitellaan
  • suunnitelmaa toteutetaan päivittäisessä toiminnassa
  • toimitaan eri toimijoiden välillä
  • viestitään eri toimijoiden ja loppuasiakkaan välillä.

Mittarit ja seuranta kuntoon

Kun tavoitteet ovat tiedossa, on tärkeää määritellä, miten kokonaisuutta mitataan ja miten toiminnan onnistumisen aste todennetaan. Kun nämä eri pelimerkit ovat avoimesti pöydällä, on kaikkien mukana olevien helppo toimia sovitusti ja myös hyväksyä mahdolliset sanktiot tai palkkiot.

Olisi hyvä, jos todentamista voisi tehdä päivä- tai ainakin viikkotasolla. Perinteinen raportteihin perustuva seuranta – peräpeiliin katsominen – ei tue nykymaailman hektistä vaatimustasoa. Poikkeamista ja korjattavista asioista on hyvä saada viitteet aikaisessa vaiheessa tai jo ennen kuin ne tapahtuvat. Siksi on tarpeen sopia mahdollisimman reaaliaikaisesta tiedon jakamisesta.

Parannat asiakastyytyväisyyttä

ROIWalk-konsepti on kustannustehokas, nopea tapa aloittaa logistiikan toimintojen kehittäminen perusvaatimuksista alkaen. Tarvitaan vain yksi tehokas päivä tiedon keruuseen, jonka jälkeen asiantuntijamme luovat raportin sisältäen nykytilan kuvauksen huomioineen ja ehdotukset mahdollisista nopean hyödyn muutoksista sekä pidemmän aikavälin kehityksistä. Raportin pohjalta asiakkaan on helppo ottaa tarvittavat jatkoaskeleet niille sopivana aikana.

Kun lähdet kehittämään kuljetuslogistiikkaan liittyviä toimintojasi eteenpäin, koet vähemmän yllätyksiä ja enemmän kontrollin tuomaa turvaa, joka heijastuu omiin asiakkaisiisi asti.

Content

Intro

Ei kahta samanlaista

Mittarit ja seuranta kuntoon

Parannat asiakastyytyväisyyttä

Ota yhteyttä myyntiin