Sulje

Joustava liiketoimintaprosessien hallinta nykyaikaisen liiketoiminnan ohjaamisen ytimessä

Roima Enterprise Business Platform (EBP)

Pohjoismainen teollisuus keskittyy yhä enemmän asiakaskohtaisten tuotteiden valmistukseen. Toiminnan tehokkuuden kasvua haetaan nyt nostamalla digitalisaation ja automaation tasoa. Kumpikin näistä liiketoiminnan kehitysalueista vaatii toimintamallien ja prosessien standardointia sekä uusia tapoja käsitellä kasvavaa tiedon määrää. Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, miten oikealla kokonaisratkaisulla voit vastata nykypäivän liiketoiminnan ohjaamisen haasteisiin.

Roima Enterprise Business Platform

Digitalisaation ja automaation tason noston myötä yritysten tietojärjestelmiin alkaa syntyä uuden tyyppistä dataa, ja samalla käsiteltävän datan volyymit kasvavat. Kun tietoa kertyy paljon, täytyy siitä seuloa esille olennainen, jotta voidaan tehdä nopeita analyysejä ja oikea-aikaisia päätöksiä. Menestyvän yrityksen liiketoiminnan kehittäminen perustuu jatkuvaan parantamiseen, ja avain jatkuvaan parantamiseen puolestaan on luotettava, ajantasainen tieto. Kaikkien liiketoimintaan liittyvien tietojen ja suunnitelmien tulee olla reaaliaikaisesti eri prosessien käytettävissä. Näin mahdollistetaan toiminnan täydellinen läpinäkyvyys.

Roima Enterprise Business Platform (EBP) on ratkaisu juuri näihin haasteisiin, pitäen kaiken tarvitsemasi tiedon käsiesi ulottuvilla – kaikkialla ja kaiken aikaa. Roima EBP on integroitu kokonaisratkaisu, joka kattaa niin myynnin ja liiketoiminnan suunnittelun, digitaalisen tuotesuunnittelun ja valmistuksen, alihankintaverkostojen hallinnan kuin elinkaariliiketoiminnan osa-alueet.

Toiminnan tehokkuuden kasvua haetaan nyt nostamalla digitalisaation ja automaation tasoa. Kumpikin näistä liiketoiminnan kehitysalueista vaatii toimintamallien ja prosessien standardointia sekä uusia tapoja käsitellä kasvavaa tiedon määrää.

Tarkkaa liiketoiminnan suunnittelua yhdistettynä ketterään kykyyn reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin

Selkeät ja helposti mitattavat tavoitteet ovat liiketoiminnan kehittämisen ja ohjaamisen kulmakiviä. Myynnin ja liiketoiminnan suunnittelun (S&OP, Sales & Operations Planning) tehtävänä on luoda mahdollisimman tarkka kuva tulevasta. Näin muodostuvaa tilannekuvaa yrityksen muut toiminnot, kuten hankinta, tuotanto ja logistiikka, käyttävät lähtötietona oman toimintansa suunnittelussa..

Elävässä elämässä tarkatkaan suunnitelmat toteutuvat harvoin sellaisina kuin ne alun perin on kirjattu. Siksi toimiva muutoksenhallinta läpi organisaation kaikkien prosessien varmistaa kyvyn reagoida ketterästi liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Roima EBP-ratkaisun muutoshallinta on suunniteltu tukemaan perinteisessä tilaus-toimitusketjussa tapahtuvien muutosten lisäksi tuotetiedon ja siihen liittyvien prosessien ja dokumentaation tehokasta muutosten hallintaa, myös koko yhteistyöverkostossasi.

 

Integroidun kokonaisratkaisun avulla liiketoiminnan ohjaamisessa tarvittava tieto on ajantasaista ja varmistat, että suunnitelmasi ovat linjassa yrityksesi strategian kanssa. Roima Enterprise Business Platform -ratkaisussa myynnin ja liiketoiminnan suunnitteluprosessi on integroitu osa yrityksen kokonaisohjausta. Näin varmistetaan informaation läpinäkyvyys ja suunnitelmien saumattoman jalkautus.

Digitaalisesta suunnittelusta paperittomaan valmistukseen

Suunnittelutoiminnon integrointi kiinteäksi osaksi yrityksen kokonaisjärjestelmää varmistaa tuotteeseen liittyvän informaation reaaliaikaisen saatavuuden niin valmistus- kuin hankintaprosesseissa. Roiman ratkaisu yhdistyy suunnittelun käyttämiin CAD-järjestelmiin. Näin varmistetaan tuotetietojen täysin digitaalinen kulku suunnittelusta tuotantoon.

 

Järjestelmä auttaa tilausten nopeassa jalkauttamisessa tehtaan lattialle ja helpottaa laadun hallintaa. Visuaalisen tuotannonsuunnittelun (APS, Advanced Planning and Scheduling) ja paperittoman lattiatason tuotannonohjauksen (MES, Manufacturing Execution System) avulla voit karsia päällekkäistä työtä ja vähentää hukkaan menevää aikaa, lyhentää läpimenoaikoja, leikata tuotantokustannuksia ja käyttää resursseja ja raaka-aineita tehokkaammin.

Verkostoista voimaa toimitusketjuun

Tehokas toimitusketjujen hallinta on valmistavan liiketoiminnan tehokkuuden tae. Roima Enterprise Business Platform tarjoaa monipuoliset työkalut muun muassa ostojen ja raaka-ainevirtojen hallintaan sekä tehokkaaseen varastoautomaatioon ja logistiikan valvontaan. Saat kilpailuetua lyhyemmistä läpimenoajoista ja nopeammasta varaston kierrosta.

 

Valmistava teollisuus toimii nykyään verkottuneessa toimintaympäristössä. Yhteistyöverkostoissa toimiminen ja liiketoimintojen ulkoistaminen mahdollistavat yrityksesi toiminnan tehokkuuden ja joustavuuden lisäämisen. Tätä tukemaan ja tämän hallitsemiseen tarvitaan oikeanlaisia ratkaisuja. Sekä toimittajat että asiakkaat hyötyvät, kun kaikki tilaus-toimitusketjussa liikkuva tieto on reaaliaikaista ja virheetöntä.

Elinkaariliiketoiminnan mahdollisuudet lisäarvon tuottajana

Huolto- ja varaosaliiketoiminta on merkittävä lisäarvon tuottaja sekä tärkeä rajapinta yrityksen ja asiakkaan välillä. Tuotteen elinkaaripalvelut edistävät asiakkaiden sitoutumista ja auttavat luomaan uudenlaista asiakasarvoa. Jälkimarkkinointi auttaa lujittamaan asiakassuhdetta ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, ja sen avulla voidaan myös luoda yritykselle uutta, kannattavaa liiketoimintaa. Elinkaaripalveluiden myötä asiakaskunnan kehittyvät tarpeet saadaan ohjaamaan yrityksen tuotteiden ja toiminnan jatkuvan parantamisen prosessia. Roima Enterprise Business Platformin avulla tartut jälkimarkkinointi-, huolto- ja varaosapalveluiden tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Lopuksi

Jos haluat kehittää toimintaasi juuri näillä liiketoiminnan osa-alueilla, Roiman osaavat konsultit ovat valmiina auttamaan. Usean vuoden kokemukseemme pohjautuen asiantuntijoillamme on työkalupakissaan oikeat välineet ja vankka ammattitaito kehittämisen tueksi. Roiman ratkaisut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa. Näin on syntynyt integroitu kokonaisratkaisu, joka pureutuu juuri tässä artikkelissa käsiteltyihin alueisiin ja jonka sinäkin voit ottaa tukemaan omaa liiketoimintaasi.

Content

Intro

Roima Enterprise Business Platform

Tarkkaa liiketoiminnan suunnittelua yhdistettynä ketterään kykyyn reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin

Digitaalisesta suunnittelusta paperittomaan valmistukseen

Verkostoista voimaa toimitusketjuun

Elinkaariliiketoiminnan mahdollisuudet lisäarvon tuottajana

Lopuksi

Ota yhteyttä myyntiin