Sulje

Paranna tuottavuutta yksityiskohtaisella aikataulutuksella

Yksityiskohtainen aikataulutus yhdistää korkeamman tason suunnittelun tuotantotiloihin ja toimintaan. Sillä on tärkeä rooli strategisten ja taktisten suunnitelmien toteuttamisessa.

Tehtävä on kuitenkin haastava, koska dynaamisissa tuotantoympäristöissä on monimutkaisia sääntöjä strategioiden toteuttamiseksi tuotantotiloissa. Suunnitelman pitäminen realistisena ja toteuttamiskelpoisena edellyttää terävää keskittymistä ja aikataulutustyökaluja, joiden avulla suunnittelijat voivat keskittyä tehtäviinsä sen sijaan, että huolehtisivat päivityksistä ja muista asioista.

Roima Intelligence on aloittanut yhteistyön maailman johtavan kehittyneen suunnittelu- ja aikataulutustyökalun PlanetTogether APS:n kanssa auttaakseen valmistajia lisäämään tuottavuuttaan. Alla on esitelty joitakin keskeisiä näkökohtia aikataulutusratkaisun harkinnassa.

Gantt-kaavio – aikataulutustyökalun sydän

Gantt-kaavio, joka näyttää toimintojen kulun, on kaikkien aikataulutustyökalujen tärkein osa. Joustava näkymä, jossa korostuvat pienimmätkin yksityiskohdat, parantaa suunnittelun tehokkuutta ja vähentää merkittävästi suunnittelijoiden aikaa yksittäisten tietojen etsimiseen tuotantoaikataulusta. Gantt-kaaviota käyttävät useat ryhmät. Jokainen ryhmä tarvitsee pääsyn heille oleellisiin tietoihin ja ominaisuuden, jonka avulla näkymiä voi mukauttaa juuri heidän tarpeidensa mukaan.

Merkittävä osa suunnittelijan työstä on tilanteeseen sopeutumista. Hän tarvitsee työkalun, joka muokkaa suunnitelmaa automaattisesti vastaamaan määriteltyjä sääntöjä. Esimerkiksi myöhemmät toiminnot kärsivät, jos toimija viivästyttää työtilausta. Uusia operaatioita ei voida aloittaa, ellei edellinen operaatio ole päättynyt.

Kun suunnittelijat ymmärtävät, että heidän suunnitelmansa pysyy toteuttamiskelpoisena manuaalisen toimenpiteen jälkeen, he voivat sovittaa sen sidosryhmien odotuksiin ja ratkaista tuotannon tehokkuuteen vaikuttavia ongelmia.

Pysy täydessä hallinnassa varastosi suhteen

Viimeaikaiset toimitusketjun häiriöt ovat vahvistaneet materiaalinäkyvyyden merkitystä. Aikataulutustyökalujen on valotettava viivästyneiden ostotilausten seurauksia. Aikataulutustyökalut ovat yrityksille hengenpelastajia, koska ne lykkäävät automaattisesti töitä, kun materiaaleja ei ole saatavilla ajoissa.

Lisäksi aikataulutustyökalu listaa kaikki työtilaukset, jotka ovat viivästyneet materiaalipulan vuoksi. Näiden tietojen perusteella suunnittelija voi tutkia ja tunnistaa tapoja optimoida materiaalihankintoja ja saatavuutta.

Samoin jos asiakkaat tilaavat tuotteita myöhässä, ei ole mitään järkeä ostaa materiaaleja etukäteen.

PlanetTogetherin Gannt-kaaviot tarjoavat yksityiskohtaisen näkymän varastotasoista suunnittelujakson aikana. Näin suunnittelijat voivat valvoa suunniteltuja varastotasoja ja luoda hälytyksiä, jotka merkitsevät tilanteita, joissa varastotasot nousevat tietyn tason yli.

Optimoi aikataulu ja keskity poikkeuksiin

Nykyaikaisessa suunnittelussa käytetään automatisoitua logiikkaa aikataulun ensimmäisen version luomiseksi ja kipupisteiden tunnistamiseksi myöhemmin. Tämän lähestymistavan ansiosta suunnittelijat voivat keskittyä kiireellisiin asioihin rutiinipäivitysten sijaan. Teknologia on hyödyllistä, mutta siihen ei kannata luottaa sokeasti.

Joskus suunnittelijan tietämyksellä ja kokemuksella on ratkaiseva merkitys. Niin sanottu heimotietämys ja käytännön lähestymistapa ongelmanratkaisuun ovat välttämättömiä automaattisen logiikan päätösten ohittamiseksi. Viime kädessä suunnittelijalla säilyy aikataulutusprosessin täydellinen hallinta.

Aikatauluja optimoidessaan suunnittelijoiden on sopeuduttava asiakaskohtaisiin tavoitteisiin ja päämääriin. Ymmärrä, että jokainen yritys on ainutlaatuinen ja sen tuotantoympäristö on erilainen. Täydellistä tuotantoaikataulua ei ole olemassa, koska prioriteetit voivat muuttua yllättäen. Suunnittelijoiden on luotettava aikataulujen optimointiprosessiin.

Tähän prosessiin kuuluu olennaisena osana aikataulun prioriteettien määrittäminen kulloinkin. PlanetTogetherin optimointimoottori luo nopeasti aikataulut nykyisten prioriteettien ja liiketoimintavaatimusten mukaan käyttäen painotettuja ohjelmiston sisäänrakennettuja KPI-työkaluja.

Tutki vaihtoehtoja skenaarioiden avulla

Ihanteellisessa aikataulutustyökalussa on oltava simulointiominaisuus, jolla voidaan luoda useita aikataulusuunnitelmia ilman, että nykyinen aikataulu häiriintyy. PlanetTogether APS:n avulla suunnittelijat voivat luoda rajattomasti "mitä jos" -skenaarioita, joiden avulla voidaan osoittaa, miten erilaisten, usein keskenään kilpailevien tavoitteiden priorisointi vaikuttaa aikatauluun.

Erilaisten skenaarioiden luominen on vain puolet työstä. Suunnittelijoiden on verrattava kaikkia skenaarioita ja tehtävä perusteltuja päätöksiä. Monimutkaisten aikataulujen yksityiskohtainen vertailu ja analysointi voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Siksi hyvin määriteltyjen keskeisten suorituskykyindikaattoreiden käyttö helpottaa skenaarioiden nopeaa vertailua ja arviointia ja auttaa valitsemaan parhaan aikataulun.

Työn suunnittelu

Yritykset haluavat usein neuvoja siitä, miten työvoima voidaan ottaa mukaan aikatauluprosessiin. Työntekijät kohtaavat usein rajoituksia suorittaessaan tehtäviä, jotka perustuvat heidän taitoihinsa ja pätevyyteensä. Niinpä työntekijät, joilla on erikoisosaamista, voivat joutua suureen epäedulliseen asemaan. Kunkin työntekijän profiilin ja taitojen sovittaminen yhteen aikataulutusjärjestelmän kanssa ei ole käytännöllinen ratkaisu.

Miten tällaisessa tilanteessa toimitaan? Erityistaitoja omaavien työntekijöiden ryhmittäminen aikataulutusprosessin optimoimiseksi on järkevää. PlanetTogether APS tukee ammattitaitoisen työvoiman suunnittelua. Joskus riittää, että tiedät, kuinka monta työntekijää tarvitset suunnitellun aikataulun toteuttamiseen.

Muissa tapauksissa olisi kuitenkin parasta rajoittaa aikataulua resurssien saatavuuden perusteella, erityisesti aikataulun optimoinnin aikana. Työvoiman käyttö kannattaa mallintaa yksityiskohtaisesti aikataulun optimoinnin aikana, jotta aikataulu on realistinen ja toteutettavissa.

Suunnittelu ennusteita vastaan

Joillakin aloilla on suositeltavaa laatia aikataulu ja noudattaa ennusteita (kokonaan tai osittain). Ymmärrä, että ennusteissa on otettava huomioon epävarmuustekijät ja viime hetken mukautukset ketteryyden varmistamiseksi.

Lisäksi on tärkeää erottaa toisistaan todelliset ja potentiaaliset toimeksiannot (joustavat toimeksiannot tai toimeksiannot, jotka saattavat tarvita toteutusta). Kun tunnnistat erot, voit hallita niitä paremmin. Mikä tärkeintä, määritä ennusteiden verkotus, jotta pysyt ajan tasalla saapuvista toimeksiannoista. Näin voit karsia ennustettuja toimeksiantoja ja poistaa päällekkäisyyksien mahdollisuuden.

Integraatiot

Aikataulutyökalua ei voi käyttää erillään. Yritysten on integroitava se MES-järjestelmään, toimitusketjun korkean tason suunnitteluun, ERP-järjestelmiin ja muihin järjestelmiin/ohjelmistoihin. Integroinnin suunnitteluprosessin aikana on varmistettava, että tietojen omistajuus on linjassa liiketoimintaprosessien kanssa, jolloin varmistetaan järjestelmässä olevien tietojen nopea saatavuus ja muokattavuus.

Roimalla on laaja kokemus MES-järjestelmien, suunnittelujärjestelmien ja muiden ratkaisujen toteuttamisesta eri toimialojen yrityksille. Käytätkö sinä AVEVA MES:iä tai onko sinulla suunnitelmia ottaa se käyttöön yrityksessäsi?

Hyvä uutinen on, että Roima voi tarjota sinulle integroidun ratkaisun, jossa yhdistyvät PlanetTogetherin APS- ja AVEVA MES -ominaisuudet. Tämä integroitu ratkaisu voi auttaa sinua voittamaan tuotannon suunnittelun ja aikataulutuksen haasteet.

Oletko utelias tietämään tästä integroidusta ratkaisusta? Soita Roimalle ja varaa aika esittelyyn.

 

Content

Intro

Gantt-kaavio – aikataulutustyökalun sydän

Pysy täydessä hallinnassa varastosi suhteen

Optimoi aikataulu ja keskity poikkeuksiin

Tutki vaihtoehtoja skenaarioiden avulla

Työn suunnittelu

Suunnittelu ennusteita vastaan

Integraatiot

  • Total: 3
  • Total: 3

Ota yhteyttä myyntiin