Sulje

ROIWalk – kartoita varastosi kilpailukyky

Miten vastaat kiihtyvään muutosvauhtiin varastointi- ja sisälogistiikkaympäristöissä?

Varastoinnin ja sisälogistiikan suurimpana haasteena on jatkuvasti kiihtyvä muutosvauhti. Muutokset yritysten toimintaympäristöissä tuovat uusia tarpeita ja vaatimuksia. Varaston prosesseja halutaan ohjata entistä tarkemmalla tasolla ja halutaan tietää miten varaston prosessit etenevät. Varastojen ohjaus halutaan tehdä reaaliaikaisesti siten, että jäljitettävyys on mahdollista. Vain reaaliaikaisen ja oikeellisen datan avulla voidaan toimintaa kehittää ja ohjata oikeaan suuntaan. Vaatimukset prosessin joustavuudelle kasvavat, jotta pystytään reagoimaan muuttuviin tarpeisiin.

Varastoympäristöissä on havaittavissa selkeitä trendejä. Automaation hyödyntämisen avulla haetaan erityisesti toimintojen ja tilankäytön tehostumista. Kasvavat nimikemäärät luovat haasteita pystyä käsittelemään tavaravirrat olemassa olevissa tiloissa vähintään yhtä laadukkaasti ja tehokkaasti kuin aikaisemminkin. Pienentyneet oston ja toimitusten eräkoot tarkoittavat aiempaa enemmän käsittelyä varastolla. Muutosvauhti ja kasvavat tarpeet luovat paineita nostaa toiminnot uudelle tasolle.

Kehitys alkaa nykytilan selvittämisellä

Toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan selvittämisellä. Sen pohjalta on helpompi luoda suunnitelmia tulevaisuuden kehityksestä.

Roiman työkalu varaston nykytilan ja tulevaisuuden kehitysideoiden kartoitukseen on ROIWalk Varasto. Kartoituksen aikana Roiman asiantuntija käy läpi tilankäyttöratkaisuja, toimintaa lattiatasolla, prosessien suoraviivaisuutta, automaation käytön mahdollisuuksia, sekä ideoidaan yhdessä kehitysideoita parantamaan toimitusvarmuutta ja laatua.

Miksi ROIWalk?

Varaston päivittäisestä toiminnasta vastaavat henkilöt eivät usein ehdi tai eivät näe kaikkia oman prosessin kehityskohteita. ROIWalkin kautta saat ulkopuolisen näkemyksen siitä, mihin osa-alueisiin kehityksessä kannattaa panostaa. Näin voidaan herättää keskustelua yrityksen sisällä johtaen toimintojen kehittämiseen. ROIWalk on kevyt ja kustannustehokas ja sitoo yrityksen avainhenkilöitä vain päivän kartoituksen verran.

Kartoituksen tuloksena koostetaan raportti, jossa kuvataan nykytila, listataan haasteet, liiketoiminnan vaatimukset sekä tarpeet. Kehitysehdotuksissa otetaan kantaa prosesseihin, tuodaan esille mahdollisia järjestelmäratkaisuja, automaation mahdollisuuksia sekä tilankäytön ja toiminnan tehokkuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Raporttiin tehdään myös suositus siitä missä järjestyksessä kehitystoimenpiteitä kannattaisi lähteä edistämään.

Content

Intro

Miten vastaat kiihtyvään muutosvauhtiin varastointi- ja sisälogistiikkaympäristöissä?

Kehitys alkaa nykytilan selvittämisellä

Miksi ROIWalk?

Ota yhteyttä myyntiin