Sulje

Asiakkaan menestystarina: Roima Intelligence mahdollistaa Bolidenin kestävän kaivostoiminnan tulevaisuuden

Boliden AB on ruotsalainen metalli-, kaivos- ja sulatusalan monikansallinen yritys. Se on johtava toimija kaivosteollisuudessa ja sitoutunut erityisesti ympäristövastuuseen ja operatiiviseen huippuosaamiseen. Boliden on aloittanut AVEVA:n hyväksymän yhteistyökumppani Roiman kanssa matkan kohti kestävää ja dataohjautunutta tulevaisuutta.

Roima Intelligence on oleellinen yhteistyökumppani kaivostoiminnassamme. Heidän asiantuntemuksensa AVEVA PI:n käyttöönotossa on merkittävästi optimoinut prosessejamme, mikä osoittaa strategisten kumppanuuksien vaikutuksen operatiivisen huippuosaamisen saavuttamiseen.

Boliden

Tausta

Kevitsan kaivoksen alkuvaiheista, kesäkuusta 2010 lähtien, olemme olleet luotettava liittolainen, joka on tarjonnut innovatiivisia ratkaisuja tehokkuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Bolidenin ostettua kaivoksen vuonna 2016, yhteistyömme kehittyi saumattomasti ja jatkoimme arvokkaan tuen tarjoamista Bolidenin toiminnoissa Ruotsissa, Suomessa ja Irlannissa. Pitkään kestänyt kumppanuutemme korostaa teknologian ja alan asiantuntemuksen integroinnin tärkeyttä. Lisäksi se osoittaa sitoutumisemme poikkeuksellisten ratkaisujen toimittamiseen aivan kaivoksen alkutekijöistä sen myöhempään kehittymiseen Bolidenin omistuksessa.

Dataa kaikille

Vuonna 2018 AVEVA PI integroitiin saumattomasti prosessinohjausjärjestelmään kattavaa datankeruuta varten. Asiantuntemuksemme oli keskeistä konfiguroinnissa, asennuksessa ja käyttäjäkoulutuksessa, mikä loi pohjan tulevaisuuspainotteiselle suunnitelmalle.

Huomionarvoinen saavutus oli historiatietojen siirtäminen AVEVA PI:hin, mikä antoi Bolidenille ennennäkemättömän tavan hallita dataansa ja siirtyä tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Onnistuimme integroimaan aukottomasti laboratorio- ja analysaattoridatan ja paransimme prosessien seurantaa. Lisäksi saavutimme tärkeän virstanpylvään integroimalla Bolidenin massatasapainotustyökalun, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa datan tarkkuutta.

Toiminnallinen vaikutus

Ratkaisumme ulottuivat prosessimetallurgian lisäksi myös kunnossapitoon ja sen ulkopuolelle. AVEVA PI:n integroiminen Maximo-kunnossapitojärjestelmään mahdollisti automaattisten päätösten tekemisen reaaliaikaisen datavirran avulla. Lopputulos johti merkittäviin kunnossapidon kustannussäästöihin ja entistä kestävämpään toimintaan.

Moderni datainfrastruktuuri mahdollisti kriittisten tietojen vaivatonta saatavuutta, laajensi käyttäjäkuntaa ja demokratisoi tietojen saatavuutta koko Bolidenissa. Tänä päivänä Boliden onkin kestävien dataohjautuneiden louhintakäytäntöjen eturintamassa.

Teknistä asiantuntemusta pidemmälle

Vaikka tekninen osaamisemme muodostaa kumppanuutemme selkärangan, niin ei-tekninen asiantuntemuksemme on aivan yhtä vaikuttavaa. Menemme pelkkää ohjeistamista ja neuvomista pidemmälle datan esittämisessä, visualisoinnissa ja rakenteessa. Onnistumme inspiroimaan ja tekemään AVEVA:n tuotevalikoiman valtavat mahdollisuudet näkyviksi. Tämä transformatiivinen opastus ylittää teknologian rajat muuttaen prosesseja ja voimaannuttaen tiimejä.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme on keskeinen osa kumppanuutta, järjestelmien hallintaa ja jatkuvien parannusten käyttöönottoa. Teknologian lisäksi tarjoamme kattavaa tukea projektinhallinnassa, sovellusten hallinnassa, valppaan seurannan ja häiriöiden hallinnassa. Tämä integroitu lähestymistapa varmistaa saumattoman integraation ja operatiivisen tehokkuuden, maksimoiden järjestelmien ja Bolidenin operaatioiden potentiaalin.

Yhteenveto

Roima Intelligence on tarjonnut teknisiä ratkaisuja ja täydellisen mahdollistamisen ratkaisun, joka ylittää teknologian rajat ja parantaa Bolidenin yleistä toimintaympäristöä.

Kumppanuuden aikana on priorisoitu vastuullisuutta ja jatkuvan kehityksen tavoittelua, jonka lisäksi se on määrittänyt uuden vertailukohdan kaivosteollisuuden tietoon perustuvalle huippuosaamiselle.

Yhteistyömme Bolidenin kanssa korostaa strategisten kumppanuuksien mullistavaa vaikutusta kaivosalalla. AVEVA:n hyväksymänä kumppanina Roima Intelligence on ollut avainasemassa AVEVA PI:n käyttöönotossa ja osoittanut alan asiantuntemuksen ja teknologiaintegraation arvon kestävän ja tehokkaan kaivostoiminnan käytäntöjen saavuttamisessa.

- Roima Intelligence

Content

Intro

Tausta

Dataa kaikille

Toiminnallinen vaikutus

Teknistä asiantuntemusta pidemmälle

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Yhteenveto

  • Total: 3
  • Total: 3

Ota yhteyttä myyntiin