Sulje

Asiakkaan menestystarina: Roima Intelligence mahdollistaa Bolidenin kestävän kaivostoiminnan tulevaisuuden

Fodeliaan kuuluvat Feelia ja Fodelia Retail käyttävät Roima Intelligencen Lean Systemiä kokonaisvaltaisena toiminnanohjausratkaisuna ympäri Suomea.

Lean System otettiin käyttöön Fodelia Oyj:n Feeliassa ja Fodelia Retailissa toiminnanohjauksenratkaisuksi vuosien 2021–2023 välillä. Konsernin kiihtyvä kasvuvauhti ja sen myötä noussut tarve kehittää ja automatisoida operatiivisia prosesseja toimivat taustatekijöinä uuden järjestelmän hankinnassa. Lean Systemin tuomia keskeisiä etuja ovat olleet: mahdollisuus reaaliaikaisella tiedolla johtamiseen, parantunut tuotannonsuunnittelu ja varastonhallinta, vaivaton jäljitettävyyden toteuttaminen sekä kasvaneiden tilausmäärien hallinta automatisoinnin avulla. Lisäksi ratkaisu varmistaa oikeellisen ja nopean kuukausiraportoinnin.

rjIqXIuatIM

TaustaKohti tiedolla johdettua tuotannonsuunnittelua

Kevitsan kaivoksen alkuvaiheista, kesäkuusta 2010 lähtien, olemme olleet luotettava liittolainen, joka on tarjonnut innovatiivisia ratkaisuja tehokkuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Bolidenin ostettua kaivoksen vuonna 2016, yhteistyömme kehittyi saumattomasti ja jatkoimme arvokkaan tuen tarjoamista Bolidenin toiminnoissa Ruotsissa, Suomessa ja Irlannissa. Pitkään kestänyt kumppanuutemme korostaa teknologian ja alan asiantuntemuksen integroinnin tärkeyttä. Lisäksi se osoittaa sitoutumisemme poikkeuksellisten ratkaisujen toimittamiseen aivan kaivoksen alkutekijöistä sen myöhempään kehittymiseen Bolidenin omistuksessa.

Onnistunut tuotannonsuunnittelu tehostaa toimintaa ja vähentää kiirettä

Feelia on pystynyt parantamaan Lean Systemin avulla tuotantonsa tehokkuutta ja sitä kautta myös tuotteidensa kannattavuutta. Onnistuneella tuotannonsuunnittelulla elintarvikealaa koskevat tuotevaihdoista aiheutuvat tuotannon tauot on saatu myös minimoitua. Tämä näkyy henkilöstölle kiireen vähentymisenä sekä tehokkaampana ajankäyttönä.

Feelian tehtaanjohtaja Tapio Lohi muistelee kuinka käyttöönoton jälkeen tuotannon ja varaston työntekijät olivat tulleet kyselemään häneltä, että onko myynti laskenut aiempaa kiireettömämmän työnteon takia. Roima Reportingista lukuja tarkasteltuaan, Tapio totesi kyseisen kuukauden olleen historian toiseksi paras kuukausi myynnin osalta. Tällä tavalla toiminnan parannuttua henkilöstöllä on ollut mahdollisuus pitää esimerkiksi kertyneitä työajanlyhennysvapaita, joita on aiemmin ollut haasteellista pitää yrityksen voimakkaan kasvun vuoksi. 

Järjestelmä on tehostanut toimintaa myynnissä ja vapauttanut asiakasrajapinnan henkilöiden aikaa, vaikka tilausmäärät ovat samaan aikaan kasvaneet huimasti. Myyntitilauksista valtaosa tulee järjestelmään täysin automaattisesti ja tämäkin informaatio on esimerkiksi tuotannonsuunnittelun käytettävissä reaaliaikaisesti.

Kokonaisuudessaan Lean System on koettu erittäin mieluisana ratkaisuna yksittäisistä käyttäjistä yrityksen johtoon asti. Yksimielisesti merkittävimpänä järjestelmän kohokohtana nähdään laadukkaan datan mahdollistama tiedolla johtaminen, joka synnyttää antoisia hyötyjä niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Tapio on saanut jo henkilöstöltä kommentteja, että he eivät haluaisi enää palata vanhaan järjestelmään. Uudesta järjestelmästä ”löytyy kaikki”, kuten yksi tuotannonjohtajista oli kommentoinut.

 

Lisää tilaa ja säästettyjä resursseja varastonhallinnalla

Tapio kertoo, että tuotteiden keräilyvirheet ovat merkittävästi vähentyneet Lean Systemin käyttöönoton jälkeen. Varastojen hallinta on nyt tehokkaampaa, kun käyttäjät näkevät suoraan järjestelmästä missä mikäkin tuote sijaitsee. Tämän lisäksi reaaliaikaisten saldojen avulla varastojen lopputuote- ja materiaalimäärät ovat vaivattomasti saatavilla. Nyt asiat eivät ole enää pelkästään työtekijöiden muistin varassa, jolloin he voivat paremmin keskittyä oleellisempiin asioihin kuin yksittäisten tuotteiden tarkkoihin sijainteihin tai summittaisiin lukumääriin. 

Väljemmässä varastossa on helpompi työskennellä ja ratkaisu on raivannut onnistuneesti materiaalivarastoihin lisää tilaa. Tämä johtuu siitä, että ennusteisiin perustuvat ostoehdotukset ovat nyt luotettavia. Elintarvikealalla, jossa toimitusajat voivat olla pitkiä, varaston tilaaminen liian täyteen ei enää ole tarpeen, koska nyt tehtailla on tiedossa seuraavan tilauksen tarkka määrä ja ajankohta. Lisäksi FIFO-periaatteen mukainen toiminta sujuu helposti, koska järjestelmä ilmoittaa selkeästi vanhimman tuotteen, mikä helpottaa keräilyä vanhimmasta uusimpaan.

Lean System on tuonut tehtaisiin merkittäviä parannuksia elintarvikealalla kriittiseen jäljitettävyyteen, jota koskevat tarkat ja aikasidonnaiset vaatimukset. Onneksi jäljitettävyyden toteuttaminen on osoittautunut erittäin nopeaksi prosessiksi Lean Systemin avulla ja Tapio on ehtinyt käyttää ominaisuutta onnistuneesti jo auditoinnin aikana. Tästä on suuri apu elintarvikealalle ominaisissa jäljitystilanteissa.

 

Fodelia Oyj

Vaikka tekninen osaamisemme muodostaa kumppanuutemme selkärangan, niin ei-tekninen asiantuntemuksemme on aivan yhtä vaikuttavaa. Menemme pelkkää ohjeistamista ja neuvomista pidemmälle datan esittämisessä, visualisoinnissa ja rakenteessa. Onnistumme inspiroimaan ja tekemään AVEVA:n tuotevalikoiman valtavat mahdollisuudet näkyviksi. Tämä transformatiivinen opastus ylittää teknologian rajat muuttaen prosesseja ja voimaannuttaen tiimejä.

Content

Intro

TaustaKohti tiedolla johdettua tuotannonsuunnittelua

Onnistunut tuotannonsuunnittelu tehostaa toimintaa ja vähentää kiirettä

Lisää tilaa ja säästettyjä resursseja varastonhallinnalla

Fodelia Oyj

  • Total: 3
  • Total: 3

Ota yhteyttä myyntiin