Sulje

HEXPOL TPE valitsee Roiman kumppaniksi teollisen digitalisaation strategiaansa

HEXPOL TPE on maailmanlaajuinen konserni, joka erikoistuu termoplastisiin elastomeereihin (TPE) kuluttajatuotteissa, lääketieteessä, pakkauksissa, autoissa ja rakentamisessa.

Koska HEXPOL TPE on jo pitkään pystynyt toimittamaan korkealaatuisia tuotteita johdonmukaisilla ja ennakoitavilla ominaisuuksilla, se on nykyisin arvostettu nimi markkinoilla. Siksi ei olekaan yllätys, että HEXPOL TPE saavutti ISO 13485-sertifikaatin Euroopan ensimmäisenä TPE-valmistajana.

Tilanne- ja tarveanalyysi

HEXPOL TPE:n ruotsalainen tehdas on valmistanut termoplastista elastomeeriä (TPE) 1970-luvulta lähtien. Vuosien varrella tuotantoon liittyvän IT:n järjestelmien kilpailukenttä on entisestään pirstaloitunut. Tämä on johtanut tuotantodatan tarpeettomaan suureen manuaaliseen käsittelyyn ja esteeseen joustavalle ja tehokkaalle jatkuvan prosessin kehittämiselle. Lisäksi, kun tietyt järjestelmäympäristön osat olivat saavuttaneet käyttöikänsä lopussa, HEXPOL TPE aloitti yhteistyön Roiman kanssa uuden digitalisointistrategian luomiseksi tehtaalle.

Roima analysoi olemassa olevia järjestelmämaisemia yhdessä HEXPOL TPE:n kanssa nykytilanteen ja tulevien tarpeiden perusteella ja tunnisti kolme erilaista tietä eteenpäin. Kaikki kolmesta vaihtoehdosta sisälsivät omanlaisensa hyödyt ja haasteet, mutta lopulta uuden järjestelmämaiseman parhaaksi valinnaksi todettiin AVEVA:aan pohjautuva yhtenäinen alusta. Valinnan etuja olivat erityisesti tehokkaan ja joustavan tulevaisuuden prosessikehityksen maksimointi, toimijoiden työympäristön parantaminen vähentämällä tuotannon manuaalista tiedonkäsittelyä, jäljitettävyyden lisääminen, sekä kehityksen ja järjestelmän ylläpidon helpottuminen.

Ratkaisu

Roiman tehtävänä oli viedä läpi syksyllä 2021 alkanut AVEVA MES -projekti. Digitalisaatioprojektin toteuttaminen olemassa olevassa laitoksessa, jossa jatkuvan tuotannon vaatimukset ovat korkeat, on aina haaste. Tietoa ja kokemusta ei vaadita pelkästään teknologiasta, vaan vähintään yhtä tärkeää on vastata loppukäyttäjien tarpeisiin ja uuteen työympäristöön.

Uusi järjestelmämaisema rakennettiin rinnakkaiseen ympäristöön vanhan ympäristön testaamisen helpottamiseksi ja toimivuuden varmistamiseksi. Vaihto pysyvästi uuteen ympäristöön toteutettiin keväällä 2022. ”Saimme todisteen metodologian oikeasta valinnasta siitä, että Go-Live itsessään muuttui todella sulavaksi. Lisäksi operaattorit ovat kokeneet uuden järjestelmän käyttöönoton helppona, jopa kesäseisokkien jälkeinen käynnistys sujui erinomaisesti”, kertoo projektipäällikkö Marie Sannes Roimalta. Selkeä menestystekijä onnistuneelle hankkeelle on ollut HEXPOL TPE:n ja Roiman projektitiimin osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Uuden järjestelmämaiseman hyödyt:

 • Manuaalinen työ vähenee tuotannossa, kun tuotantotietoja siirretään eri järjestelmien välillä. Tämä myös vähentää riskiä tuotannon menetyksiin johtaville virheille. Operaattoreilla on enemmän aikaa muihin arvoa luoviin toimintoihin
 • Parempi jäljitettävyys koko tuotannon ajan
 • Mahdollistaa jatkuvan ja joustavan prosessikehityksen, koska järjestelmä on helposti mukautettavissa ja laajennettavissa uusien ja muuttuneiden tuotantolinjojen käsittelyyn
 • Tulevaisuudessakin kestävä alusta

Onnistumisen avaintekijät:

 • Selkeä nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeiden yhteinen analyysi, jonka pohjalta kumppanit pystyivät yhdessä luomaan selkeän digitalisaatiostrategian ja etenemissuunnitelman uudelle järjestelmämaisemalle
 • Päättäväinen, sitoutunut ja asiantunteva projektitiimi Roimalla ja HEXPOL TPE:llä, jolla oli valtuudet ja tietotaito toteuttaa digitalisaatiostrategia
 • Oikean tuotealustan valitseminen AVEVA:lta, joka sopi HEXPOL TPE:n tarpeisiin

Uuden järjestelmämaiseman avainominaisuudet:

 • Tuki operaattoreille tuotantotilausten valmistelussa ja toteutuksessa virheiden minimoimiseksi.
 • Automaattinen kehys materiaaliluettelon hallintaan ja prosessivaiheiden suoritusjärjestykseen
 • Tuotannossa olevien tilauksen hallinta automaattisella jätteen ja romun korvauksella
 • Sisäinen materiaalinkäsittely tuotannossa
 • Muistilistat operaattoreiden tueksi
 • Tapahtumien ja toimien historia
 • Materiaalien jäljitettävyys tuotannossa
 • Katkaisuaikojen rekisteröinti
 • Automaattinen koneen asetusten ja määrien lataus SCADA/PLC:hen.
 • Integrointi ERP:n, PLC:n, LIMS:n ja PPS:n kanssa
Valitsimme Roiman kumppaniksi heidän koko projektissa osoittamansa osaamisen ja sitoutumisen ansiosta. Uusi ratkaisu on lisännyt jäljitettävyyttä ja antanut meille muita parannuksia standardisoitujen työmenetelmien ja rutiinien muodossa”, sanoo Thomas Nilsson, toimitusjohtaja, HEXPOL TPE AB

Ratkaisuun sisältyvät komponentit: AVEVA System Platform, AVEVA Historian, AVEVA InTouch, AVEVA Works Tasks, AVEVA MES, AVEVA Enterprise Integrator.

See the webinar recording: From SCADA to MES, presented on 10 November 2022 by Johan Bäckman.

Content

Intro

Tilanne- ja tarveanalyysi

Ratkaisu

Uuden järjestelmämaiseman hyödyt:

Onnistumisen avaintekijät:

Uuden järjestelmämaiseman avainominaisuudet:

Ota yhteyttä myyntiin