Sulje

Roima toteutti nopeasti Länsi-Uudenmaan hyvinvointipalvelujen eProcurement-ratkaisun käyttöönoton

Day:
29
Month:
03
Year:
2023

Länsi-Uudenmaan hyvinvointipalvelut on vastikään ottanut vastuulleen terveys-, sosiaali- ja pelastustoimen sekä koulupsykologin ja sosiaalipalvelujen tuottamisen kokonaisuudessaan 10 kaupungin ja kunnan asukkaille.

Kyseinen organisaatio on toiminut 1.1.2023 alkaen ja se palvelee Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaita.

 

 

Uuden organisaation perustaminen toi mukanaan merkittävän haasteen – oli löydettävä hankintaratkaisu, joka mahdollistaisi resurssien tehokkaan ja tuloksellisen hallinnan tuhansille käyttäjille, jotka tarvitsivat online-ratkaisun tavaroiden ja palveluiden tilaamiseen, automatisoituun laskujen käsittelyyn, 3PL-varastonhallintaan ja kirjanpidon automatisointiin. 

Näiden tarpeiden täyttämiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointipalvelujen maakunta toteutti kesällä 2022 julkisen kilpailutuksen, jossa etsittiin käyttäjäystävällistä ja helposti integroitavaa hankintaratkaisua. Roima Intelligence sai lopulta sopimuksen ja ryhtyi toteuttamaan järjestelmää, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella ja valita tuotteita ja palveluita, saada hyväksynnän esimiehiltä ja automatisoida laskujen täsmäytysprosessin. 

Roima Intelligence onnistui toteuttamaan projektin ensimmäisen vaiheen huomattavasti nopeammin kuin odotettiin, vain neljässä kuukaudessa. Tämän ansiosta Länsi-Uudenmaan hyvinvointipalvelut pystyi ottamaan uuden eProcurement-järjestelmän käyttöön jo tammikuussa 2023. Ratkaisun käyttöönoton myötä organisaatio on valmis virtaviivaistamaan hankintaprosessejaan, vähentämään kustannuksia sekä lisäämään läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. 

 

Mitä on eProcurement?

Sähköisellä hankinnalla tai eProcurementilla tarkoitetaan prosessia, jossa käytetään sähköisiä menetelmiä hankintatoimien, kuten hankintojen hankinnan, hankintasuunnittelun, tarjousten tekemisen ja sopimusten hallinnan toteuttamiseen. Siihen liittyy teknologian käyttö hankintaprosessien automatisoimiseksi ja manuaalisten toimenpiteiden tarpeen vähentämiseksi. 

eProcurement-järjestelmät sisältävät yleensä erilaisia työkaluja ja sovelluksia, kuten sähköisen tarjouskilpailun, sähköiset huutokaupan, toimittajahallinnan, sopimusten hallintan ja laskujen automatisoinnin. Näitä järjestelmiä voidaan käyttää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla hankintatoimien tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen, kustannusten vähentämiseen sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseen. 

Kokonaisuudessaan eProcurement-ratkaisu voi auttaa organisaatioita virtaviivaistamaan hankintaprosessejaan, vähentämään paperityötä ja manuaalisia tehtäviä, parantamaan vaatimustenmukaisuutta ja riskinhallintaa sekä lisäämään mahdollisuuksia käyttää laajempaa toimittajaverkostoa, mikä voi johtaa parempiin hintoihin ja laadukkaampiin tavaroihin ja palveluihin. 

Oletko valmis todistamaan eProcurementin hyödyt omakohtaisesti? Ota meihin yhteyttä, ja käydään läpi kuinka ratkaisumme voi auttaa organisaatiotasi. 

Ota yhteyttä myyntiin