Sulje

Tuotannon hienosuunnittelu - Monimutkaisten suunnitelmien yhdistäminen strategisiin tavoitteisiin

Kuinka varmistaa, että operatiivisessa suunnittelussa tärkeimmät päätökset tukevat liiketoiminnan tavoitteita?

Liiketoiminnan tahdin kiihtyminen tuo valmistavan toimialan yrityksille uusia haasteita joka suunnalta. Massaräätälöintiä hyödynnetään tuoteportfolion monipuolistamiseksi vastaamaan monipuolistuvan asiakaskunnan tarpeisiin, luoden samalla uusia haasteita valmistusprosessin monimutkaistuessa. Tämän vuoksi monet valmistavan teollisuuden yritykset kokevat strategian ja operatiivisen toiminnan yhdistämisen haastavana. Tällä englanninkielisellä videolla perehdytään siihen, kuinka Integroidun liiketoiminnan suunnittelun (Integrated Business Planning, IBP) avulla ne voidaan menestyksekkäästi kuroa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kuinka varmistaa, että operatiivisessa suunnittelussa tärkeimmät päätökset tukevat liiketoiminnan tavoitteita? Kuinka yksinkertaistaa päätöksentekoa monimutkaisessa ympäristössä paremmalla teknokogialla? Katso allaolevalta englanninkieliseltä videolta lisää!

D6x-K7NO7Dk