Sulje

Factory Digital Twin

Digital twin -ratkaisu

Hanki kokonaisvaltainen ja reaaliaikainen näkymä toiminnoistasi visuaalisessa muodossa

Seuraa tehtaasi toimintoja reaaliaikaisesti intuitiivisen Digital Twin -ratkaisun avulla.

Nykyaikaisessa nopeatempoisessa liiketoiminnassa on tärkeä pystyä seuraamaan tehtaan, tuotantoprosessin ja siihen liittyvien resurssien tilannetta reaaliaikaisesti. Roiman Factory Digital Twin, tehtaan digitaalinen kaksonen, luo ajantasaisen näkymän tehtaan tai muun liiketoimintaympäristön tilanteeseen helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa. Ratkaisulla voit luoda visuaalisia mallinnuksia tehtaan layoutista ja esittää olennaiset tiedot havainnollisella grafiikalla. Näin tiedät aina, mitä tehtaassasi tapahtuu, ja pystyt havaitsemaan poikkeamat ja reagoimaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Factory Digital Twinin tärkeimmät ominaisuudet

Tehtaan digitaalinen kaksonen on reaaliaikaisesti toimiva virtuaalinen kopio tehtaasta tai toimitusketjusta. Se luodaan integroimalla tietoja eri lähteistä, kuten ERP-, MES- ja WMS-järjestelmistä, jotta se kattaa koko valmistusprosessin suunnittelusta kunnossapitoon. Tämän tehokkaan työkalun avulla voit saada reaaliaikaista tietoa, optimoida toimintoja ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, joilla voidaan parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta.

Reaaliaikainen seuranta ja visualisointi

Seuraa tehtaan toimintaa reaaliajassa Factory Digital Twinin avulla. Visuaalisen esitystavan avulla valvot yhdellä silmäyksellä niin tuotantotilauksia, koneita, varastoa ja työntekijöitä reaaliaikaisesti. Tunnista pullonkaulat, ennusta seisokitt ja varmista tuotannon sujuvuus.

Prosessin optimointi

Optimoi tehtaan prosessit Factory Digital Twinin tarjoaman tarkan tilannetietoisuuden avulla. Säädä tuotannon työnkulkuja hukan vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi, mikä johtaa laadukkaisiin tuotteisiin ja alhaisempiin käyttökustannuksiin.

Varastojen ja materiaalin valvonta

Tehokas varastonhallinta on ratkaisevan tärkeää teollisuudessa. Factory Digital Twin tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden varastotasoihin, mikä varmistaa, että materiaalit ovat aina saatavilla juuri oikeaan aikaan (JIT).Näin vähennetään varastointikustannuksia ja estetään tuotannon viivästymisiä.

Laadunhallinta

Factory Digital Twin mahdollistaa tuotannon reaaliaikaisen seurannan, välittömät korjaavat toimenpiteet ja vankan laadunhallinnan, mikä parantaa tuotannon tehokkuutta, vähentää keskeytyksiä ja laatupoikkeamia.

Kokonaisvaltainen kuva

Factory Digital Twin mahdollistaa useasta lähteestä kerättyjen tietojen näyttämisen yhdessä kokonaisuudessa. Se luo selkeät visuaaliset kuvat liiketoimintaprosesseista, toiminnoista ja toimitusketjuista yksityiskohtaisilla tasoilla johtamista ja resurssien kohdentamista varten.

Miksi valita Factory Digital Twin yrityksellesi?

Monet johtavat teollisuusyritykset ovat ottaneet käyttöön digitaalisia kaksosia, koska ne tarjoavat monia etuja, kuten suorituskyvyn seurannan ja mahdollistenongelmien tunnistamisen etukäteen.

Lisää kontrollia

Seuraa tehtaasi toimintoja reaaliajassa, jotta voit reagoida välittömästi kaikkiin ongelmiin tai poikkeamiin normaalista. Seuraa helposti sekä käynnissä olevia että suunniteltuja tehtäviä.

Paranna resurssienhallintaa

Factory Digital Twin auttaa optimoimaan resurssien käyttöä tarjoamalla selkeän näkymän resurssinen nykytilanteesta ja tulevasta allokoinnista. Tämä auttaa parantamaan toiminnan kokonaistehokkuutta.

Havaitse ongelmat ajoissa

Reaaliaikaiset tiedot ja visuaalinen esitystapa mahdollistavat poikkeamien ja ongelmien varhaisen havaitsemisen, mikä mahdollistaa nopeat korjaavat toimenpiteet mahdollisten häiriöiden estämiseksi.

Nopeampi reagointi

Tehtaan ulkoasun ja tietojen visualisointi graafisesti mahdollistaa nopean ymmärtämisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon, ilman monimutkaisia raportteja ja analyysejä.

  • Total: 1
  • Total: 1

Haluatko tietää lisää Factory Digital Twinistä?

Tutustu tarkemmin varaamalla esittely lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan asiantuntijaamme. Olemme täällä auttaaksemme sinua!

Varaa demo