Sulje

PERITO IBP

Digitaalinen toimitusketjun suunnittelualusta

Toimitusketjualusta, joka mahdollistaa vertaansa vailla olevan toimitusketjujen ja ESG:n optimoinnin.

Kokonaisvaltainen toimitusketjun suunnittelu

Integroitu liiketoimintasuunnitteluratkaisu (Integrated Business Planning, IBP), joka on suunniteltu auttamaan sinua selviytymään liiketoimintasi muutoksista ja hallitsemaan toimitusketjuasi kannattavasti. PERITO IBP koostuu useista tärkeistä moduleista, jotka luovat toimitusketjun kokonaisvaltaisen suunnitteluvirran. Yhdistämällä ratkaisun moduulit voidaan käsitellä kaikkia toimitusketjun haasteita ja niin hallita toimitusketjujen suunnittelua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja ajantasaisesti.

PERITO IBP:n 7 modulia

PERITO IBP on tehokas modulaarinen suunnittelualusta, jossa yhdistyvät toimitusketju, talousnäkymät ja optimointi. Sen seitsemän modulia ovat seuraavat:

Kysynnän suunnittelu

Vähennä ennustamiseen kuluvaa aikaa huipputason kysynnän ennustamisen avulla, ja luo kysyntäsuunnitelma, johon organisaatiosi luottaa. Se sisältää useita ominaisuuksia, kuten kysynnän ennustaminen, tuotesegmentointi ja kategorisointi, kampanjahallinta ja tietojen puhdistusautomaatio, joilla parannetaan kysynnän suunnittelun suorituskykyä.

Varaston suunnittelu

Yksi maailman tarkimmista ratkaisuista varastotasojen optimointiin ja käyttöpääoman vähentämiseen. Mahdollistaa yrityksille varaston arvon optimaalisen mitoituksen taloudellisten vaikutusten sekä halutun palvelutason perusteella. Sisältää kehittyneet analyysityökalut ja ominaisuudet, kuten taloudellisen varaston optimointi (Economic Stock Optimization), varastostrategia ja varastotasojen hallinta.

Tuotannonsuunnittelu

Moduleissa käsitellään kriittisiä tehtäviä, jotka liittyvät varojen (kapasiteetti, materiaalit ja resurssit) ja tulevan kysynnän tasapainottamiseen. Suunnittelijat voivat määrittää, miten kysyntään voidaan parhaiten vastata, kun otetaan huomioon käytettävissä olevat varat, tuotanto, toimittajat, jakeluverkko ja liiketoimintaperiaatteet. Ominaisuuksia ovat esimerkiksi tuotantoennuste, MRP-simulointi/verkko ja kapasiteetin tasapainottaminen.

Taloudellinen ennakointi

Yhdistä ennusteet suoraan talouden tunnuslukuihin. Luo ja hallitse tarkkoja talousennusteita käyttämällä useita tietolähteitä, kuten historiallisia taloustietoja, kysyntäennusteita ja tuotantosuunnitelmia. Modulin simulointiominaisuuksien avulla voidaan myös määrittää päätösten vaikutukset, mikä tekee siitä hyödyllisen työkalun budjetointia varten.

Skenaarioiden suunnittelu

Simuloi eri skenaarioiden vaikutusta toimitusketjuun ja arvioi samalla liiketoimintastrategioihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Yritykset voivat kehittää varasuunnitelmia odottamattomia tapahtumia varten ja luoda skenaarioita muutosten ymmärtämiseksi ja reagoinnin tehostamiseksi.

Valvontatorni

Valvontatorni-moduli yhdistää kaikkien suunnittelumodulien tiedot täydelliseksi KPI- ja johdon raportointikokonaisuudeksi, jonka avulla asiakkaat voivat analysoida ja hallita toimitusketjun toimintoja tehokkaasti ja reaaliaikaisesti.

Kestävä toimitusketjun suunnittelu

Toimi ympäristöystävällisesti ja paranna liiketoimintojen kestävän kehityksen suorituskykyä käyttämällä hiilidioksidipäästöjen optimointia, kestävän kehityksen aloitteiden tunnistamista ja niiden sisällyttämistä suunnitteluun.

PERITO IBP:n hyödyt

PERITO IBP:n käyttö tarjoaa yrityksille useita hyötyjä, joista tarkemmin seuraavassa:

Parempi kysynnän ennustaminen

Kehittyneet koneoppivat algoritmit tuottavat tarkkoja ja oikea-aikaisia kysyntäennusteita, joiden avulla yritykset voivat ymmärtää asiakkaiden kysyntää ja suunnitella tuotantotoimia sen mukaisesti.

Optimoitu tuotannonsuunnittelu

PERITO IBP ottaa huomioon muun muassa kysynnän, varastotasojen ja tuotantokapasiteetin kaltaiset tekijät optimoidakseen tuotannonsuunnittelun, mikä johtaa riittävään tuotantoon ja kustannusten alenemiseen.

Parempi näkyvyys ja yhteistyö

Yhtenäinen integroitu näkymä toimitusketjun toiminnoista yrityksen eri osapuolille edistää tehokasta osastojen välistä yhteistyötä, auttaa tunnistamaan pullonkaulat ja rajoitteet ja saavuttamaan halutut tulokset.

Ketterät toiminnot

PERITO IBP tarjoaa yrityksille työkalut, joilla ne voivat hallita odottamattomia muutoksia, trendejä, markkinoiden vaihteluita ja muita tekijöitä. Näin yrityksistä tulee joustavampia ja ketterämpiä.

Lisääntynyt kannattavuus

Optimoitu toimitusketju johtaa kannattavuuden kasvuun, kustannusten alenemiseen, hukan minimointiin ja asiakaspalvelun parantumiseen.

Perehdy

Haluatko tietää lisää PERITO IBP:stä?

Selvittääksesi enemmän ratkaisusta varaa demo kanssamme lomakkeesta tai ottamalla suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme. Olemme täällä sinua varten!

Ota yhteyttä myyntiin