Stäng

Livsmedel

Industri

Komplett digital hantering av din livsmedels- och dryckesverksamhet

Driv utvecklingen framåt och bli ledande inom livsmedelsindustrin

Att hantera att krav- och regelverk efterföljs och livsmedelssäkerhet kan vara svårt inom livsmedelsindustrin. Roima Intelligence erbjuder en mängd olika digitala lösningar för produktionsstyrning, kvalitetskontroll och spårning som kan ta din livsmedels- och dryckesverksamhet till nästa nivå. Vår agila utvecklingsmetod och användning av den senaste teknologin gör att vi skiljer oss från konkurrenterna.

robot i trädgård - futuristisk

Fördelar

Operativ excellens

Optimera tillverkningen med ekonomiska processer och kvalitetskontroll för högkvalitativa produkter

Spårbarhet och efterlevnad

Uppfyll fullständig produktspårbarhet, efterlevnad, säkerhet och transparens med hjälp av våra lösningar

Balans mellan utbud och efterfrågan

Säkerställa balans mellan utbud och efterfrågan med hjälp av lösningar för produktionsplanering och lagerhantering

Optimering av materialflöde

Förbättra materialhanteringen, minska spillet, optimera resurserna och förhindra förseningar med Roima

Agil IT-utveckling

Snabb anpassning till branschförändringar med agila metoder och den senaste tekniken för flexibla mjukvarulösningar

Synlighet och styrning

Vi mäter nyttjandegraden, förbättrar den datadrivna produktionsstyrningen och minskar stilleståndstiden

Lösningar för flera anläggningar

Roima erbjuder hög tillgänglighet och driftsättning på flera anläggningar för att tillgodose stora livsmedelsföretags behov

Erfarenhet av branschen

Roima har över 100 års samlad erfarenhet och expertis för att hantera unika utmaningar och krav från våra kunder.

Produkter och lösningar

AI och Machine Vision

AI och Machine Vision revolutionerar produktion och beslutsfattande genom att automatisera uppgifter, minska fel och erbjuda insikter för förbättrad affärsprestanda.

AVEVA

Roima är auktoriserad AVEVA-systemintegratör med expertis inom AVEVA industriprogramvara.

FidaWare WMS

SaaS WMS för effektiv lagerhantering, erbjuder stöd för flera lager, automatisering, analys och integrationsmöjligheter inom olika branscher.

Lean System

Modulär ERP ökar industriell effektivitet med realtidsdata, smidig planering och moln/on-premises infrastruktur.

Logia WMS & WCS

Effektiv lagerhantering och automation i en och samma standardmjukvara.

PERITO IBP

Integrerad helhetslösning för affärsplanering.

Roima APS

Optimera tillverkningen med realtidsövervakning, efterfrågeprognoser och effektiv resursallokering för smidigare produktion och förbättrad samordning av försörjningskedjan.

Insikter

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Søren Hammer Pedersen

Country Sales Director, Denmark

soren.hammer@roimaint.com

+45 41 12 85 35

LinkedIn

Danmark

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Kontakta sälj