Stäng

Våra värderingar

Verksamhet

Våra värderingar

För att uppnå vår vision har vi översatt den till värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. I centrum för allt står våra kunders konkurrenskraft.

Kundframgång

Vi på Roima, som företag och som individer, gör vårt yttersta för att våra kunder ska kunna dra nytta av den digitala transformationsresa de befinner sig på.

Ansvarstagande

Roimas medarbetare värdesätter ansvarstagande och vi bygger våra relationer på förtroende. Vår höga känsla för ansvar och förtroende möjliggör flexibilitet för att möta våra kunders behov och skapa goda arbetsvillkor för alla våra medarbetare.

Vinnande samarbete

Allt handlar om teamet! Alla kollegor arbetar tillsammans, både med varandra och med våra kunder, för att skapa framgångsrika resultat. Vi vet att ett team bara kan vinna tillsammans genom att arbeta tillsammans.

Passion för produkter

Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med våra kunder och partners. En bra produkt gör våra kunder mer konkurrenskraftiga, inte bara idag utan även på lång sikt. Roimas produkter skapar hållbara resultat genom digitalisering.