Stäng

Skog och papper

Industri

Optimera din timmer- och massaverksamhet med rätt IT och expertis

Investera i rätt teknik och anamma hållbarhet för långvarig excellens

Förändring är avgörande för relevans och kompetens, särskilt inom skogs- och pappersindustrin. Roima tillhandahåller verktygen och kunskaperna för att hantera utmaningar som resursbrist, klimatförändringar och förändrade regelverk. Upplev effektivitet, lönsamhet och oöverträffad kvalitet samtidigt som du främjar investeringar i ren IT och hållbarhet.

Fördelar

Integrerad affärsplanering (IBP)

Våra helhetslösningar optimerar verksamheten, hanterar efterfrågeförändringar och resursutmaningar.

Omvandling av processer

Optimera fabriksledning, tillverkning och resursanvändning för högsta produktivitet

Optimering av logistik och detaljhandel

Optimera detaljhandeln och logistiken med vår 3PL SaaS för effektiva leveranskedjor.

AI och Machine Vision

Vi använder AI och ML för att förbättra produktkvaliteten samt tillverkningens precision och prestanda.

Hantering av resurseffektivitet

i optimerar resurser genom prediktiv analys, minskning av spill och fokus på hållbarhet.

Efterlevnad av hållbarhetskrav

Säkerställ en hållbar verksamhet och att lagar och regler efterföljs, övervaka utsläppen med Roima.

MES för papperstillverkning

sad MES för liveövervakning, datainsamling och optimering av papperstillverkning.

Innovation digital tvillingteknik

Riskfri processtestning och innovation för simulering med digital tvillingteknik.

Produkter och lösningar

AI och Machine Vision

AI och Machine Vision revolutionerar produktion och beslutsfattande genom att automatisera uppgifter, minska fel och erbjuda insikter för förbättrad affärsprestanda.

AVEVA

Roima är auktoriserad AVEVA-systemintegratör med expertis inom AVEVA industriprogramvara.

Delmia Quintiq

Delmia Quintiq är ett verktyg för planering och optimering av försörjningskedjan. Roima integrerar det i tillverknings- och logistiksystem för förbättrad förvaltning av försörjningskedjan.

FidaWare WMS

SaaS WMS för effektiv lagerhantering, erbjuder stöd för flera lager, automatisering, analys och integrationsmöjligheter inom olika branscher.

Logia WMS & WCS

Effektiv lagerhantering och automation i en och samma standardmjukvara.

PERITO IBP

Ett komplett paket för Integrated Business Planning hjälper dig att möta förändringar i din verksamhet och hantera din supply chain med lönsamhet

Roima APS

Optimera tillverkningen med realtidsövervakning, efterfrågeprognoser och effektiv resursallokering för smidigare produktion och förbättrad samordning av försörjningskedjan.

Insikter

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Søren Hammer Pedersen

Country Sales Director, Denmark

soren.hammer@roimaint.com

+45 41 12 85 35

LinkedIn

Danmark

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Kontakta sälj