Stäng

Hållbarhet

Hållbarhetsfokuserad verksamhet

Revolutionera leveranskedjorna för en mer hållbar morgondag

Balansera era åtaganden gentemot planeten samtidigt som ni ökar lönsamheten och effektiviteten.

Låt oss hjälpas åt att utöka vårt engagemang för hållbarhet samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Det gröna sättet är Roimas sätt.

Roimas hållbarhetsredovisning

Roima tillhandahåller innovativa digitaliseringslösningar för globala leveranskedjor för att öka produktiviteten och effektiviteten och skapa välstånd för samhället.

Vi är övertygade om att våra kunder måste använda råvaror och energi på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan. Vi föregår med gott exempel genom att välja energieffektiva lösningar för vår verksamhet, välja effektiva färdsätt och föredra hybrid-/elfordon framför företagstransporter.

Våra arbetsprocesser är också anpassade till hållbarhetspraxis för att leverera kvalitet och effektivitet utan att kompromissa med etiken.

ESG

Vi använder ESG-kriterierna (Environmental, Social, and Governance) för att bedöma vårt hållbarhetsarbete och vår egen påverkan på miljön, samhället och styrningen. Fyra av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi.

Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling

Läs mer om FN:s mål

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Stärka SDG #8: Effektiv och säker produktutveckling och leveranskedjor

Industri, innovation och infrastruktur

Innovation som drivs av perfektion och SDG-mål nr 9, Industri, innovation och infrastruktur

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Effektiv digitaliserad leveranskedja för SDG #12: Hållbar konsumtion och produktion

Klimatåtgärder

Driva SDG #13: Klimatåtgärder, minska koldioxidutsläppen genom operativ excellens

  • Total: 4
  • Total: 4