Stäng

Roima Intelligence och PERITO Consulting går samman

Day:
27
Month:
06
Year:
2023

Roima fortsätter sin internationella tillväxt och stärker sin nordiska närvaro ytterligare genom att PERITO Consulting, som erbjuder mjukvara för integrerad affärsplanering (IBP), ansluter sig till Roima-koncernen. PERITO kommer att stärka Roimas danska verksamhet, och tillsammans kommer Roima och PERITO att bli en ledande internationell leverantör av mjukvara för avancerad Supply Chain planering och exekvering.

6Ceb3YEhcGE

Markus Kalalahti, CEO Roima Intelligence Inc, (vänster) och Søren Holm Jensen, CEO PERITO Consulting ApS (höger)

PERITO Consulting grundades 2010 och är en ledande dansk mjukvaruleverantör som kombinerar förstklassig Supply Chain planeringsmjukvara (PERITO IBP) med experter på operativ planering för att betjäna nordiska och europeiska kunder. Medan Roimas befintliga erbjudande är starkt inom detaljplanering och exekveringsfunktioner för produktion och logistik, tillför PERITO strategiska och taktiska planeringsapplikationer och kompetenser till Roimas lösningar för Supply Chain. PERITO IBP är känt för sina avancerade IBP-funktioner (Integrated Business Planning), förmåga att konfigurera inom ramen för standardprodukter samt sin ledande lageroptimering. Tillsammans kommer Roima och PERITO att sysselsätta mer än 60 experter inom Supply Chain planering, vilket skapar ytterligare mervärde för deras kunder.

Sedan starten 2014 har Roima haft en stadig tillväxt och är nu ett av de största oberoende industriella mjukvaruföretagen i Norden, med nära 50 miljoner euro i intäkter (2022) inklusive PERITO. Idag har Roima över 500 kunder och bidrar till att stärka deras konkurrenskraft genom ökad hållbarhet, effektivare verksamhet, bättre kvalitet och förbättrad upplevelse för slutkunderna. PERITOs inträde i Roima-koncernen är ett viktigt steg i Roimas nordiska expansion. Både Roimas och PERITOs produkter bygger på SaaS-modellen (Software as a Service), vilket ger en hög skalbarhet i leveranserna. Det gemensamma produktutbudet kommer att ge såväl befintliga som framtida kunder anpassade lösningar för att uppnå ännu högre effektivitetsnivåer i hela värdekedjan.

 

Vår målsättning är att bli en internationellt ledande leverantör av mjukvara för hantering av Supply Chains. Idag är vi väletablerade i Finland, Sverige och Danmark, och växer i Norge och USA. Med PERITO IBP kan vi öka våra kunders effektivitet, motståndskraft och hållbarhet i hela Supply Chain med den bästa lösningen för integrerad affärsplanering. Våra experter är ledande och det finns en bra matchning i våra företagskulturer och kundstrategier för att växa tillsammans”, säger Roimas CEO Markus Kalalahti.

 

Vi är glada över de nya möjligheter som uppstår när vi slår oss samman. Roima tillför kompetens inom Supply Chain och ytterligare mjukvaruerbjudanden för att stärka värdeskapandet för våra kunder. Våra lösningar kompletterar varandra väl, både vad gäller funktionalitet och teknik – vilket ger båda företagen och deras kunder tillgång till ett ännu bredare utbud av lösningar för Supply Chain och hela värdekedjan”, säger PERITOs CEO Søren Holm Jensen.

Ytterligare information

Markus Kalalahti, CEO, Roima Group, tel. +358 40 842 1053
Søren Holm Jensen, CEO, PERITO Consulting ApS, tel. +45 21 33 45 34

 
Roima Intelligence är ett snabbväxande mjukvaruföretag som hjälper sina kunder att skapa hållbara resultat genom ledande mjukvara och tjänster för hela Supply Chain. År 2022 uppgick Roimas intäkter till cirka 44 miljoner euro, och för närvarande sysselsätter företaget cirka 350 experter. Över 500 företag i Norden, Europa och USA drar nytta av Roimas heltäckande lösningar.
 
 
PERITO Consulting är ett mjukvaru- och tjänsteföretag som tillhandahåller lösningar och experttjänster för avancerad Supply Chain planering i Norden och Europa. PERITO Consulting fokuserar på att förbättra kundernas konkurrenskraft genom att tillhandahålla teknik och expertis inom integrerad affärsplanering för stora nordiska kunder. Läs mer om PERITO Consulting på www.perito-consulting.com
 

Affären förväntas slutföras inom några månader då slutligt godkännande har erhållits från berörda myndigheter.

Kontakta sälj