Stäng

IBP-lösningar

Roimas lösningar

Holistisk affärsplanering för en hållbar och lönsam tillväxt

Prognoser, planering och vinst med en integrerad lösning för affärsplanering

Företag behöver en integrerad lösning som harmoniserar planeringsprocesser, tillhandahåller realtidsdata och minimerar risker samtidigt som den möjliggör ett datadrivet beslutsfattande. Roimas lösningar för integrerad affärsplanering (IBP) hjälper dig att uppnå ovanstående mål samtidigt som de ger dig verktygen för att anpassa dig till förändringar på marknaden och andra avbrott, vilket ger dig en konkurrenskraftig fördel jämfört med andra.

Fördelar

Bättre prognoser

Ta fram mer exakta prognoser med färre över- eller underskottsberäkningar.

Minska rörelsekapitalet

Med exakta prognoser kan beredskapslagren minskas medan verksamheten fortfarande pågår smidigt.

Ökad produktivitet

Planera resurser så att de används effektivt och kör tillverkning i omgångar för att undvika ställtider.

Bättre beslutsunderlag

Skapa flera scenarier för att jämföra planer baserade på olika affärsmål och fatta beslut baserade på verkliga data.

Förbättrad synlighet i supply chain

Utöka samarbetet med olika avdelningar och partners för att fatta de lämpligaste besluten och proaktivt ta itu med utmaningar.

Minskade kostnader och hållbarhetsfokus

Optimera resursanvändningen, minska utsläppen och säkerställ en lean tillverkning för att minska klimatpåverkan.

Effektiv planering av personalstyrkan

Inkludera personalen i processen för tillverkningsplanering för att garantera tillgången på kompetent personal.

Effektivare planerare

Låt planerarna fokusera på uppgifter som skapar mervärde i stället för att lägga tid på rutinmässiga uppdateringar.

Produkter och lösningar

PERITO IBP

Ett komplett paket för Integrated Business Planning hjälper dig att möta förändringar i din verksamhet och hantera din supply chain med lönsamhet

Delmia Quintiq

Delmia Quintiq är ett verktyg för planering och optimering av försörjningskedjan. Roima integrerar det i tillverknings- och logistiksystem för förbättrad förvaltning av försörjningskedjan.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Søren Hammer Pedersen

Country Sales Director, Denmark

soren.hammer@roimaint.com

+45 41 12 85 35

LinkedIn

Danmark

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Kontakta sälj