Stäng

Vår historia

Från start-up till ledstjärna för innovation

Vår historia

Allt började med ett behov. Var hittar man en partner med gedigen expertis och en omfattande lösningssvit för att digitalisera och optimera hela värdeflödeskedjan - allt under ett tak?

Marknaden var full av små företag som tillhandahöll mjukvara och tekniska lösningar. Dessa aktörer fokuserade på nischade och specifika lösningar. Värdeflödeskedjan är dock som ett stort hav som kräver flera olika lösningar. Företagen var tvungna att vända sig till flera små aktörer för att få sina behov tillgodosedda.

Utmaningen var att hitta en lönsamhetspartner med kapacitet och resurser att hjälpa företag att öka sin produktion och samtidigt optimera hela order- och leveranskedjan från försäljning och teknik till värdeflödeskedja, tillverkning, logistik och tjänster för produktlivscykeln.

Roima Intelligence Inc. skapades för att möta dessa behov. Tanken var att vara en partner med allt under ett tak som tillverkningsindustrin kunde vända sig till för rådgivning och tekniska lösningar.

Därefter satte vi bollen i rullning 2014, då Roima Intelligence föddes.

Roimas tillkomst är en berättelse om mod, beslutsamhet och stadig tillväxt. Vi har kommit långt från 30 anställda och tre miljoner euro i intäkter. Vår personalstyrka och omsättning har tiodubblats.

Startup till ledande inom innovation: Ett decennium av industriell briljans

2014

Roima skapades på den solida grunden av Oy Delta Enterprise Ltd., som utgör rötterna till Roimas MES-verksamhet.

Oy Delta Enterprise Ltd. lade grunden för Roimas skapande och Roimas MES-verksamhet.

Delta Enterprise grundades 1989 och fokuserade på elektrisk och mekanisk konstruktion och design. Under 1990-talet skiftade företaget fokus till att leverera automationstjänster (PLC & SCADA), vilket blev dess huvudsakliga verksamhet. Djupgående kunskap om automation och integration av utrustning är fortfarande en av de centrala hörnstenarna i Roimas mervärde.

Senare gick Delta Enterprise in i nya affärsområden som industriell IT och lösningar för Machine Vision. Strax därefter utvecklade de omfattande lösningar baserade på kommersiella MES-plattformar, vilket inledde en ny era av innovation.

Ett kombinerat paket av MES- och Machine Vision-lösningar samt konsulttjänster är nu en integrerad del av företagets verksamhet.

2015

Tre företag, nämligen Dialogos Team, Lean Forward och Done Software Solutions, förvärvades av Roima under 2015, vilket resulterade i en enorm tillväxt.

Verksamhetsstyrning och resursplanering för koncerner från Tieto

Roimas erbjudandeportfölj kompletterades med Lean System och bildade ett sammanhållet partnerskap. Sedan starten på 1990-talet har denna ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) vunnit förtroende hos välrenommerade organisationer.

ERP-systemets rötter går tillbaka till Dialogos-Team Oy, som grundades 1988 som en forskningsavknoppning från Helsingfors tekniska universitet. Dialogos-Team Oy lanserade den första versionen av produktionsstyrningsverktyget Lean System, som omfattade hela processen från order till fakturering och från materialbehov till inköpsfakturor.

Efter en rad fusioner och förvärv hamnade Lean System under Tietos paraply (då känt som TT-Tieto). Det blev det enda varumärket och produktplattformen för verksamheten. Lean System är en medelstor ERP-lösning som tillgodoser behoven hos tillverkningsföretag och industriella tjänsteföretag. Dess primära fokus är styrning av tillverkningsverksamhet (MOM) och industriell serviceverksamhet.

Serviceverksamhet från Lean Forward

Roimas industriella bakgrund som Lean Forward-konsult gör det möjligt att erbjuda sina Lean System-kunder avancerade tjänster. Tack vare vår detaljerade kunskap, tillsammans med expertutbildning och utvecklingstjänster inom verksamhetsledning, får våra kunder rådgivning relaterad till:

 • Verksamhet på fabriksgolvet
 • Planering av försäljning och verksamhet
 • Processer från order till leverans

Lagerhantering och intralogistik från Done Software Solutions

Roima behövde en avancerad lösning för internlogistik för att komplettera sitt erbjudande. Det finska företaget Done Software Solutions och dess produkt FidaWare WMS fångade Roimas uppmärksamhet. Företagets rötter finns i den finska staden Seinäjoki (år 1978) och Teknillinen Toimisto Esko Salo Ky, som ligger i Kauhajoki.

Inom några få år efter starten expanderade Esko Salo sin verksamhet och började leverera nyckelfärdiga internlogistiklösningar till internationella kunder.

Företaget har bytt namn och ägare flera gånger under sin historia (innan det förvärvades av Roima). År 2010 blev företaget känt som Done Software Solutions, med FidaWare WMS som sitt främsta erbjudande.

2016

Sommaren 2016 förvärvade Roima ett nytt företag, Modultek Oy. Modultek Oy grundades 1989 och var ett finskt företag med säte i Björneborg. Roima förvärvade dess filial i Björneborg och dess dotterbolag i Nederländerna. Fyrtio nya medarbetare anslöt sig till Roima. Dessa medarbetare var experter inom följande områden:

 • Produktdata
 • Objektspecialister
 • Produkterns livscykel
 • Datakvalitet

År efter år har företagets produkter erkänts som marknadsledande PDM/PLM-lösningar i Finland (användarundersökningar av CAD/CAM Association of Finland CCY).

Produktdata kopplar samman flera verksamheter i ett företags värdekedja. I och med Modulteks inträde utökades Roimas erbjudande till att även omfatta integration av konstruktions- och tillverkningsdata i industriella nätverk mellan företag och deras underleverantörer - eftersom detta kräver avancerad produkthantering.

Modultek var det första företaget i Finland vars experter var certifierade enligt ISO 8000 Master Data Managers.

2018

Under sommaren 2018 fick vi många nya kollegor utanför Finland då vi välkomnade Sprymer AB till den snabbväxande Roima-koncernen. Sprymer AB bytte namn till Roima Sverige AB, med kontor i Västerås och Linköping. Svensk kompetens stärkte bolagets styrelse och ägande.

Sveriges ledande specialist och integratör av MES/MOM-lösningar (för livsmedels- och teknikföretag) anslöt sig till vårt team. Dessutom utgjorde deras expertis inom AI och ML ett värdefullt tillskott till Roimas erbjudanden.

2019

2019 inleddes med glädje då Logia Software Oy anslöt sig till Roima i januari. Logia grundades 1975 och är en veteran inom logistikbranschen, specialiserad på supply chain management.

Logias förvärv gav oss 50 duktiga medarbetare och en stor kundbas av företag som använder Logias molnteknik. Tack vare Logias inträde kommer Roimas logistikkompetens att få ett rejält lyft.

Våra kunder kommer att dra nytta av skräddarsydda allt-i-ett-lösningar för att hantera sin leveranskedja.

2022

I början av 2022 accelererade Roima sin internationella tillväxt när vi välkomnade Logimatic IDS A/S till Roima-koncernen. Tidigare var Logimatic IDS A/S en dansk specialist på programvara för lagerhantering. Förutom detaljhandels-, grossist- och tillverkningsföretag betjänade Logimatic IDS A/S även sjukhus och hotell. Till företagets välrenomerade erbjudande hör WMS-lösningen LOGIA. Många lager i Danmark och Norge använder LOGIA.

LOGIA främjade Roimas inträde på den danska marknaden och banade väg för oss att bli en ledande nordeuropeisk programvaruleverantör för avancerade krav inom leveranskedjan.

Läs mer om LOGIA WMS

2022

I slutet av 2022 nådde Roima ytterligare en milstolpe genom att välkomna Part Trap AB till sin koncern. Part Trap AB var en snabbväxande svensk B2B-mjukvaruleverantör inom digital handel för diskreta tillverkare. Dess innovativa lösning, Parttap ONE, har följande funktioner:

 • E-handel
 • Hantering av produktinformation (PIM)
 • System för innehållshantering (CMS)
 • Out-of-the-box ERP-integration i realtid för ledande ERP-system för tillverkning

Roimas nya kontor i Göteborg kommer att stärka vår närvaro i Sverige och göra oss till en av de uppskattade nordeuropeiska programvaruleverantörerna för avancerade behov inom hela värdeflödeskedjan.

2023

I augusti 2023 gick Roima samman med PERITO Consulting, en ledande leverantör av programvara för integrerad affärsplanering. PERITO kommer att stärka vår verksamhet i Danmark och etablera oss som den ledande mjukvaruleverantören för avancerad planering och utförande av leveranskedjor. Det gemensamma produktutbudet kommer att förse befintliga och framtida kunder med ändamålsenliga lösningar som uppnår ännu högre effektivitetsnivåer över hela värdekedjan.

2023 -

Idag har Roima kontor i Finland, USA, Sverige och Danmark. Vårt erbjudande omfattar lösningar för:

 • Affärssystem
 • Produkthantering
 • Machine Vision
 • Produktionsplanering
 • Produktionsstöd och produktionsuppföljning
 • Programvara för logistik
 • E-handel
 • Integrerad affärsplanering

Vårt uppdrag är att ge företag möjlighet att uppnå hållbara resultat genom digitalisering. Vår vision är att bli en europeisk specialist med en robust vision och expertisen för att bli en global ledare och hjälpa företag att hantera utmaningar i samband med:

 • Planering av hela värdeflödeskedjan
 • Automation
 • Smarta fabriker
 • Hantering av produktlivscykeln
 • Produktionsstyrning och uppföljinng

Årtionden av samarbete och engagemang har gjort oss till ett välrenommerat namn i Norden och Nordamerika. Vårt omfattande kunnande och våra banbrytande produkter är valet för över 500 framgångsrika företag globalt.