Stäng

PLM-lösningar

Roimas lösningar

Sammankoppla människor, arbetsflöden och data sömlöst med robusta lösningar för PLM

Planera, hantera och kontrollera produkters livscykler med intelligens

Roima Intelligences PLM-lösningar (Product Lifecycle Management) integrerar människor, processer och data för ett sömlöst samarbete. Automatisera arbetsflöden, förbättra kommunikationen och få tillgång till insikter genom skräddarsydda instrumentpaneler för att höja din produktutveckling med centraliserad effektivitet.

Fördelar

Förbättrat samarbete

PLM:s centrala nätverk förbättrar teamarbetet, minskar antalet fel och påskyndar produktutvecklingen

Versionshantering

Hantera dokumentversioner, spåra produktändringar och minska förvirringen med PLM

Effektiva arbetsflöden

Automatisera uppgifter, godkännanden och varningar och minska ledtiderna för ökad effektivitet med PLM

Kostnadsbesparingar

PLM minskar omarbetningar, optimerar resursanvändningen, upptäcker fel snabbt och sänker kostnaderna

Överensstämmelse med regulatoriska krav

Säkerställ uppfyllandet av regulatoriska krav med korrekt dokumentation och spårbarhet via PLM

Snabbare innovation

Använd historiska data för lansering av nya produkter och välgrundat beslutsfattande med PLM

Global tillgänglighet

Dela produktdata med team och partners för sömlös och sammankopplad utveckling

Transparens i livscykeln

Hantera risker, planera klokt och förbättra ständigt med PLM:s holistiska produktlivscykelvy

Produkter och lösningar

Aton

Effektiv produktlivscykelhantering med realtidsdata, samarbetsverktyg och integrationsmöjligheter för effektiv produktutveckling av hög kvalitet.

Insikter

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Kontakta sälj