Stäng

MOM- och MES-lösningar

Roimas lösningar

Anpassa dig till dynamiska produktionsscheman, marknader och utrustningsfel för en sömlös fabriksdrift.

Kickstarta din digitala transformation för att uppnå optimal processhantering och efterlevnad

För att kunna behålla sin konkurrenskraft måste tillverkande företag ständigt utvecklas och förbättra sina produkter och tjänster. MOM handlar om att hantera företagets tillverkningsverksamhet, medan MES handlar om att utföra själva tillverkningen. Roima erbjuder skräddarsydda lösningar som Lean System och AVEVA MES för att genomföra dina tillverknings- och digitaliseringsstrategier för mer effektivitet och transparens.

Fördelar

Operativ effektivitet

Optimera produktionen, öka produktiviteten och minska spillet med MOM och MES

Synlighet och spårbarhet

MOM och MES möjliggör produktionsövervakning i realtid samt efterlevnad via spårbarhetsfunktionen

Kvalitetskontroll

Använd realtidsdata för att upptäcka avvikelser, säkerställa enhetlig kvalitet, undvika defekter och minska pappersarbetet

Datadrivna beslut

Utnyttja MOM och MES för att få data för processanalys och fatta välgrundade beslut

Optimering av resurser

Fördela material, maskiner och arbetskraft, minimera slöseri och öka produktionen med MOM och MES

Varningar i realtid

MOM- och MES-varningar identifierar problem, ger snabba svar och minskar produktionsstörningar

Prognosnoggrannhet

MOM- och MES-data förutspår efterfrågan, förbättrar lagerhanteringen och säkerställer snabba leveranser

Förbättrat samarbete

Främja samarbete över avdelningsgränserna och samordna produktionsarbetet med hjälp av MOM och MES

Produkter och lösningar

AVEVA

Roima är auktoriserad AVEVA-systemintegratör med expertis inom AVEVA industriprogramvara.

Lean System

Modulär ERP ökar industriell effektivitet med realtidsdata, smidig planering och moln/on-premises infrastruktur.

Insikter

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Kontakta sälj