Stäng

Lean System

Agil resursplanering för verksamheter

Investera i ett modernt ERP-system för ökad transparens och smartare beslutsfattande

Lean System: Insiktsfulla lösningar för komplexa industriella verksamheter

Söker du ett affärssystem som förenklar hanteringen av värdeflödeskedjan samtidigt som det underlättar informerade beslut? Lean System är ett modulbaserat ERP-system som erbjuder realtidsdata för spårning av lager, identifiering av försäljningsmöjligheter och förbättring av kundnöjdheten. Optimera produktiviteten genom att integrera maskiner, data och människor med Lean System.

Nyckelfunktioner i Lean System

Lean System är en flexibel och modulbaserad lösning som stöder olika styrsätt, oavsett om det handlar om ett fullfjädrat affärssystem (ERP) eller produktionsstöd (MOM). Samtidigt ger det dig verktygen för att öka produktiviteten och produktionseffektiviteten.

Omfattande digital process

Hantera digitala end-to-end-processer från konstruktion till tillverkning och avsluta affärer samtidigt som du säkerställer optimal produktivitet på fabriksgolvet. Samordna med leverantörer, distributörer, återförsäljare och ditt interna produktionsteam.

Produktionsstyrning i realtid

Spåra produktionsförändringar, materielbehov och leverantörsdata i realtid. Tillhandahåll transparent information om produkternas och råvarornas ursprung för att bygga kundernas förtroende.

Molnbaserade eller on-premises möjligheter

Välj antingen Cloud ERP:s SaaS-version eller on-premises version för att uppfylla dina affärsbehov. Få fördelar som förbättrad prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet, oavsett bransch eller affärsmodell.

Agil lösning för planering och förvaltning

Lean Systems rapporteringsverktyg effektiviserar dina affärsdata och din verksamhet med integrerad planering, supply chain management och prognosfunktioner för långsiktig framgång.

Varför välja Lean System för din verksamhet?

Investera i Lean System för att få det bästa av två världar - det är lösningen med kompletta ERP- och MOM-funktioner. Öka lönsamheten, optimera verksamheten och få en helhetssyn på värdeflödeskedjan. Lean System är skräddarsytt för att uppfylla era operativa mål och möjliggör smidig tillverkning och ständig förbättring.

Effektiv verksamhet

Lean System effektiviserar driften, minskar manuella inmatningar, ökar noggrannheten och lönsamheten samt sparar tid genom att automatisera monotona arbetsmoment.

Ökad transparens

Skapa transparens i verksamheten med en centraliserad vy över tillverkning, lager, försäljning och möjliga störningar. Åtgärda problem proaktivt.

Exakta efterfråge- och försäljningsprognoser

Automatiserade försäljningsprognoser med Lean System optimerar resursanvändningen genom att förutse kundernas efterfrågan och undvika över- eller underproduktion.

Efterlevnad av lagar och regler

Säkerställ efterlevnad av lagar och regler genom att tillhandahålla korrekta uppgifter om tillverkningsprocesser och råmaterial.

Papperslös tillverkning

Optimera tillverkningen med APS, MES, MOM och WMS. Förbättra kvalitet och efterlevnad genom att övervaka varje steg och genomföra förbättringar i rätt tid.

Insikter

Vill du veta mer om Lean System?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Boka demo