Stäng

AVEVA MES

Produktionsstödsystem för tillverkning

Förkasta medelmåttighet och omfamna tillverkningsexcellens med AVEVA MES.

Uppkopplat fabriksgolv med 360-gradersvy av anläggningens KPI:er

Kvalitet, produktivitet och efterlevnad är grunden för all tillverkningsverksamhet. Med rapportering och analys i realtid samt fullständig insyn i tillverkningsverksamheten kan du fatta välgrundade beslut. Förutom effektiv tillverkning och driftseffektivitet säkerställer AVEVA MES efterlevnad av branschregler och kvalitetskrav.

Nyckelfunktioner

Söker du sätt att maximera lönsamheten, kvaliteten och efterlevnaden i din tillverkningsverksamhet samtidigt som du minimerar kostnaderna? Roima Intelligences tillverkningsstrategier i kombination med AVEVA MES robusta planerings- och produktionsstödsystem hjälper dig att uppnå de mål som nämns ovan.

Standardisering av MES på flera anläggningar:

AVEVA MES effektiviserar tillverkningsverksamhet på flera anläggningar, minskar ägandekostnaderna och påskyndar initiativ för smart tillverkning. Det ger en standardiserad, modelldriven metod som gör det möjligt att standardisera lean-metoder, operativa processer, KPI:er, rapportering av efterlevnad och integration av leveranskedjan på flera platser. Denna enhetlighet driver fram mer effektiva tillverkningsmetoder och förbättrar insynen i tillverkningsverksamheten, vilket möjliggör en tillgänglig anläggning och en flexibel leveranskedja.

Modelldriven standardisering

AVEVA MES använder sig av modelldriven standardisering och samlar bästa praxis i mallar och bibliotek. Denna funktion förenklar utrullning och anpassning av standardiserade metoder på flera platser, vilket säkerställer konsekvens, effektivitet och snabb implementering av tillverkningsförbättringar.

Färdiga standardmodeller för MES

AVEVA MES erbjuder färdiga standardmodeller för MES-aktiviteter och användargränssnitt, vilket avsevärt minskar tiden till värde för MES-lösningar för anläggningar och standardiseringsprojekt på flera platser. Denna funktion möjliggör snabb implementering, vilket ger konkreta resultat och förbättringar snabbare.

Arkitektur från edge-to-enterprise

AVEVA MES utnyttjar en edge-to-enterprise-arkitektur, vilket minskar kostnaden för att standardisera MES på flera platser. Samtidigt frigör den fördelar för hela verksamheten genom att ge insyn i tillverkningsverksamheten. Denna insyn leder till en mer tillgänglig anläggning och smidigare verksamhet i leveranskedjan, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten och konkurrenskraften.

Produktionsstyrning

Harmonisera maskiners och människors insatser för att utföra arbetsorder och uppgifter. AVEVA MES ser till att medarbetarna följer de fastställda arbetsflödena i rätt ordning för att uppnå optimala resultat.

Hantering av arbetsflöden

Tack vare AVEVA MES digitala funktioner kan fabriksledningar säkerställa perfekt samordning mellan människor och utrustning, vilket resulterar i felfri och papperslös drift.

Lagerhantering

Välj rätt material i rätt mängd och få insikter i realtid om deras tillgänglighet. Även om materialen flyttas till en annan plats spårar AVEVA MES detta.

Kvalitetsstyrning

AVEVA MES ser till att dina färdiga produkter uppfyller de fastställda standarderna för kvalitetskontroll och säkerhet. Samla in maskindata och vidta korrigerande åtgärder vid behov.

Datahantering

Använd AVEVA MES:s rapporterings- och analysverktyg för att samla in data från system, databaser och maskiner. Dessa data kan hjälpa produktionsledningen att spåra maskinernas prestanda, arbetare, produktkvalitet och andra mätvärden.

Varför välja AVEVA MES?

Roima förstår din fabriks krav och utvecklar innovativa strategier för att implementera AVEVA MES. Med tiden kan din tillverkningsenhet uppleva följande fördelar:

Lägre kostnader och högre lönsamhet

Optimerade produktionsprocesser, färre fel och effektiv kommunikation mellan ledningen och fabriksgolvet resulterar i minskade kostnader och ökade vinster.

Optimerad prestanda för anläggningen

Med kontinuerliga realtidsinsikter i produktionscykeln kan ni göra nödvändiga justeringar och förbättra produktionsprocessen, vilket ökar intäkterna och produktiviteten.

Skapar ett formidabelt rykte för varumärket

Överträffa intressenternas förväntningar genom förbättrad produktkvalitet och ökad produktionsvolym. På sikt kommer detta att leda till förtroendefulla och långsiktiga affärsrelationer.

Överensstämmelse med lagstiftning

Håll dig informerad om lokala lagar och internationella bestämmelser som rör din bransch och se till att de efterlevs.

Anpassad konfiguration och implementering

Roima konfigurerar och implementerar AVEVA MES på din fabrik med hänsyn till din bransch, ditt produktutbud och andra faktorer för att maximera produktivitet och lönsamhet.

Insikter

Vill du veta mer om AVEVA?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Boka demo