Stäng

AVEVA PI

Lösning för datahantering

Ta datainsamling till en ny nivå för att övervinna utmaningarna i tillverkningslandskapet

Avancerad datahanteringslösning för komplexa industrimiljöer

Spridda data i flera system, processer och programvaror är meningslöst. AVEVA PI samlar in data från alla källor, inklusive äldre utrustning, för att underlätta ett välgrundat beslutsfattande. Analysera kritiska data snabbare och övervaka fjärrtillgångar med hjälp av sensorer för ökad effektivitet och hållbarhet.

Upptäck möjligheterna med AVEVA PI

Titta på vår on-demand video med Roima och AVEVA för en djupgående genomgång av AVEVA PI. Här får du värdefulla insikter, expertråd och praktiska exempel på hur du kan driva digitaliseringen framåt.

Titta på videon

Nyckelfunktioner i AVEVA PI

Företag som vill ha insyn i realtid i sina utrustningar och produktionsprocesser kan ha stor nytta av AVEVA PI. Den hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut, förbättra effektiviteten och uppnå bättre övergripande prestanda genom att tillhandahålla realtidsinsikter och analys av historiska data.

Datainsamling i realtid

AVEVA PI samlar in värdefulla data från olika källor som SCADA-system och andra arkiv och stöder samtidigt olika protokoll för optimal produktivitet och beslutsfattande.

Datalagring och dataanalys

Förutom att lagra stora mängder data kan AVEVA PI:s analysfunktion extrahera insikter från realtidsdata. Diagram, rapporter och andra data hjälper användarna att fatta välgrundade beslut.

Förvaltning av utrustningars prestanda

AVEVA PI använder data från sensorer för att övervaka utrustningens prestanda i realtid och jämföra den med historiska data för prediktivt underhåll, vilket resulterar i färre driftstopp och lägre reparationskostnader.

Integration med företagets alla system

Genom sömlös integration med andra företagssystem som ERP och EAM möjliggör AVEVA PI effektiv datadelning mellan avdelningar för förbättrat samarbete och beslutsfattande.

Fokus på hållbarhet

Tack vare de värdefulla insikterna kan din ledning integrera åtgärder i processerna för att spara energi och minska den negativa påverkan på miljön.

Varför välja AVEVA PI?

AVEVA PI kan hjälpa dig att anpassa dig till de ökade kraven inom tillverkningsindustrin och samtidigt öka effektiviteten, tillförlitligheten och flexibiliteten i din tillverkningsverksamhet.

Övervakning och rapportering

AVEVA PI övervakar och lagrar de data du behöver för att uppfylla lagstadgade krav i din region. Uppfyll dina jurilegaladiska skyldigheter med AVEVA PI och undvik påföljder.

Förbättrad kvalitetskontroll

AVEVA PI ger realtidsdata om din tillverkningsprocess, så att du kan identifiera kvalitetsproblem och flaskhalsar. Detta resulterar i god kvalitetskontroll, högre effektivitet och minskat svinn.

Funktioner för förebyggande underhåll

Genom kontinuerlig övervakning av utrustningens prestandadata varnar AVEVA PI dig för potentiella fel och haverier, så att du kan vidta förebyggande åtgärder.

Ökad operativ effektivitet

Genom att göra en detaljerad analys av data som samlats in från flera källor, t.ex. maskinsensorer, kan cheferna identifiera flaskhalsar, optimera arbetsflöden och öka produktiviteten.

Test svenska historical data

Förutom att tillhandahålla realtidsdata för välgrundat beslutsfattande lagrar och analyserar AVEVA PI historiska data. Dessa data hjälper fabrikerna att förstå långsiktiga trender och agera därefter.

Insikter

Vill du veta mer om AVEVA?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Boka demo