Stäng

AVEVA Operations Control

Robust automationsteknik

Styr och optimera fabriksverksamheten med realtidsdata från flera platser och processer

Helhetssyn på produkter och tillgångar för exakt beslutsfattande

Styr maskiner, processer och system effektivt med AVEVA Operations Control samtidigt som du får ett fågelperspektiv på tillverkningsverksamheten. Även om du lägger till nya maskiner, justerar deras inställningar eller ändrar processer, kommer AVEVA Operations Control att anpassa sig och säkerställa en strömlinjeformad och effektiv verksamhet.

Nyckelfunktioner i AVEVA Operations Control

Söker du en praktisk och flexibel lösning för din tillverkningsverksamhet? AVEVA Operations Control är en heltäckande lösning som möjliggör smart tillverkning och samtidigt säkerställer hög prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet. De viktigaste funktionerna i AVEVA Operations Control är följande.

Operativa insikter

Genom realtidsdata som samlas in från olika system och processer håller AVEVA Operations Control dig informerad om vad som händer i din fabrik hela tiden.

Inbyggda verktyg

Utnyttja AVEVA Operations Controls inbyggda verktyg på bästa sätt för att övervaka olika affärsaspekter och hitta lösningar på komplexa problem.

Anslutning till flera enheter

Kan enkelt integreras med flera olika hård- och mjukvaror för att underlätta sömlös kommunikation mellan olika varumärken och leverantörer.

Fjärråtkomst

Du kan komma åt AVEVA Operations Control från valfri enhet och kompatibel webbläsare för att övervaka fabriksdriften, oavsett om det är din bostad, ditt kontor eller andra avsides belägna platser.

En enda datakälla

AVEVA Operations Control samlar in data från olika system och processer för att lagra dem i ett centralt arkiv. Denna centrala datalagring underlättar effektiv spårning och välgrundat beslutsfattande.

Optimera driften med HMI/SCADA-integration

Integrering av HMI (Human Machine Interface) och SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) med AVEVA Operations Control ökar den operativa kapaciteten och utrustar operatörerna med avancerad övervakning.

Fördelar med integrationen:

  • Visualisering i realtid: HMI möjliggör dynamisk, grafisk visning av driftdata.
  • Processövervakning: SCADA erbjuder omfattande kontroll från en enhetlig driftspunkt.
  • Operativ flexibilitet: Den modulbaserade strukturen hos HMI/SCADA gör det möjligt att anpassa sig till förändringar och bibehålla effektiviteten.
  • Skalbarhet och anslutningsmöjligheter: Dessa system stöder tillväxt och säkerställer robust plattformsoberoende kommunikation.

Operativa fördelar:

  • Förbättrad effektivitet: Operatörerna anpassar sig snabbt till förändringar, vilket minskar stillestånd och ökar produktionen.
  • Förbättrat beslutsfattande: Ledningen använder realtidsdata för strategiska beslut som främjar operativ excellens.
  • Ökad säkerhet: Proaktiv övervakning och varningar upprätthåller säkerheten och förebygger risker.
  • Kostnads- och energibesparingar: Optimerad styrning sänker driftskostnaderna och sparar energi, vilket bidrar till ökad hållbarhet.

Varför välja AVEVA Operations Control?

När du väljer AVEVA Operations Control investerar du i en framtidssäkrad lösning som förbättrar den operativa synligheten, stöder beslutsfattandet och främjar en kultur av ständiga förbättringar. Genom att integrera avancerad teknik som HMI/SCADA förenklar AVEVA Operations Control komplexa verksamheter och säkerställer att de är effektiva, säkra och skalbara. Välj AVEVA Operations Control och rusta din verksamhet med de verktyg den behöver för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad.

Oavsett bransch eller företagsstorlek konfigurerar och hanterar Roima Intelligence AVEVA Operations Control-lösningar för att uppfylla era skräddarsydda behov. Fördelarna med AVEVA Operations Control är följande:

Förbättrade anslutningsmöjligheter

Anslut till flera tillverkningsenheter och system samtidigt som data hämtas från flera källor. Korrekt användning av dessa data resulterar i större operativ synlighet och effektivitet.

Centraliserad övervakning

Övervaka och styr dina produktionsprocesser från en central plats samtidigt som du ser viktiga parametrar, händelser och problem för effektivt beslutsfattande.

Analys och rapportering

Nyttja realtidsdata för att fastställa mönster, trender och resultat för att effektivisera processer och säkerställa kvalitetskontroll och korrekt resursfördelning.

Större skalbarhet

Oavsett storleken på din tillverkningsverksamhet gör AVEVA Operations Controls integrationsfunktion det möjligt för företag att möta den dynamiska marknadens behov samtidigt som de förbereder sig för framtida utmaningar.

Verktyg för visualisering

Chefer och avdelningschefer kan använda AVEVA Operations Controls visualiseringsverktyg för att presentera data i format som flödesscheman, grafer och diagram. Det gör att de kan förstå data bättre.

Insikter

Vill du veta mer om AVEVA?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Boka demo