Stäng

Tre skäl till varför du måste flytta ditt ERP-system till molnet

Hur många dagar kan ditt företag överleva utan ett fullt fungerande ERP-system (Enterprise Resource Planning)?

Det klassiska sättet att driva ett ERP-system från en enda server på plats har länge varit den bästa lösningen för många företag. Men när ditt ERP-system drivs på detta sätt och något går fel kan det ta upp till tre dagar att göra en fullständig ominstallation och återställa data från säkerhetskopior. Molnbaserad ERP innebär att flera förebyggande åtgärder införs för att förhindra eventuella fel, och återställningsprocessen är avsevärt kortare. Dessutom ger det molnbaserade ERP systemet många fler fördelar för ditt företag.

 

De tre största vinsterna med att flytta ditt ERP till molnet:

1. Verksamhetskontinuitet

En lokal server är sårbar för en enskild störningspunkt på hårdvarunivå. Ett fel på bara en komponent kan vara katastrofalt för driften av systemet och orsaka flera dagars driftsstopp. En molnmiljö är i grunden utformad för att vara tillförlitlig, och i tjänsten ingår även säkerhetskopiering, de senaste säkerhetsuppdateringarna och övervakning. Om något skulle gå fel i den molnbaserade miljön är driftstoppet i värsta fall bara några timmar jämfört med flera dagar med en lokal server. I en SaaS-lösning (Software as a Service), till exempel vårt molnbaserade Roima Lean System, är i stället leverantören den som sköter tjänsten. Resultatet är att systemets funktion är lättare att sköta och störningar kan lösas snabbare eftersom du som kund inte längre är en mellanhand mellan mjukvara och tillhandahållare av infrastruktur.

Störningstoleransen kan enkelt förbättras genom att införa färdigutvecklade verktyg från molnet utan större investeringar. Du kan till exempel lagra data på skilda fysiska platser och förbättra säkerheten vid säkerhetskopiering. Givetvis har molntjänsterna andra risker än traditionella lösningar på plats, och det är därför som säkerhetsåtgärder på professionell nivå finns på plats. Med tanke på detta är det viktigt att man använder nätverkskopplingar som är skottsäkra och som är av hög kvalitet.

2. Prestanda och skalbarhet

En viktig fördel med en molnlösning är att den är skalbar. Prestandan är inte bunden till viss fysisk infrastruktur, och den kan enkelt skalas upp. Latency i nätverket minskar också när ett centralt beläget molndatacenter paras ihop med webbteknik.

Molntjänsterna drivs med webbteknik och kan användas i en webbläsare. På grund av detta kan slutanvändarna nyttja systemet var de vill och med de enheter de själva föredrar. Det behövs inte längre någon särskild lösning för fjärranvändning, och i praktiken kan slutanvändarna få tillgång till tjänsten var som helst utan att behöva använda en VPN.

3. Överskådliga kostnader

När en SaaS-lösning drivs i molnet är kostnaderna förutsägbara och skalbara. Prissättningen är baserad på antalet slutanvändare och mängden lagrade data. Därför finns det inte längre något behov av att investera i individuella licenser för olika tekniska komponenter eller infrastruktur. Även databaslicenser ingår i tjänsten. SaaS-lösningen debiteras månadsvis, vilket innebär att kostnaderna är lätta att beräkna och administrera.

När du har flyttat ditt klassiska ERP-system till molnet kan du avveckla den mesta av den fysiska infrastruktur som behövdes i den tidigare lokalbaserade lösningen. Lösningar för fjärranvändning behöver inte längre underhållas, och tillsammans innebär detta besparingar för underhållskostnader för tekniskt underhåll av infrastrukturen. SaaS-lösningen frigör också kapital som tidigare var bundet till den egna IT-infrastrukturen för mer effektiv användning.

Seamless Cloud Migration: Elevate Your ERP with Roima Lean System

Det är enkelt att gå över till en molnlösning och att sköta den är enklare än tidigare. Ett molnbaserat ERP erbjuder i regel bättre användbarhet, tillförlitlighet och högre säkerhetsnivå i jämförelse med en lokal lösning. Dessutom medför systemet ytterligare fördelar jämfört med en lösning på plats. Roimas ERP-produkt Roima Lean System är tillgänglig som SaaS-lösning. Om du redan har vårt Lean System kan du överväga att uppdatera det till molnversionen.

När man känner till fördelarna med molnet är det lätt att förstå varför många företag redan har flyttat sin ERP dit. Här på Roima hjälper vi dig gärna med processen. Oavsett om du precis har börjat överväga att flytta till molnet eller om du redan har bestämt dig – vi ser till att flytten går smidigt för dig.

Innehåll

Intro

1. Verksamhetskontinuitet

2. Prestanda och skalbarhet

3. Överskådliga kostnader

Seamless Cloud Migration: Elevate Your ERP with Roima Lean System

Kontakta sälj