Stäng

AVEVA PI – en produktionsdatalösning som både processingenjörer och IT litar på

AVEVA PI (tidigare OSIsoft PI) är en lösning för datahantering som är särskilt utformad för industriella miljöer och datahantering i realtid. Det gör att du kan samla in och lagra data från vilken plats och källa som helst och snabbt extrahera den information du behöver för att optimera din verksamhet – allt utan att skriva kod, i en flexibel plattform. AVEVA PI är utformat för snabb driftsättning, och användarna kan skapa det innehåll de behöver med lättanvända redigeringsverktyg.

OSIsoft, AVEVA, Schneider Electric och partners

Bakgrund och historia är avgörande för att förstå PI:s styrkor på dagens stora marknad för industriell digitalisering. PI:s rötter går tillbaka till företaget OSIsoft, som grundades 1980. OSIsofts huvudmål var att tillhandahålla den bästa lösningen för hantering av produktionsinformation i realtid på marknaden – OSIsoft PI System. I augusti 2020 blev PI System en del av en bredare produktportfölj när AVEVA tillkännagav sitt förvärv av OSIsoft, och affären slutfördes den 19 mars 2021 för ett transaktionsvärde på cirka 5 miljarder dollar. I januari 2023 utökade Schneider Electric sitt innehav i AVEVA genom att öka sitt aktieinnehav från 100% till 60%.

AVEVA:s verksamhetsmodell fokuserar på kompetenta och certifierade systemintegratörer som ansvarar för praktisk projektleverans. Roima Intelligence har länge varit Finlands främsta systemintegratörspartner för AVEVA och OSIsoft.

Funktionerna i AVEVA PI-systemet

AVEVA PI-systemets funktioner kan delas in i tre huvudområden: insamling av data (Collect), lagring och berikning av data (Store & Enhance) samt delning och användning av data (Deliver).

På området Collect erbjuder AVEVA PI hundratals standardgränssnitt för datainsamling. Stöd för anslutning sträcker sig från vanliga OPC-gränssnitt (DA, UA, etc.) till automationsspecifika protokoll och molnanslutningslösningar som Azure Event Hubs.

Data Archive-produkten är kärnan i datalagrings- och förbättringsnivån, som är en typisk processhistorikerlösning, dvs. en tidsseriedatabas. Detta kompletteras av modulen Asset Framework (AF), som modellerar utrustningshierarkin och berikar modellen genom att importera metadata från olika system, utföra beräkningar och definiera händelser. AF skapar vyer över data och presenterar datamodellen för slutanvändarna genom tydliga namnkonventioner. Implementeringen av AF bygger i hög grad på ett mallbaserat tillvägagångssätt, vilket till exempel gör det möjligt att återanvända beräkningar och konsekvent jämföra tillgångar.

AVEVA PI Vision tillhandahåller en lösning för datavisualisering via ett HTML5-baserat webbgränssnitt. Slutanvändare kan skapa dashboards och visa data från AVEVA PI-systemet fritt. Data kan också enkelt överföras från AVEVA PI-systemet till Excel med hjälp av Excel-tillägget PI DataLink.

I en modern datahanteringslösning är öppna gränssnitt till andra system viktiga, och PI-systemet erbjuder flera alternativ, till exempel REST API- och ODBC-gränssnitt. Molnlösningen AVEVA Data Hub kan på ett säkert sätt dela data med en bredare publik.

Figur 1 AVEVA PI-systemets komponenter (Foto: © AVEVA)

Vem använder då AVEVA PI-systemet?

Över 20 000 företag från olika sektorer, inklusive tillverkning, skogsbruk, olja och gas, läkemedel, konsumentvaror, energi, vatten och avloppsvatten, använder AVEVA PI. Roima Intelligence har varit involverade i flera systemleveranser till alla dessa branscher, särskilt i de nordiska länderna.

Nedan följer ett exempel på en AVEVA PI-kund och deras prestationer:

  • Mitsubishi Power använder AVEVA PI för att övervaka de energimiljöer som de bygger åt sina kunder, till exempel batterilagring och energiproduktion. AVEVA PI ökar medvetenheten om systemfel, minskar oplanerad driftstopp och hjälper till att uppnå hållbarhetsmål.

Artikelns skribent är Aki Kössilä, Business Development Director, Roima Intelligence Inc. Han grundade Roimas OSIsoft PI-verksamhet och har levererat PI-system över hela världen.

Innehåll

Intro

OSIsoft, AVEVA, Schneider Electric och partners

Funktionerna i AVEVA PI-systemet

Vem använder då AVEVA PI-systemet?

  • Total: 4
  • Total: 4

Kontakta sälj