Stäng

Fodelia investerar i datadriven realtidsstyrning och produktionseffektivitet

Fodelias Feelia och Fodelia Retail använder Roima Intelligence’s Lean System som en heltäckande ERP-lösning i hela Finland.

Lean System implementerades i Fodelia Oyj:s Feelia och Fodelia Retail som en ERP-lösning mellan 2021-2023. Fodelia-gruppens snabba tillväxt och behovet av att utveckla och automatisera operativa processer var de bakomliggande faktorerna för att skaffa det nya systemet. De viktigaste fördelarna med Lean System har varit: möjligheten att hantera med information i realtid, förbättrad produktionsplanering och lagerhantering, enkel spårbarhet och ökad förmåga att hantera ordervolymer med automatisering. Lösningen säkerställer även korrekt månadsrapportering i tid.

rjIqXIuatIM

Mot kunskapsbaserad produktionsplanering

Fodelia Group's Feelia previously used a mainly warehouse-optimised system for production planning. As a result of strong growth, it was clear that the system and operating model in place were no longer sufficient to support the business. The new solution was designed to improve real-time data-driven management by ensuring that Fodelia's management had a comprehensive view of the units' operations and profitability. The aim was to find an efficient approach to managing production in the units and to introduce efficient and systematized processes in all units with production.

The project was launched when Roima, Feelia and Real Snacks started the project in December 2020. The enterprise resource planning and production planning solution Lean System and its reporting tool Roima Reporting were implemented in stages in different factories of Fodelia. The first implementation took place in December 2021 for Real Snacks, followed by Feelia in April 2022 and finally Perniön Liha and Pita Factory in March 2023. 

En lyckad produktionsplanering förbättrar effektiviteten och kortar ledtiderna

Feelia har kunnat använda Lean-systemet för att förbättra effektiviteten i sin tillverkning och således även lönsamheten för sina produkter. Genom framgångsrik produktionsplanering har man också minimerat typiska driftstopp i tillverkningen på grund av produktförändringar inom livsmedelssektorn. Detta återspeglas i en minskning av personalrusningen och en mer effektiv tidsanvändning.

Tapio Lohi, Feelias fabrikschef, minns hur tillverknings- och lagerarbetare efter lanseringen frågade honom om försäljningen hade minskat på grund av den mindre hektiska arbetsbelastningen. Efter att ha tittat på siffrorna från Roima Reporting sa Tapio att månaden hade varit den näst bästa försäljningsmånaden i historien. I och med den ökade produktiviteten har personalen kunnat ta ut sparad ledighet, vilket tidigare varit en utmaning på grund av företagets starka tillväxt. 

Systemet har bidragit till att effektivisera försäljningen och skapat mer tid för personalen som arbetar med kunderna, detta trots att ordervolymerna har skjutit i höjden. De flesta beställningar kommer in i systemet helt automatiskt och denna information är också tillgänglig i realtid, till exempel för produktionsplanering.

Sammantaget har Lean System uppfattats som en mycket uppskattad lösning av såväl enskilda användare som företagsledningen. Den samlade uppfattningen om systemets främsta styrkor är den datadrivna hanteringen som är möjlig tack vare kvaliteten på data, vilket skapar stora fördelar på både kort och lång sikt. Tapio har redan fått kommentarer från personalen om att de inte vill gå tillbaka till det gamla systemet. Det nya systemet ”har allt”, som en produktionschef uttryckte det.

Mer utrymme och sparade resurser med lagerhantering

Tapio säger att felplockningen har minskat avsevärt sedan Lean-systemet infördes. Lagerhanteringen är nu mer effektiv, eftersom användarna kan se direkt i systemet var varje produkt finns. Dessutom gör realtidssaldona det enkelt att se mängden färdiga produkter och material i lager. Saker och ting finns inte längre bara i minnet hos medarbetarna, som kan fokusera på viktigare saker än den exakta platsen eller den ungefärliga mängden av de olika produkterna. 

Ett rymligare lager är lättare att arbeta i och lösningen har bidragit till att skapa mer utrymme för materialförvaring. Detta är ett resultat av att prognosbaserade inköp nu är tillförlitliga. Inom livsmedelsindustrin, där leveranstiderna kan vara långa, finns det inte längre något behov av överlager eftersom fabrikerna nu vet den exakta mängden och tidpunkten för nästa beställning. Dessutom underlättas FIFO-metoden eftersom systemet tydligt anger den äldsta produkten, vilket gör det enkelt att plocka från äldst till nyast.

Lean-systemet har medfört betydande förbättringar av spårbarheten för fabrikerna. Detta är avgörande inom livsmedelsindustrin som är bunden av exakta och tidsbundna krav. Lyckligtvis har implementeringen av spårbarhet visat sig vara en mycket snabb process med Lean System och Tapio har redan framgångsrikt använt funktionen under en inspektion. Detta är en stor hjälp i de spårbarhetssituationer som är specifika för livsmedelsindustrin.

Fodelia Oyj

Fodelia utvecklar finska livsmedelsföretag till blomstrande framgångssagor för att förse konsumenterna med rena, lokalt och ansvarsfullt producerade livsmedel som är kända för sin härkomst. Fodelia Groups affärsområden är Fodelia Retail, med inriktning på detaljhandel och e-handel för konsumenter, och Feelia, som fokuserar på Foodservice-marknadens kunder. I Fodelias portfölj ingår också dotterbolaget Marjavasu, som tillverkar juice, och joint venture-bolaget Fodbar, som erbjuder outsourcinglösningar för foodservice. Företagen som ägs av Fodelia är pionjärer inom livsmedelsindustrin och fokuserar på innovativa produkter, mervärdesskapande koncept för kunderna och avancerade tillverkningsprocesser.

Innehåll

Intro

Mot kunskapsbaserad produktionsplanering

En lyckad produktionsplanering förbättrar effektiviteten och kortar ledtiderna

Mer utrymme och sparade resurser med lagerhantering

Fodelia Oyj

  • Total: 3
  • Total: 3

Kontakta sälj