Stäng

STERIS Finn-Aqua

Vår produktdokumentation är inte utspridd längre. Vi lägger in all projektdokumentation i Roimas system så att den kan hämtas med några få musklick.

Timo Rantasalmi, Product Manager, STERIS Finn-Aqua

Lösningar

På Steris Finn-Aqua utgör Roima Aton och dess projektspecifika arbetsutrymmen fundamentet för produktdokumentation, styrning och teamarbete.

Fördelar

  • Nöjdare kunder
  • Ökad produktivitet
  • Bättre projektövervakning
  • Bättre dokumentation – en viktig del av varje leverans

Innehåll

Intro

Lösningar

Fördelar

Kontakta sälj