Stäng

Novin

Novin är en av Danmarks största vingrossister och importerar vin från mer än 74 producenter från världens mest kända vinregioner. Novin säljer till stormarknader, vinhandlare, färjor och restauranger och förser sitt systerbolag Supervin, som säljer vin B2C både online och i sin stora specialbutik i Hjørring, Danmark.

Novin implementerade LOGIA WMS under 2022 och fick snabbt mycket mer strukturerade arbetsprocesser. Detta har gett goda resultat, bland annat ökad effektivitet på lagret, minimering av felaktiga leveranser och minskad tidsåtgång för status counting (cyklisk räkning).

n44bOUbg6pA

Från ingen lagerstyrning till ett nytt digitaliserat lager

Novins lager var från början uppdelat efter vinernas geografiska ursprung och utan någon som helst lagerstyrning. Följaktligen var det upp till lageroperatörerna att hålla reda på lagerplatser, lagernivåer, olika årgångar av vin, utgångsdatum och mycket mer.

I takt med att verksamheten växte ökade behovet av mer plats och ett strukturerat och optimerat arbetsflöde. Därför bestämde sig Novin för att bygga ett nytt lager på 4000 kvm och implementera lagerstyrningssystemet LOGIA, som togs i drift i september 2022.

 

Optimerad grossistlogistik

Med LOGIA får Novin en heltäckande vy av inkommande och utgående order, pallar och sändningar. LOGIA hanterar alla processer från godsmottagning till expediering och säkerställer en effektiv hantering av fulla pallar i grossistlagret.

Dessutom har systemet den funktionalitet och flexibilitet som krävs för att Novin ska kunna uppfylla kundernas specifika krav, som t.ex. packning av display-pallar, anpassade pallhöjder och att skicka order direkt till kundens kunder.

Under packningen registreras de olika typerna och antalet pallar. På så sätt får transportören en överblick över vilka palltyper och antal pallar som ska levereras när försändelsen hämtas. Denna funktionalitet förbättrar processen för Novin och transportören och säkerställer att pallkontona är i balans.

LOGIA är integrerat med Novins affärssystem Visma och med fraktbokningssystemet CoolRunner.

 

Lageroptimering i grossistlagret

Nicolai Thomsen, logistikchef på Novin, är nöjd med WMS-lösningen och säger: ”Med LOGIA har vi fullständig kontroll över vårt lager. Vi har koll på utgångsdatum och i allmänhet har vi mycket effektivare arbetsflöden.” Han förklarar också att lagerstyrningen har lett till färre interna transporter och markant minskade plockfel.

Med LOGIA har omfattningen av den årliga inventeringen (fysisk räkning) minskat betydligt. Före implementeringen av LOGIA var lagret stängt i en vecka och alla anställda deltog i inventeringen. Nu pågår inventeringarna löpande och kan slutföras på en enda morgon.

Logistikchef på Novin, Nicolai Thomsen

Läs mer om Novin.

Innehåll

Intro

Från ingen lagerstyrning till ett nytt digitaliserat lager

Optimerad grossistlogistik

Lageroptimering i grossistlagret

  • Total: 2
  • Total: 2

Kontakta sälj