Stäng

Perito Consulting och Roima Intelligence - En klockren matchning

Leveranskedjor är kärnan i alla företag och verksamheter där minsta fel kan skapa ringar på vattnet och få stora följdeffekter i alla led. Att leveranskedjor är kritiska blev tydligt inte minst under pandemin när fabriker i Asien stängde eller när Suezkanalen blockerades. Konsekvenserna av detta såg vi i form av förseningar och brist i både tillverkning och leverans av allt ifrån fartygsmotorer till ugnar. Detta är exempel på situationer där Integrated Business Planning (IBP) kan vara till hjälp.

McKinsey har konstaterat att resurserna i leveranskedjan utgör en flaskhals på dagens marknad. IBP innebär att från start till mål hjälpa globala företag att utforma sina supply chain-planer och lösa deras utmaningar.

Många bolag har en komplex leveranskedja som omfattar ett flertal geografiska platser, lager och produkthierarkier, vilket innebär att många av dem har svårt att skapa en överblick över leveranskedjan och dess ekonomiska konsekvenser. Transparens i hela leveranskedjan och dess komponentkostnader är grundläggande för att kunna hantera dessa utmaningar.

Traditionella affärssystem har länge försökt utveckla funktioner för att täcka hela leveranskedjan, men de har inte varit helt framgångsrika i detta avseende. Ett IBP-system kan integreras med befintliga affärssystem och berika masterdata och påverka beslutsfattandet i leveranskedjan på strategisk, taktisk och operativ nivå. Detta förbättrar supply chain-prestandan i stort.

 

Supply chain-resiliens

Supply chain-resiliens är ett kritiskt affärsområde för företag idag. Ett system som kan rapportera om hela värdekedjan på olika servicenivåer och kvantifiera detta i ekonomiska termer blir mycket attraktivt för företagens beslutsfattare. Detta är en av anledningarna till att företag som Roima Intelligence och PERITO Consulting tror att IBP kommer att bli framtiden inom supply chain.

 

Hittills har Roima varit ett snabbväxande mjukvaru- och tjänsteföretag som tillhandahåller mjukvarulösningar och experttjänster för industriell tillverkning och logistikverksamhet i norra Europa. Nu accelererar Roima sin internationella tillväxt och stärker sin nordiska närvaro när Perito Consulting ansluter sig till Roima-koncernen. Perito kommer att stärka Roimas danska verksamhet, och tillsammans kommer Roima och Perito att bli en ledande internationell mjukvaruleverantör inom avancerad supply chain och integrerad affärsplanering.

 

 

En av de viktigaste delarna i Roimas strategi har under en längre tid varit vad vi kallar full nordisk närvaro. Därför var Perito en mycket intressant partner för oss, eftersom de har en stark närvaro i framför allt Danmark och en kompetens som kompletterar Roimas. Med Perito kan vi serva våra kunder i Danmark och i Norden ännu bättre. Vi tillför ännu mer kompetens, expertis och kapacitet till vår portfölj med Perito IBP, vilket kommer att stärka våra kunders framgång ytterligare”, säger Roimas VD Markus Kalalahti.

 

Matchmaking i företagsvärlden är en ädel konst. Matchningen mellan Roima Intelligence och Perito Consulting är ett bra exempel på samordnade och kompletterande intressen. Peritos produkter och expertis kompletterar de programvaror och tjänster som Roima utvecklar och erbjuder. Peritos erbjudande tillför avancerade strategiska och taktiska planeringsfunktioner till Roimas leveranskedjelösningar, medan Roimas erbjudande ger detaljerad schemaläggning och verkställandefunktioner för produktion och logistik. Det innebär mer motståndskraft för företagens kunder när de ska hantera sin leveranskedja i utmanande miljöer.

 

Vi ser fram emot de nya möjligheter som uppstår när vi nu går samman, där Roima tillför muskler och kompletterande lösningar för att ytterligare öka värdeskapandet för våra kunder. Våra portföljer kompletterar varandra väl, både när det gäller funktionalitet och teknik, vilket ger båda företagens kunder tillgång till ett ännu bredare utbud av lösningar för leverantörs- och värdekedjan”, säger Peritos VD Søren Holm Jensen.

”Vi är dedikerade till att vara en del av Roima Intelligence. Denna sammanslagning kommer att öka vår omfattning och kapacitet. Vi delar samma värderingar och mål med Roima och deras vision om nya möjligheter, inte bara i Norden utan i hela världen. Peritos medarbetare kommer att få nya möjligheter inom en större organisation”, fortsätter Søren.

 

Att inkludera bolag som Perito i Roima-familjen är kärnan i Roimas strategi

 

Vår ambition är att bli en internationellt ledande leverantör av programvara för hantering av leveranskedjor. Idag är vi väletablerade i Finland, Sverige och Danmark, och växer i USA och Norge. Med Perito IBP kan vi öka våra kunders produktivitet och motståndskraft i leveranskedjan med de bästa integrerade affärsplaneringslösningarna. Våra experter är ledande och det finns en bra matchning i våra kulturer och kundstrategier för att växa tillsammans”, säger Markus Kalalahti.

 

Complete Stack of Services

Ur Roimas synvinkel tillför Perito den typ av strategisk och taktisk planering som kommer att hjälpa Roima att bli en mer strategisk partner för sina kunder. Perito är också en av dom ledande aktörerna inom hållbarhet och hantering när det kommer till globala leveranskedjor. Tillsammans kan Roima och Perito erbjuda sina kunder ett komplett utbud av tjänster.

Jag är övertygad om att den här sammanslagningen kommer att leda till åtminstone tre stora framsteg för Roima. Där det första är att vi nu med Perito IBP kan erbjuda strategisk och taktisk supply chain-planering i världsklass. Nummer två är att vi får nya fantastiska experter och kollegor och sist men inte minst kan Roima nu bli en ännu bättre strategisk partner för våra kunder och deras framgång”, sammanfattar Markus.

Ur vårt perspektiv har sammanslagningen varit ett svar på våra kunders och medarbetares behov och därmed var det något av en no-brainer för oss”, säger Søren Holm Jensen.

 

Efter sammanslagningen kommer Roima att vara ett ännu bättre företag i alla avseenden”, säger Markus Kalalahti med en gnutta stolthet.

Kontakta sälj