Luk

Optimal vareplacering med ABC-analyse

LOGIA WMS eksperternes råd

Hvad er et ABC-lager?

Et ABC-lager vil sige, at lagerets vareplaceringer er baseret på en ABC-analyse, som giver indsigt i varernes optimale placering. For at opnå de mest effektive lagerprocesser anbefaler vi derfor, at man foretager en ABC-analyse.

En ABC-analyse kan anvendes som et styringsredskab til effektiv lagerstyring. Formålet med at optimere varernes placering er at effektivisere arbejdsgange i forbindelse med indlagring og pluk.

ABC-analyse på lageret

Varernes optimale placering er overordnet bestemt ud fra plukkefrekvensen. Varer med en høj plukkefrekvens placeres på A-lokationer, varer med mellem plukkefrekvens placeres på B-lokationer, og varer med lav plukkefrekvens placeres på C-lokationer. Lokationerne er kategoriseret på lageret i forhold til pluk, indlagring og ergonomisk højde.

Varernes ABC-kategorisering kan ændre sig over tid – en C-varer kan fx blive til en A-varer. Analysen kan anvendes til løbende forbedringer og simpel omplacering af varer på baggrund af ABC-klassifikationen. Du får overblik over hvilke varer, der er uhensigtsmæssigt placeret, og indblik i den bedste placering for varerne.

 

Lagerstyring med ABC-analyse

I lagerstyringssystemet LOGIA er det let at foretage en ABC-analyse basereret på varernes plukkehistorik og lokationer på lageret. LOGIA visualiserer hvilke varer, der er uhensigtsmæssigt placereret, og foreslår nye lokationer for varerne. LOGIA guider medarbejderen gennem omplaceringen af varerne.

Du kan få en grundig gennemgang af ABC-analysen i webinaret ’Optimal vareplacering med ABC-analyse’. På webinaret giver vores logistikkonsulent dig indsigt i, hvorfor du bør foretage en ABC-analyse, hvordan du foretager analysen i LOGIA, og hvilke fordele det giver.

Download webinar: ABC-analyse

En C-vare kan blive til en A-vare

Den optimale vareplacering er udfordret af, at der over tid sker forandringer i afsætningsmønstre, produktsortiment m.v., som medfører, at de varer, der er C-varer i dag, kan være A-varer i morgen.

LOGIA’s lagerstyring giver dig overblik over, hvilke varer der er uhensigtsmæssigt placeret – enten indenfor et enkelt lagerområde eller på tværs af hele lageret. Det giver mulighed for at igangsætte flyttejobs, når og hvor det er hensigtsmæssigt.

Mindre intern transport

LOGIA sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, og at der er beholdning på plukkepladserne. Det skaber et godt flow på lageret og effektive plukkerunder.

I LOGIA kan varernes stamdata suppleres med indlagrings- og opfyldningsstrategier. Det betyder, at LOGIA kan vise den bedst mulige lokation til den enkelte vare ved indlagring. Det kan være direkte på den korrekte plukkeplads eller på en ledig bufferlokation tættest på plukkepladsen.

LOGIA igangsætter opfyldningsjobs, når beholdningen kommer på det angivne minimum. Pluk igangsættes ikke på ordrer, der indeholder varer uden beholdning på plukkepladserne. Det sikrer, at der ikke køres forgæves, og at den interne transport minimeres.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo