Luk

ABC-lager

LOGIA WMS eksperternes råd

Hvad er et ABC-lager?

Et ABC-lager vil sige, at lagerets vareplaceringer er baseret på en ABC-analyse, som giver indsigt i varernes optimale placering. For at opnå de mest effektive lagerprocesser anbefaler vi derfor, at man foretager en ABC-analyse.

 

ABC-analyse på lageret

En ABC-analyse kan anvendes som et styringsredskab til effektiv lagerstyring. Formålet med at optimere varernes placering er at effektivisere arbejdsgange i forbindelse med indlagring og pluk.

Varernes optimale placering er overordnet bestemt ud fra plukkefrekvensen. Varer med en høj plukkefrekvens placeres på A-lokationer, varer med mellem plukkefrekvens placeres på B-lokationer, og varer med lav plukkefrekvens placeres på C-lokationer. Lokationerne er kategoriseret på lageret i forhold til pluk, indlagring og ergonomisk højde.

Varernes ABC-kategorisering kan ændre sig over tid – en C-varer kan fx blive til en A-varer. Analysen kan anvendes til løbende forbedringer og simpel omplacering af varer på baggrund af ABC-klassifikationen. Du får overblik over hvilke varer, der er uhensigtsmæssigt placeret, og indblik i den bedste placering for varerne.

 

Lagerstyring med ABC-analyse

I lagerstyringssystemet LOGIA er det let at foretage en ABC-analyse basereret på varernes plukkehistorik og lokationer på lageret. LOGIA visualiserer hvilke varer, der er uhensigtsmæssigt placereret, og foreslår nye lokationer for varerne. LOGIA guider medarbejderen gennem omplaceringen af varerne.

Du kan få en grundig gennemgang af ABC-analysen i webinaret ’Optimal vareplacering med ABC-analyse’. På webinaret giver vores logistikkonsulent dig indsigt i, hvorfor du bør foretage en ABC-analyse, hvordan du foretager analysen i LOGIA, og hvilke fordele det giver.

Udfyld formularen nedenfor og download webinaret.

Indsigter

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo