Luk

Effektive lagerprocesser

LOGIA WMS eksperternes råd

Varemodtagelse

Korrekt varemodtagelse er en forudsætning for, at lagerprocesserne kan fungere effektivt og fejlfrit.

Modtagne varer tjekkes og leverancen afstemmes i forhold til indkøbsordren i LOGIA. Afvigelser som fx forkerte mængder og overskredne holdbarhedsdatoer registreres og synliggøres dermed for indkøb. Varens stamdata, som først kendes ved modtagelse (fx varens fysiske dimensioner og pakning), oprettes i LOGIA.

Skal varen kontrolleres inden anvendelse, markeres den ”i karantæne” og opbevares i varemodtagelsen, i et dedikeret karantæneområde eller på normale lagerlokationer. Uanset placering plukkes varen ikke til ordrer, selvom den indgår i lagerbeholdningen. Først når varen er godkendt, og karantænemarkeringen er ophævet, er den tilgængelig for pluk.

Varer er tilgængelige for ordrepluk direkte i varemodtagelsen. Det er en fordel i forbindelse med bl.a. hasteordrer, restordrer og cross-docking, hvor håndtering i forbindelse med indlagring undgås. LOGIA tjekker, om der er beholdning på lager, der af hensyn til FIFO eller holdbarhed skal leveres først.

Indlagring

Indlagringslogistikken skal sikre optimal tilgængelighed og maksimal udnyttelse af lagerpladsen.

Varens stamdata angiver, hvordan den skal håndteres og placeres på lageret. Valget af den specifikke lagerplacering bestemmes først af LOGIA i det øjeblik flytningen foretages. Her foreslås den aktuelt bedst mulige ledige lagerplads ud fra:

  • Varens plukkeplads eller -område
  • Aktuel beholdning i plukkelageret
  • FIFO-princip eller holdbarhedsdato
  • Karantænemarkering

Som udgangspunkt indlagres et helt vareparti ad gangen, men et vareparti med mindre artikler kan også håndteres som en optimeret indlagringsrunde. Just-in-Time varer kan fordeles direkte ud på kundepaller.

Plukning

Procedurer, informationer og udstyr understøtter den arbejdsgang, der er mest hensigtsmæssig for at opnå lagerets kapacitets- og kvalitetsmål.

LOGIA styrer alle typer af plukning – fx plukning til enkeltordrer, batchplukning og cross-docking.

Når ordrer frigives, genereres plukkejobs i prioriteret rækkefølge med angivelse af volumenberegning og forslag til lastbærer/emballagetype. LOGIA optimerer plukkeprocessen og styrer plukkerunde, plukkerækkefølge og selve plukkeproceduren.

Som udgangspunkt plukkes varerne på lageret, men de kan også plukkes direkte i varemodtagelsen og/eller cross-dockes. Plukkerunden optimeres ud fra kriterier som fx anvendelse hos slutkunden, vægt, skrøbelighed og pallens stabilitet. Det enkelte pluk verificeres på vare- og/eller lokationsnr./stregkode for minimering af fejlpluk.

En effektiv plukkeproces forudsætter, at der er tilgængelig beholdning på plukkepladserne. Online registrering af alle bevægelser sikrer automatisk generering af opfyldningsjobs, når beholdningen plukkes under genopfyldningspunktet. LOGIA vælger varer til opfyldning ud fra det specificerede styringsprincip, fx FIFO eller holdbarhedsdato.

Konsolidering og pakning

LOGIA sikrer, at alle varer samles til korrekte forsendelser til kunderne med fuld sporbarhed bagud og fremad.

Delordrer, fra fx parallelpluk i flere lagerområder til samme ordre, sammenstilles til én samlet forsendelse. En detaljeret oversigt giver aktuel status på den enkelte ordre, og viser bl.a. udestående pluk til ordren. Den høje kontrol i forbindelse med plukning minimerer behovet for slutkontrol, der kun behøver udføres på stikprøvebasis. Når ordren er komplet, pakkes og vejes forsendelsen, og etiketter samt følgesedler udskrives.

LOGIA giver let adgang til data, der bruges i forbindelse med pakning. Information om forsendelsens indhold, sporingsdata m.m. gemmes automatisk i LOGIA.

Forsendelse

Ordrerne tildeles plads i forsendelsesområdet i henhold til bl.a. volumenprognoser og læssetidspunkter.

LOGIA styrer og reserverer plads/ranker til ordrerne i forsendelsesområdet. Det sker ud fra ordrernes læssetidspunkter og volumenprognoser. Ordrerne oprankes kundevis, så de kan læsses i forhold til deres aflæsningsrækkefølge på turen. Den dynamiske pladstildeling styrer også genbrug af ranker hen over dagen.

Fragtprognoser, der viser antal færdiggjorte paller og antal forventede paller, sendes automatisk til vognmanden. Når fragten afhentes, styrer LOGIA hvilke ordrer, der skal læsses, og angiver, hvor de er placeret i forsendelsesområdet. Kundeetiketter scannes i takt med at pallerne læsses – herved undgås læsning af forkerte paller, og ingen paller glemmes. Når læsningen afsluttes, bruges data til automatisk udskrift af fragtpapirer, så tastearbejde undgås og fejl minimeres.

LOGIA’s lagerstyring er designet ud fra ‘best practice’ og indeholder masser af specialiseret funktionalitet til at optimere lagerdriften.
Systemet indeholder særlige funktionaliteter, som er blevet udviklet over tid for at imødekomme vores kunders behov. Denne funktionalitet kan tilføjes efter behov.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo