Luk

Styring af forsendelsen

LOGIA WMS

LOGIA styrer fragtbestilling og klargøring til forsendelse

LOGIA styrer fragtbestilling og klargøring til forsendelse. Systemet giver overblik over forsendelsesområdets plads, porte og ranker. Det sikrer, at området udnyttes optimalt, og at ordrer ekspederes effektivt videre.

Ordrer oprankes i forhold til afhentningsport og -tidspunkt

Levering til og afhentning fra forsendelsesområdet skal helst foregå successivt for ikke at give kø ved porte og pladsproblemer i forsendelsesområdet.

LOGIA styrer forsendelsesområdets plads og sikrer, at gods oprankes optimalt i forhold til afhentningstidspunkt, port og rækkefølge. Det sikrer, at gods hurtigt kan læsses til rette transportører.

LOGIA understøtter automatisk ordreprioritering, som sikrer effektiv håndtering af lagerets forsendelser og en optimal udgående logistik.

Dynamisk rankestyring

LOGIA styrer forsendelsesområdet som et antal porte og et antal ranker med et givent antal pallepladser. Ranker kan have forskellig størrelse og ligge forskelligt i forhold til portene. LOGIA styrer og reserverer ranker til ordrerne i forsendelsesområdet ud fra ordrernes læssetidspunkter og volumenprognoser.

Ordrer tildeles den nødvendige plads og oprankes kundevis ud for den port, de skal afhentes ved. Det sikres, at rette gods kommer med rette transportør, og ordrer læsses på bilerne ud fra deres aflæsningsrækkefølge.

Overbliksbilleder viser pladskrav, udnyttelsesgrad samt reservationer og advarer, hvis pladskrav ikke kan opfyldes indenfor de registrerede læssetidspunkter. Dette betyder, at man tidligt kan flytte rundt på ordrerne eller ændre læssetidspunkter.

Fragtprognoser og læssestyring

Fragtprognoser genereres baseret på antal færdiggjorte paller og antal forventede paller. Dette bruges til den rankestyring og som information til transportøren.

Læssestyringen optimerer håndteringen af ordrer fra forsendelsesområde til lastbil og sikrer, at denne udføres så effektivt og fejlfrit som muligt.

LOGIA angiver hvilke ordrer, der skal læsses, og hvor de er placeret i forsendelsesområdet. Lastbæreretiketter scannes i takt med, at pallerne læsses – herved undgås læsning af forkerte paller, og ingen paller glemmes. Når læsningen afsluttes, udskrives fragtpapirer automatisk, så tastearbejde undgås og fejl minimeres.

Integreret fragtbestilling

LOGIA har integration til transportadministration, som fx Consignor. Fragten bestilles direkte i LOGIA som en del af arbejdsgangen i pakkeprocessen.

Der kan ændres transportør ind til bestillingen sendes til transportleverandøren. Det giver maksimal fleksibilitet og skaber det bedst mulige grundlag for at optimere fragtomkostninger i form af fx transportkonsolidering.

Line Haul

Line Haul giver besparelser til lagre med mange kolliforsendelser, som sendes over større distancer.

Direct loading

Undgå pladsproblemer i lagerets forsendelsesområde ved at læsse store ordrer direkte i fragtmandens lastbil.

Emballage- og fragtbesparelser

Forsendelse i egen emballage, optimeret rankeområde og mindre fragt samt integration til CoolRunner.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo