Luk

Dit lagers digitaliseringsrejse step-by-step

LOGIA WMS eksperternes råd

Vores viden giver dig værdi

Vores fokus er altid at øge vores kunders konkurrenceevne ved konstant at forbedre effektivitet, kvalitet, spare omkostninger og reducere leveringstider.

Vi hjælper med at spotte uudnyttet potentiale og iværksætte forbedringstiltag ud fra vores fire helt lavpraktiske grundprincipper:

 • Udnytte ressourcerne bedre
 • Arbejde smartere
 • Gøre de rigtige ting
 • Gøre det rigtigt første gang

Vores viden er opbygget gennem utallige projekter hos virksomheder med omfattende logistik- og distributionsaktiviteter. Det betyder, at vi i dag har en solid viden inden for lager og logistik, – herunder også helt specifikt inden for stort set alle brancher. Vi ved, hvad der virker, hvor det virker, og hvordan det virker.

Digitalisering af lageret

På mange lagre anvendes traditionelle papirplukkelister, som printes fra ERP-systemet. Det er en tidskrævende proces, som ofte er præget af administrativt arbejde, meget søgetid efter varer på lageret og plukkefejl. De traditionelle papirløsninger kan derfor med fordel udskiftes med online lagerstyring.

Med LOGIA lagerstyring er alt online. Alle lagermedarbejdere bliver udstyret med tablets, hvor de enkelt og overskueligt bliver præsenteret for deres arbejdsopgaver og guidet gennem processerne.

LOGIA prioriterer og sammensætter automatisk ordrer i den mest optimale rækkefølge. Dét letter lagerchefens arbejde. Platformens visuelle og intuitive brugergrænseflade guider lagermedarbejderne gennem den mest optimale plukkerute på lageret og viser hvilke varer, der skal plukkes, hvor de er placeret, og antallet. De enkle instruktioner gør det let at forstå og minimerer risikoen for fejl.

Digitalisering af dit lager tager udgangspunkt i din aktuelle lagersituation. Du kender din forretning bedst. Vi har softwaren, ekspertisen og mere end 30 års erfaring. I tæt samarbejde kan vi nå i mål med den bedste løsning. En løsning der er godt forankret i din virksomhed og som skaber resultater. Vi har hjulpet mere end 150 kunder med at forbedre logistikken. Se vores kunders rejse.

Din lagersituation

Optimering af dit lager skal tage udgangspunkt i din aktuelle lagersituation. Her er det vigtigt at være opmærksom på forhold som:

Lagerlayout
Hvilke typer reoler, variation i lokationsstørrelser, bredde på gangarealer, bindinger imellem områder.

Produktkarakteristika
Vægt, volumen, skrøbelighed, afsætningsmønster.

Lagerautomation
Hvilke automationsformer findes der, hvordan udnyttes de i dag, hvordan skal de styres i sammenhæng med de manuelle områder, og er fyldningsgraden tilfredsstillende.

Ordresammensætning
Hvordan er ordresammensætningen, og hvilken variation er der i ordresammensætningen over tid.

Beholdningskontrol
Hvad er omfanget af beholdningsafvigelser, og hvor meget tid bruges på optællinger.

Procesunderstøttelse
På hvilken måde og i hvilken grad er de nuværende lagerprocesser understøttet.

Du kan måske allerede se muligheder for forbedringer, når du har været disse punkter igennem. De er vigtige input til en mere dybdegående analyse af lageret.

Lageranalyse

En lageranalyse tager udgangspunkt i dit nuværende lagersetup og spotter uudnyttet potentiale. Det er derudover et godt grundlag for prioritering af forbedringstiltag og valg af løsninger på dette.

Vi har enkle redskaber til at kortlægge processer på lageret og i produktionen. Analysen kommer hele vejen rundt om lageret og omfatter bl.a.:

 • Lagerindretning, kapacitet og udnyttelse
 • ABC-analyse
 • Lagerstrategi og styringskoncepter
 • Plukke-, indlagring- og genopfyldningsstrategier
 • KPI’er og Performance Management
 • Digitalisering
 • Automatisering af lagerområder

 • Vi sætter struktur på, skaber overblik og beregner. Det giver dig et godt faktabaseret beslutningsgrundlag. Vi giver derudover råd og vejledning til, hvordan du helt praktisk sætter i gang.

  Kan det betale sig?

  Vi anbefaler at foretage en ROI-beregning (Return on Investment), som synliggør hvor meget, de enkelte forandringer bidrager, og hvornår investeringen forventes at have tjent sig selv hjem. Det giver således overblik over hvilke forandringer, der kan betale sig, og om investeringen kan betale sig.

  ROI-analysen kan med fordel opdeles på en række forskellige fokusområder: medarbejdereffektivitet, fejlrate, faciliteter og udstyr samt transportomkostninger.

  Medarbejdereffektivitet
  Lønomkostninger udgør en stor andel af de samlede lageromkostninger. Derfor er det vigtigt at evaluere tidsforbruget i forbindelse med de enkelte lagerprocesser og vurdere, om opgaver eller håndteringer kan foretages smartere eller helt fjernes.

  Fejlrate
  Plukkefejl og andre fejl er en konsekvens af kvaliteten i lagerets processer. Afhjælpning af fejl er forbundet med overraskende store omkostninger samt manglende indtjening, som utilfredse kunder står for.

  Faciliteter og udstyr
  Lagerfaciliteter og -udstyr skal udnyttes bedst muligt. Det, der var optimalt i går, er ikke nødvendigvis det optimale setup i morgen. Det kan være lagerets indretning, varernes placering på lageret samt styring af lokationer med henblik på at sikre maksimal fyldningsgrad.

  Transportomkostninger
  Transportomkostninger er delvis uden for lagerets kontrol, men udover forhandling af transportaftaler, kan der også spares mange omkostninger gennem konsolidering af ordrer og bedre pakkeløsninger.

  ROI-beregningen giver dig et bedre grundlag for at vurdere og prioritere investeringerne; men samtidig giver den større viden om, hvor der skal fokuseres med henblik på at realisere de forandringer og gevinster, som ROI’en bygger på.

  Vil du vide mere om LOGIA WMS?

  Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

  Book en demo