Luk

FAQ

LOGIA WMS

Generelt

Hvordan fungerer LOGIA lagerstyringssystem?

LOGIA er lagerets all-in-one platform, der kan styre, optimere og binde hele dit lager og logistik sammen. Platformen indeholder gode planlægningsværktøjer, som giver overblik og sikrer effektive arbejdsprocesser. Brugerfladen består af visualiseringer, der guider medarbejderne gennem arbejdsprocesserne, hvilket gør den intuitiv og let at anvende. LOGIA kan styre det manuelle lager, automatisk lagerudstyr, produktionslogistik samt forsendelsesområdet.

Hvordan kan LOGIA hjælpe din virksomhed?

LOGIA hjælper din virksomhed med at forbedre konkurrenceevnen ved at øge effektiviteten, udnytte ressourcerne bedre og reducere omkostninger. Din virksomhed får hjælp til at arbejde smartere, minimere fejl, digitalisere og optimere lageret i en grad, der gør investeringen interessant. Alle lagerprocesser og -udstyr styres i én platform, hvilket giver overblik, bedre planlægning og optimeringsmuligheder.

Kan jeg selv vælge og kombinere programmer i LOGIA?

LOGIA består af styringspakker inden for det manuelle lager, det automatiske lager, produktionslogistik og forsendelsesområdet. Styringspakkerne kan vælges og sammensættes i et utal af kombinationer med udgangspunkt i din lager- og logistiksituation. Der er fuld fleksibilitet og mulighed for at udbygge løsningen med nye styringspakker i takt med, at din forretning udvikler sig.

Hvor ofte udgives nye versioner i LOGIA?

Vi udvikler løbende ny eller optimeret funktionalitet i LOGIA. Nye releases frigives med ca. 2 – 4 måneders mellemrum. Udviklingen af LOGIA er en kontinuerlig proces, som sker i tæt samarbejde med strategiske kunder og samarbejdspartnere. Har en kunde behov for ny funktionalitet, kan det udvikles til en del af LOGIA’s standard funktionalitet.

Kan jeg udvide og opgradere min LOGIA-løsning?

LOGIA er et fleksibelt lagerstyringssystem, hvilket betyder, at det altid kan konfigureres og udbygges i takt med, at din forretning udvikler sig, og behovet ændres. Du kan derudover opgradere din LOGIA-løsning løbende og få fordele af ny funktionalitet, som kan forbedre din situation.

Kan det betale sig at investere i LOGIA?

En ROI-beregning (Return On Investment) er en nyttig metode til at vurdere om, det kan betale sig at investere i et lagerstyringssystem. Roima har udviklet et værktøj til at lette denne proces – og det er faktisk lettere at gennemføre, end de fleste forestiller sig. De business cases, der er udarbejdet gennem de sidste to år, har vist en pay-back tid i intervallet 6 til 28 måneder. Virksomhederne har fået et bedre grundlag for at vurdere og prioritere investeringerne. De har derudover fået en større viden om, hvor der skal fokuseres med henblik på at realisere de forandringer og gevinster, som den estimerede ROI bygger på.

Integrationer

Kan LOGIA integrere med ERP-systemer?

LOGIA har integration til ca. 30 ERP-systemer – heriblandt SAP, M3, Visma, Oracle, Microsoft Dynamics NAV og AX. Data om fx artikler, ordrer, status på ordrer, beholdning osv. kan således deles på tværs af systemerne.

Kan LOGIA integrere med transportsystemer?

LOGIA har standard integration til nShift, Webshipper, Coolrunner og andre transportsystemer, så informationer kan deles på tværs af systemerne. Fragtbestilling kan derfor foretages direkte i LOGIA og gøres til en del af arbejdsprocesserne på lageret.

Kan LOGIA integrere med automatisk lagerudstyr?

LOGIA kan integrere med alt automatisk udstyr uanset fabrikat – lagerautomater, pallekraner, banesystemer osv. Du kan bruge netop det automatiske udstyr, som passer til dit lager. LOGIA sikrer, at kapaciteten udnyttes maksimalt.

Læs mere om styring af automatisk lagerudstyr.

Kan LOGIA integrere med webshopsystemer?

LOGIA kan integrere med Shopify og andre webshopsystemer. Informationer om varernes tilgængelighed, beholdning, artikler osv. kan derigennem deles på tværs af systemerne. Læs mere om webshop lagerstyring.

Funktioner

Hvad er en jobautomat?

Jobautomaten i LOGIA prioriterer, sammensætter og tildeler automatisk plukke- og opfyldningsjob. Job kan fx prioriteres efter forsendelsestidspunkt og varernes tilgængelighed afhængig af situationen. Er beholdningen på en plukkeplads fx utilstrækkelig, aktiveres ordren ikke. Jobautomaten sammensætter plukkeordrer til batches, hvor flere ordrer kan plukkes ad gangen. Sammensætningen sker blandt andet på baggrund af ordrernes sammensætning og volumen, så det tilpasses plukkevognen. Modsat kan store ordrer også splittes i fx to plukordrer. Lagermedarbejderne får tildelt en plukkerunde, som følger den mest hensigtsmæssige rute på lageret og sikrer, at varerne plukkes i den rækkefølge, de skal pakkes i forsendelsesemballagen. Dette afhænger af vægt og andre kritiske produktkarakteristika.

Hvad er en ABC-analyse på lageret?

En ABC-analyse har til formål at optimere varers placering på lageret. Den giver indblik i hvilke varer, der er uhensigtsmæssigt placeret, og viser den bedste vareplacering. Varernes optimale placering er overordnet bestemt ud fra plukkefrekvensen. Varer med en høj plukkefrekvens placeres på A-lokationer, varer med mellem plukkefrekvens placeres på B-lokationer, og varer med lav plukkefrekvens placeres på C-lokationer. Lokationerne er strategisk placeret på lageret i forhold til pluk, indlagring og ergonomisk højde.

Læs mere om ABC-lager.

Hvad er elektronisk kanban?

Elektronisk kanban anvendes til at styre lagerets beholdning. Alle varer er registreret med en minimumsbeholdning, som angiver hvornår, der skal bestilles nye varer. LOGIA giver automatisk besked til ERP-systemet, når beholdningen når sit minimum, så man aldrig løber tør.

Hvad er Advance Shipping Notice?

Advance Shipping Notice anvendes i lagerets varemodtagelse. Funktionen gør, at leverandører kan sende detaljerede oplysninger om forsendelsen og dens indhold, inden lageret modtager den. Det kan være informationer om fx forsendelsen størrelse, ordreoplysninger, varenumre, antal, produktbeskrivelser, holdbarhed m.m. Det betyder, at med Advance Shipping Notice kan alt registrering i varemodtagelsen erstattes med én scanning af den modtagne forsendelse, og alle informationer overføres automatisk til LOGIA.

Hvad er batchpluk?

Batchpluk betyder, at der plukkes til flere ordrer på én gang. Lagermedarbejderen vil typisk have flere kasser på plukkevognen, som ordrerne fordeles i. Det giver færre plukkerunder, hvilket medfører, at den interne transporttid reduceres, og effektiviteten øges. Lagerstyringssystemet LOGIA sammensætter de mest optimale batches og guider medarbejderen gennem plukkerunden. På LOGIA’s visuelle brugergrænseflade vises hvilke plukkekasser, varerne skal fordeles i. Visualisering gør det let at forstå og minimerer fejl. Ordrer kan derudover plukkes direkte i forsendelsesemballagen. LOGIA angiver, hvilke emballagestørrelser medarbejderen skal anvende, og hvor de skal placeres på plukkevognen. LOGIA har også batchpluk-funktionalitet, der er særligt egnet til lagre med mange enkeltstykordrer, fx webshops. Med LOGIA’s Single Line funktion samles alle ordrer med kun et varenummer automatisk i ét batchpluk. Varerne køres derefter til pakkeområdet, hvor de enkeltvis pakkes i forsendelsesemballage.

Hvad er cross docking?

Cross docking betyder, at varer flyttes direkte fra varemodtagelsen til forsendelsen. Når der ligger plukordrer på indgående varer, som skal sendes i samme mængder og emballage, fx helpaller, guider LOGIA varerne direkte til lagerets forsendelsesområde. Indlagrings- og plukkeprocessen undgås, hvilket sparer tid og øger effektiviteten. LOGIA har fuld kontrol over FIFO og holdbarhed på lagerets beholdninger. Det sikrer, at varer håndteres i prioriteret og hensigtsmæssig rækkefølge.

Hvad er en lagerautomat?

En lagerautomat er en automatisk lagerløsning, som lagrer småvarer kompakt i højden. Løsningen er pladsbesparende, da lagerets højde udnyttes, og varerne optager mindre plads. Lagerautomater indeholder hylder med rum til de forskellige varer, som med høj hastighed køres til automatens åbning, når varer skal plukkes. Åbningen er placeret i ergonomisk arbejdshøjde, så plukkeprocessen er let, hurtig og bekvem for lagermedarbejderne. Vare-til-mand-princippet gør, at intern transport undgås, og procestrin minimeres. Lagerstyringssoftware til lagerautomater Lagerautomater styres af en lagerstyringssoftware, som sikrer, at de rette hylder køres frem i den rækkefølge, varerne skal plukkes. Lagerstyringssystemet LOGIA har en styringspakke, som er specifikt udviklet til lagerautomater. Platformens visuelle brugergrænseflade, guider lagermedarbejderne gennem processerne. LOGIA har fuld kontrol over alle varer i automaterne og sikrer, at kapaciteten samt hastigheden udnyttes maksimalt.

Læs mere om styring af lagerautomater.

Styring af hele lageret For at opnå de bedste resultater bør lagerautomaterne integreres med det øvrige lager. LOGIA er udviklet til at styre hele lageret, både manuelle processer og alt automatisk udstyr. Det sikrer, at alt bindes sammen og håndteres mest effektivt.

Læs mere om lagerets all-in-one platform.

Hvad er en lagerrobot?

En lagerrobot er en betegnelse, som kan dække over flere forskellige typer automatisk udstyr til lageret. Ligesom lagerautomater, kræver lagerrobotter typisk en WMS-styring til at sikre, at robotten håndterer fx varer eller ordrer korrekt. WMS-løsningen LOGIA kan styre alt automatisk lagerudstyr i samme løsning. Det giver dig fuld fleksibilitet til at vælge og sammensætte det udstyr, der passer bedst til din lagersituation.

Læs mere om styring af automatisk lagerudstyr

Hvad er et Pick-by-Voice system?

Med et Pick-by-Voice system er plukkeprocessen stemmestyret. Det vil sige, at lagermedarbejderne guides gennem plukkerunder via headset og kvitterer for pluk ved at tale i headsettet. Dét giver lagermedarbejderne frie hænder under pluk. Hybrid Pick-by-Voice WMS-systemet LOGIA har en hybrid løsning, hvor det velkendte Pick-by-Voice system kombineres med en visuel instruktion på en tablet. Lagermedarbejderne bliver guidet via headset og har samtidig info tilgængelig på tabletten. Dét gør plukkeprocessen lettere, minimerer risikoen for fejl og skaber flere muligheder. Med LOGA’s hybride løsning er det muligt at køre voice- og tabletdialoger sammen, voice-dialoger alene og tabletdialoger alene.

Læs mere om den hybride Pick-by-Voice løsning

Brancher

Hvilke virksomheder kan bruge LOGIA?

LOGIA kan anvendes inden for alle brancher og lagertyper – fødevare, medicinal, webshop, 3PL, produktion osv. LOGIA har funktionalitet, der opfylder selv de mest restriktive branchers høje krav til fx registreringer, certifikater og sporbarhed.

Kan LOGIA styre et medicinallager?

LOGIA lever op til medicinalbranchens høje krav til bl.a. sporbarhed, registreringer og hygiejne. Alt håndtering af varer kan registreres via stregkoder, og LOGIA sikrer, at der fuld kontrol og sporbarhed. LOGIA kan derudover styre, at fx sterile og rene varer håndteres korrekt på lageret, så de forbliver sterile og rene. LOGIA styrer bl.a. lageret hos Sygehus Sønderjylland, Abbott Rapid Diagnostics og SSI Diagnostica.

Kan LOGIA styre et produktionslager?

LOGIA kan styre logistikken mellem produktions- og lagerområder (Fx råvarelager, mellemvarelager, færdigvarelager og reservedelslager). Det sikrer, at materialer og varer leveres rettidigt i produktionen, så de hverken optager plads før eller efter, de skal bruges. Lean-principper og forenklede arbejdsprocesser giver en effektiv produktionslogistik, hvor kapaciteten udnyttes maksimalt.

LOGIA styrer bl.a. produktionslager hos Migatronic. Læs mere om LOGIA's produktionslogistik.

Kan LOGIA styre et webshop-lager?

LOGIA har funktionalitet, som er særligt egnet til at styre webshop-lagerets mange ordrer med korte leveringstider. LOGIA prioriterer automatisk, hvilken rækkefølge ordrerne skal håndteres, og sammensætter plukkerunder, hvor fx 12 små ordrer kan plukkes ad gangen. Det sikrer, at webshoppen hurtigt og effektivt kan levere mange ordrer.

LOGIA styrer bl.a. webshop-lager hos Flying Tiger Copenhagen og HiFi Klubben. Læs mere om webshop lagerstyring.

Kan LOGIA styre et lagerhotel?

Et lagerhotel fører typisk lager for forskellige kunder med forskellige behov. Lageret kan derfor bestå af flere adskilte lagerområder, som skal håndteres forskelligt. Nogle kunder har fx køle- eller frostvarer, hvilket stiller krav til håndteringen og opbevaringen. WMS-systemet LOGIA har fuld kontrol over, hvor de enkelte kunders varer er placeret, varebeholdningen, hvor meget plads de bruger, og hvilke opgaver lageret udfører for dem (varemodtagelse, indlagring, pluk, forsendelse). Det er derfor let at afregne med kunderne.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo