Luk

Optimal hospitalslogistik

LOGIA WMS eksperternes råd

Undersøgelser viser, at mere end 30% af omkostningerne på et hospital vedrører logistik. Flere hospitaler har derfor implementeret lagerstyringssystemet LOGIA med henblik på optimering. Resultatet er mindre spild, øget effektivitet og mere tid til patientpleje.

Optimal drift på centrallageret

LOGIA styrer alt på lageret fra layout, lokationer og varebeholdning til effektiv ekspedition af ind- og udgående ordrer. Varebeholdningen er akkurat, og alle varer håndteres korrekt i henhold til, om de er sterile eller rene. Jobs prioriteres automatisk og tildeles operatører med rette kompetencer, som bliver guidet gennem optimale ruter af LOGIAs visuelle brugergrænseflade.

Skaffevarer, som ikke indgår i det normale sortiment, registreres i LOGIA og får en midlertidig placering, hvorefter de plukkes som en del af flowet af standardvarer.

Effektiv distribution og depotservice

LOGIA har fuld kontrol over vareudleveringen til hospitalets og evt. andre hospitalers afdelinger, lægepraksisser, hjemmebehandlinger m.m. Med fuld sporbarhed kan defekte varer let og hurtigt trækkes tilbage.

LOGIA samler ordrerne til hver enkelt afdeling og leverer samlet. Det sparer tid og giver mindre intern transport. Hasteordrer prioriteres foran alt andet og leveres ekspres.

LOGIA kan også styre bestilling og levering til depoter og indstiksskabe. Denne service tillader bestillinger i enkeltstyk og i anbrud, hvilket kræver mindre plads på afdelingerne og reducerer spild i forbindelse med, at varer bliver for gamle inden brug. Bestillinger fra afdelingerne kører via sygehusets ERP- eller brik-system. Varer leveret direkte til operationer kan spores på patientens cpr-nummer.

Læs mere om depotservice hos Sygehus Sønderjylland

Lagerautomation optimerer sygehuslogistikken

Hospitaler kan med fordel udnytte automatisk lagerudstyr som fx lagerautomater, selvkørende AGV’er og AMR’er. AGV’er og AMR’er anvendes til den interne transport på lageret og til hospitalets afdelinger, mens lagerautomater anvendes til kompakt lagring af småvarer – almindelige, sterile og rene varer. LOGIA styrer alle de automatiske lagerenheder og har fuld kontrol over alle varer i enhederne.

Lagerautomaterne kan integreres i hospitalsbygningen med åbninger på forskellige etager, således at varerne er let tilgængelige for sygehusets afdelinger og ikke optager plads på afdelingen.

Se case: Effektiv logistik på det nye Stavanger Universitetssygehus

Enkel og tidsbesparende sengelogistik

LOGIA styrer den nyeste lagerteknologi til opbevaring og transport af patientsenge. Sengeautomater strækker sig gennem sygehusbygningens etager med åbninger, hvor personalet kan modtage rene senge og aflevere urene senge. Det betyder, at sygehuset kan lave hurtige sengeskift mellem indlæggelser og undgår, at senge fylder på gangene.

LOGIA har fuld kontrol over sengene, så der altid er rene senge tilgængelig, og brugte senge sendes automatisk til sengevask.

Se case: Stavanger Universitetshospital

Se video: Sygehus Sønderjylland

”Sygehuslogistikken er blevet optimeret markant” udtaler Hans Madsen, lagerchef. LOGIA styrer hele vareflowet på Sygehus Sønderjyllands centrallager og sikrer, at høje krav til bl.a. hygiejne, kvalitet og holdbarhed overholdes.

 

Sterile og rene varer

Hospitaler har både sterile og rene produkter. Dét stiller særlige krav til håndteringen og kræver ofte flere adskilte lagerområder.

LOGIA kan styre alle lagerområder i én løsning, både manuelle og automatiske. Platformen sikrer, at varer bliver håndteret og opbevaret korrekt i forhold til særlige krav.

Sterillageret og Case Carts

LOGIA sikrer, at kravene til hygiejne, holdbarhedsdato og sporbarhed overholdes. På sterillageret pakkes blandt andet varer til brug i ’Case carts’, som bruges på operationsgangene. Alle varer styres på LOT-numre, og til de enkelte operationer kan varerne spores på patient-niveau.

Forsyningsplan

LOGIA har funktionalitet til at understøtte en effektiv forsyningsplan fra centrallageret til de forskellige sygehuse og afdelinger. Den forsyningsservice, der er aftalt med de forskellige sygehuses afdelinger, kan opsættes i en rutestruktur med de enkelte afdelinger som drops på ruten.

Denne overordnede forsyningsplan med planlagte afgangstider fra centrallageret er styrende bagud i operationen på lageret, og det sikrer, at det gods, der skal afsted først, plukkes først samt, at placeringen af det plukkede gods i forsendelsesranker er afstemt med læsserækkefølgen.

Intern transport af transportvogne

Flere hospitaler begynder at anvende lagerteknologi til at understøtte den interne transport af transportvogne med linned, håndklæder, rengøringsartikler og mad. Anvendelse af lagerteknologi i form af et horisontalt lager, der indgår i bygningen, er et reelt alternativ til anvendelse af AGV’er, og det vil reducere den kørende trafik på hospitalets gange.

Emnerne i det horisontale lager er tilgængelige, når afdelingerne har brug for dem. Løsningen reducerer behovet for lagerplads, og genopfyldningen af lageret vil være mindre tidskrævende.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo