Luk

Varemodtagelsen

LOGIA WMS fokus på funktionalitet

Fokus på rette elementer


Varemodtagelsen er første fysiske touch point for alle varer - uanset om det er varer fra leverandører eller returvarer fra kunder - og den har afgørende betydning for kvaliteten og effektiviteten af alle efterfølgende processer på lageret.

Den ny varemodtagelse er en kombination af et re-design af den gode gamle funktionalitet og masser af ny funktionalitet, der samlet set giver mulighed for en omfattende, men samtidig effektiv varemodtagelse. Alt sammen er pakket ind i den kendte LOGIA-brugergrænseflade, som giver operatøren et godt overblik og fokus på rette elementer i processen.

Komplet overblik over alle varens data

Når varer modtages på lageret, scanner eller indtaster operatøren varenummer/indkøbsordrenummer, hvorefter alle ordrens oplysninger vises på skærmen. Alle data om den enkelte vare er nu samlet i ét skærmbillede og felter, der skal udfyldes, er markeret med rød ramme. Data omfatter alt fra de basale stamdata til masterstrategi, pakkehieraki, beholdningsdetaljer og value added services (VAS).

Value added services

Value added services er nu også en integreret del af varemodtagelsen og kan udføres i samme håndtering. Dette omfatter stikprøvekontrol, kvalitetskontrol m.m. og sikrer blandt andet kontrol af containerrenhed, inspektion af emballagebrud og gennemgang af specifikke varetyper.

Efter at have inspiceret varen og eventuelt udfyldt manglende data, får operatøren en komplet oversigt over beholdningen og kan vælge, hvilke lagerområder beholdningen skal fordeles ud på. LOGIA giver anbefalinger til den optimale lagerplacering og markerer visuelt manglende opfyldning i forhold til registrerede ordrer.

Effektiv multi-modtagelse

Varemodtagelse af artikelrene paller er optimeret. Operatøren registrerer den første palle og tilføjer derefter antal paller, indtil det korrekte antal paller vises på skærmen. Denne forenklede metode eliminerer gentagne processer og muliggør håndtering af varemodtagelse for samme varetype i én samlet proces.

Varemodtagelse af mixpaller er også blevet forbedret, hvilket muliggør varemodtagelse af flere linjer samtidig. Dette skaber en mere strømlinet arbejdsgang og øger effektiviteten. Optimeringen har også gjort det hurtigere og mere effektivt at modtage returvarer. LOGIA muliggør hurtig genplacering af varerne på de rette lokationer, hvilket sikrer at returvarer kan komme hurtigt ud af lageret igen.

De første kunder, der får fordel af den nye LOGIA varemodtagelse er Besko, ILVA og Arla i Danmark samt sygehuset Helse Stavanger i Norge.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo