Luk

Lagerstyring WMS

LOGIA WMS

LOGIA er et lagerstyringssystem, der styrer og optimerer hele det manuelle lager

LOGIA er et lagerstyringssystem, der styrer og optimerer hele lageret. Systemet sikrer, at arbejdsprocesser er optimale, det er let at planlægge opgaver, og lagerpladsen udnyttes bedst muligt. Det giver en effektiv og fejlfri ekspedition. 

Fuld online forbindelse med LOGIA WMS

Alle er online på WMS’en

Alle lagermedarbejdere er online på LOGIA lagerstyringssystem via tablets, terminaler, pda’ere, headsets el.lign.

Brugergrænsefladen er designet ud fra behovet og brugermiljøet på et lager. Det er procesorienteret, overskueligt og let at forstå. Medarbejderne har overblik over sine opgaver og bliver guidet gennem sine jobs. Det giver god arbejdsrytme med kvalitet i ekspeditionerne.

Pluk effektivt og fejlfrit

Plukkeprocessen kan optimeres på flere måder og skal tage hensyn til både plukkehastighed og plukkekvalitet for effektiv lager optimering. LOGIA lagerstyringsprogram kører som standard med plukketyperne: serielt pluk, parallelt pluk, batchpluk, fordelingspluk og pluk direkte i fragtemballage.

Plukkehastighed og -kvalitet kan optimeres ved anvendelse af udstyr – eksempelvis stregkodeskanning, Voice og Pick To Light displays.

Effektive lagerprocesser

LOGIA’s lagerstyring er designet ud fra ‘best practice’ og indeholder masser af specialiseret funktionalitet til at optimere lagerdriften lige fra varemodtagelse til pak og forsendelse. Derudover indeholder LOGIA særlig funktionalitet, som er blevet udviklet over tid i henhold til vores kunders behov. Denne funktionalitet kan tilføjes efter behov.

Læs mere

Optimal vareplacering

Varernes placering på lageret er et meget væsentligt udgangspunkt for at opnå effektive plukkeruter og et godt flow på lageret. Her er bl.a. varens ABC-kategorisering et vigtigt styringsparameter.

LOGIA’s lagerstyring sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, og at der er beholdning på plukkepladserne. Dette sker på baggrund af varernes stamdata og ABC-kategorisering.

Varens kategorisering kan dog ændres sig over tid. LOGIA giver dig overblik over hvilke varer, der er uhensigtsmæssigt placeret – enten indenfor et enkelt lagerområde eller på tværs af hele lageret. Det giver mulighed for at igangsætte flyttejobs når og hvor, det er hensigtsmæssigt.

Læs mere

Få mere plads på lageret

LOGIA styrer lagerets fysiske rammer og ressourcer, og sikrer at lagerpladsen udnyttes bedst muligt. Det handler om, at udnytte ‘luften’ på lageret og dermed skabe mere plads.

Lagerstyringsprogrammet sikrer, at beholdning placeres på lokationer af rette størrelse. Varer med længerevarende lav beholdning kan med fordel samles på ‘mix-lokationer’, så de ikke optager så meget lagerplads.

Vil du vide mere om LOGIA WMS?

Book en demo via formularen eller ved at kontakte en af vores eksperter direkte. Vi er her for at hjælpe dig!

Book en demo