Stäng

Aton

Hantering av produktlivscykeln

Hitta på idéer, skapa och vårda din produkt tills den blir en stor framgång

Skapa perfekta produkter utifrån din vision och exakta produktdata

En effektiv tillverkning kräver tillförlitliga data i realtid. Lösningen för hantering av produktlivscykeln i Aton komprimerar realtidsdata samtidigt som den möjliggör effektivt samspel mellan olika funktioner och hantering av hela produktlivscykeln. Snabb tillgång till data minskar ledtiden till försäljning och hjälper dig att stå emot den hårda konkurrensen på marknaden.

Viktiga egenskaper hos Aton PLM

Aton PLM effektiviserar produktutvecklingsprocessen från början till slut. Det valfria Product Information Cloud ökar datadelningen mellan olika team, leverantörer och kunder samtidigt som det fungerar som ett centralt nav för information och feedback i realtid.

En källa för all data

Med Aton kan du samla in och konsolidera fragmenterade data och tillhandahålla en enda källa för aktuell produktinformation: kontrollobjekt och struktur. Säkerställ korrekt dokumenthantering med hela organisationen på banan med realtidsdata.

BOM-hantering för konstruktion och tillverkning

Genom att förena konstruktion (EBOM) och tillverkning (MBOM) säkerställs ett smidigt dokumentflöde från design till produktion. Kopplingen mellan CAD och Aton möjliggör viktig dataöverföring, vilket underlättar flexibla produktkonfigurationer och modulindelning.

Ändringshantering och arbetsflöden

Hantera dina nya produkter med robust ändringshantering och effektiva arbetsflöden, inklusive insamling av feedback, ändringsbegäran (ECR), konsekvensanalys, hantering av ändringsorder (ECO) och ändringsmeddelanden (ECN). Genom att koppla dessa ändringar till produktdata garanteras fullständig spårbarhet.

Molnbaserade eller on-premises möjligheter

Du kan välja molnversionen eller on-premises lösningen för Aton baserat på dina behov. SaaS möjliggör snabb och enkel implementering av Aton med förbättrad tillgänglighet, kostnadshantering, skalbarhet och andra betydande fördelar.

Användbara kommunikationsverktyg

Aton erbjuder verktyg för smidig datadelning mellan programvaror, system och verksamheter, vilket förbättrar hanteringen av produkternas livscykel. Tillägget Product Information Cloud länkar leverantörer och underleverantörer till era processer via Aton.

Varför välja Aton för din verksamhet?

Om du vill skapa innovativa produkter och styra deras resa från början till slut är Aton svaret. Spara tid, optimera resurser och minska antalet fel för att bli marknadsledande.

Effektiv produktutveckling

Genom att effektivisera och automatisera processer och minska antalet manuella arbetsmoment påskyndas produktutvecklingen och tiden till produktlansering samtidigt som kostnaderna sänks. När alla inblandade parter är inriktade på produktutveckling minskar förvirringen och antalet arbetstimmar som går till spillo, vilket leder till bättre resultat.

Riskreducering

Säkerställ rätt planering under det inledande designstadiet för att undvika kostsamma omarbetningar efter produktlanseringen. Om en produkt visar sig vara felaktig möjliggör Aton korskontroller för en specifik batch för att förhindra reklamationer.

Bättre beslutsfattande

Aton tillhandahåller databaserade insikter i realtid för beslutsfattare om produkter och projekt. Spåra tidigare förändringar och beslut snabbt och med realtidsdata. Slutligen kan du snabbt reagera på marknadsförändringar, t.ex. nya trender eller flaskhalsar i materialtillgången.

Förbättrad produktkvalitet

Aton förhindrar att utspridd data bromsar innovation. Systemet bidrar till konsekventa, optimala arbetsflöden för att utveckla fantastiska produkter. Förbättra data och information som genererats under produktens livscykel för att höja kvaliteten.

Integration

Verksamheter kan skala upp Aton till andra lösningar, t.ex. ERP-system och e-handel. Utifrån dina behov har Aton kapacitet att skala upp och förbättra andra delar av din försörjningskedja och verksamhet.

Insikter

Vill du veta mer om Aton?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Boka demo