Stäng

Delmia Quintiq

Planering och optimering av leveranskedjan

Koppla samman den fysiska och den virtuella världen och skapa en digital tvilling av din leveranskedja med Delmia Quintiq

Skapa motståndskraftiga leveranskedjor och skapa agilitet i verksamheten med Delmia Quintiq

Optimera planering och schemaläggning samtidigt som du förbättrar hela leveranskedjan med en enda lösning. Delmia Quintiq nyttjar rekordsnabb optimeringsteknik för att lösa komplexa affärsutmaningar. Använd Roima Intelligences expertis för att integrera det i dina tillverknings- och logistiksystem för att lösa komplexa affärsutmaningar.

Nyckelfunktionerna i Delmia Quintiq

Oavsett bransch eller typ av verksamhet har Delmia Quintiq verktygen för optimering av leveranskedjan. Behåll kontrollen över hela produktionsprocessen samtidigt som du får insikter i realtid om varje liten aktivitet i produktionsområdet.

Avancerad analys

Delmia Quintiq sammanställer och analyserar data samtidigt som algoritmen kontinuerligt lär sig mer om din verksamhet. Förutom värdefulla insikter optimerar den konstant leveranskedjans prestanda.

Förbättrad logistikplanering

Optimera leveranserna och minimera kostnaderna. Med Delmia Quintiq kan ledningen agera proaktivt på kundförfrågningar, utse rätt leveranspersonal och välja de optimala rutterna.

Förbättrad hantering av leveranskedjan

Kontrollera produktionsprocessen, underlätta optimal användning av resurser samtidigt som du tar hänsyn till din tillverkningsanläggnings begränsningar med Delmia Quintiqs lösning för hantering av leveranskedjan.

Produktionsplanering och schemaläggning

Ta itu med tillverkningsutmaningar och fatta välgrundade beslut med Delmia Quintiqs lösning för produktionsplanering. Få större insyn i och kontroll över produktionsprocessen.

Funktion för simulering

Gör en testkörning av era strategier och se hur de fungerar innan ni implementerar dem i den fysiska världen. Skapa en digital tvilling av er leveranskedja och analysera de potentiella resultaten.

Varför välja Delmia Quintiq?

Med Delmia Quintiq kan du optimera flera aspekter av dina affärsprocesser. Oavsett om det gäller dagliga operativa planer eller långsiktiga strategiska planer är Delmia Quintiq den perfekta lösningen för dina planeringsbehov. De andra anmärkningsvärda fördelarna med Delmia Quintiq är följande:

Integrerad leveranskedja

Delmia Quintiq underlättar effektiv samordning mellan leverantörer, ledning och andra parter samtidigt som utmaningar hanteras snabbt. Detta säkerställer en smidig leveranskedja utan avbrott.

Sammankopplat nätverk

Koppla samman flera affärsaspekter med Delmia Quintiqs 3D Experience-plattform för att säkerställa att de fungerar som en sammanhängande enhet och att de fungerar smidigt.

Kombination av 5 teknologier

Delmia Quintiq består av fem robusta teknologier: matematisk programmering, begränsningsprogrammering, grafprogrammering, algoritm för vägoptimering samt ett egenutvecklat konfigurationsspråk för optimering av produktionsprocesser.

Sömlös integration

Delmia Quintiq kan enkelt integreras med era lagerhanteringssystem, logistiksystem och andra system, vilket hjälper er att reagera snabbare på utmaningar och optimera affärsprocesserna.

KPI-baserad planering

Genom att använda KPI:er i realtid ger Delmia Quintiq planerare möjlighet att fatta välgrundade beslut. Den robusta optimeringsmotorn kan hjälpa ditt företag att öka sina vinstmarginaler.

Insikter

  • Total: 1
  • Total: 1

Vill du veta mer om Delmia Quintiq?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Boka demo