Stäng

ROIWalk

Konsulttjänster

Ta reda på företagets potential och fatta kloka beslut

Öka tillväxten snabbt med ROIWalk

Roima Intelligence’s ROIWalk är en strukturerad konsulttjänst som hjälper organisationer att analysera och förbättra sin verksamhet. ROIWalk består av en 5-stegsmetod som inleds med ett kickoff-möte för att kartlägga uppdragets scope och mål. Workshops och granskningar inkluderar genomlysningar av verksamheten, processkartläggningar, samtal och dokumentation. Processen avslutas med en omfattande rapport och genomgång, som ger dig en åtgärdsplan att utgå ifrån.

Våra ROIWalk områden

Fokus för tjänsten är att hitta en lösning för att förbättra din verksamhets arbetssätt och rutiner. Dessutom ger våra experter råd kring tekniska frågor för att säkerställa att verksamhetens IT-system på bästa sätt kan stödja era befintliga arbetssätt. De sex olika områdena vi erbjuder ROIWalk för är:

ROIWalk Production Planning

Tjänsten skapar information som hjälper ditt företag att utveckla kontinuerlig produktionsplanering. Detta kommer att hjälpa dig att effektivisera tillverkningen, använda material på ett mer effektivt sätt och leverera i tid.

ROIWalk Product Management

Korrekt och högkvalitativ hantering av produktinformation är grunden för ditt företags digitala tjänster. Med den information som tillhandahålls av tjänsten kan du hitta rätt lösningar för att säkerställa optimal förvaltning av produktinformation för ditt företag.

ROIWalk Production

Använd ROIWalks beprövade strategier för papperslös tillverkning genom att använda data, automatisering och digitalisering. Njut av högre effektivitet och lönsamhet när dina medarbetare kan fokusera på värdeskapande åtgärder.

ROIWalk Warehouse

Vi hjälper dig att hitta sätt att optimera och effektivisera dina internlogistiska processer, för att inte tala om exaktheten i dina lagersaldon. Du får också lära dig hur du kan förbättra verksamhetens lönsamhet genom att göra internlogistiken mer effektiv som en del av andra verksamhetsprocesser.

ROIWalk Logistics

Leveranser i rätt tid och godsspårning i realtid är kännetecknen på effektiv logistik. Ineffektiva processer är däremot ett hinder för effektivitet. Använd informationen från ROIWalk Logistics för att analysera dina logistik- och transportprocesser och korrigera eventuella brister genom att vidta åtgärder som förhindrar att något går fel.

ROIWalk Extended Enterprise

Med vår hjälp kan du äntligen ha full kontroll över din produktinformation och ditt partnernätverk. I samband med vår tjänst hjälper vi dig att hitta de lösningar som ditt företag behöver för att förbättra hanteringen av leverantörs- och partnernätverk och hantera produktinformation.

Fördelar med ROIWalk för ditt företag

Som ett resultat av ROIWalk kommer du att få svar på hur ditt företag snabbt kan förbättra sin konkurrenskraft genom att förbättra de utvecklingsområden som identifierats under tjänsten. De viktigaste fördelarna för ditt företag är:

 • Ökad lönsamhet
 • Ökad kundnöjdhet
 • Ökad medarbetarnöjdhet

Det blir till verklighet med ROIWalk

ROIWalk, som är en experttjänst, skräddarsyr lösningar för ditt företag baserat på bransch och mål i en 5-stegsstrategi:

Steg 1: Kick-off

 • Kund
 • Roima
 • Målsättningar
 • Komma överens om omfattningen

Steg 2: Workshop

 • Genomlysning av verksamhet
 • Granskning av processer och system
 • Samtal
 • Foton

Steg 3: Återkoppling

 • Viktiga iakttagelser
 • Diskussioner
 • Nästa steg

Steg 4: Rapport

 • Grov analys
 • Förslag till åtgärder

Steg 5: Debriefing

 • Uppföljande åtgärder
 • Roimas erbjudande

Insikter

Vill du veta mer om ROIWalk? Få mer information genom att boka ett möte via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Ulf Johansson

Country Sales Director, Sweden

ulf.johansson@roimaint.com

+46 70 495 40 12

LinkedIn

Sverige

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Boka en ROIWalk