Stäng

Maskun Kalustetalo Oy

Tack vare Roima-systemets moderna teknik, skalbarhet och extremt höga användbarhet på verkstadsgolvet, och den genomtänkta ROI-beräkningen blev även vår ledningsgrupp övertygad och investeringen fick grönt ljus.

Pepe Yli-Kaila, Logistics & IT Director, Maskun Kalustetalo Oy

Lösningar

Med produktionsökning som mål

Maskus IT-chef Samuli Skog, Logistik- & IT-direktören Pepe Yli-Kaila och lagerchefen Jarkko Riihola ser framtiden an med stor tillförsikt.

Masku insåg hur viktig lagerstyrning var för hela kedjan

Maskun Kalustetalo Oyär Finlands ledande försäljare av inne- och utemöbler och har som mål att konstant öka sin konkurrenskraft. Masku förstår hur viktig en smidig värdeflödeskedja är för kunderna och därmed företagets konkurrenskraft: varorna måste komma från det centrala lagret snabbt och felfritt, och onlinebutiken måste ge korrekt och pålitlig information om tillgängligheten för varje produkt i realtid. Det är därför Masku beslutade sig för att prioritera om och ta lagerstyrningen till nästa nivå.Målet för Maskun Kalustetalo är att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av digitaliserad drift. Därför har Masku vid flera tillfällen funderat på hur de kan utveckla lagerdriften genom digitalisering.

Målet för Maskun Kalustetalo är att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av digitaliserad drift. Därför har Masku vid flera tillfällen funderat på hur de kan utveckla lagerdriften genom digitalisering.

En tydlig ROI-beräkning och åtgärdsplan övertygade

Masku gjorde sin vanliga kartläggning av potentiella leverantörer, och därefter blev man övertygade om att Roimas kunniga medarbetare och lösning för lagerstyrning var det rätta valet. Tillsammans satte Masku och Roima upp strikta mål för WMS-projektet från effektivare processer till önskad återbetalningstid.

Ett av de centrala målen som antogs var att minska spillet kopplat till leveranser. Ett annat viktigt mål var att göra materialflödena i det centrala lagret mer effektiva och ta reda på om de totala kostnaderna för det centrala lagret kunde reduceras. Ytterligare utmaningar för Maskus lagerverksamhet utgjordes av säsongsvariationer och flerdimensionella produktstrukturer. ”Roimas expert satte sig verkligen in i vår situation. Efter kartläggningsfasen hade vi en tydlig åtgärdsplan och ROI-beräkning för investeringen”, förklarar Pepe Yli-Kaila nöjt.

Roima FidaWare-systemets moderna teknik, skalbarhet och mycket goda användbarhet på verkstadsgolvet samt den genomtänkta ROI-beräkningen övertygade även vår ledningsgrupp och investeringen fick grönt ljus, Yli-Kaila continues.”

Erfaren partner som stöd

Efter avtalsförhandlingarna påbörjades projektet i november 2016 med en mer detaljerad specifikationsfas, och den faktiska implementeringen av informationssystemet schemalades till hösten 2017. För Maskus lagerpersonal var WMS-projektet ett nytt och intressant projekt eftersom ingen hade tidigare erfarenhet av implementering av ett WMS-system. Det var även därför Masku ville ha stöd från en erfaren partner.

Projektet fick en smidig start och redan från början delade Masku och Roima åsikten att WMS-projektet var ett gemensamt projekt och båda parter var engagerade i genomförandet.

Implementeringen av informationssystemet Roima FidaWare gick smidigt och enligt schema. Förberedelserna för implementeringen inleddes i god tid i november och den officiella implementeringen gjordes vid månadsslutet. Det centrala lagret har hanterats med Roimas system sedan dess, och nu fortsätter projektet med att tillgodose de behov av korrigeringar och förändringar som identifierats under användningen av systemet.

Lagerstyrning ger kraft till onlinehandel och kundservice

På Masku ligger fokus nu på framtiden. I ljuset av den goda starten och erfarenheterna hittills kan Masku förvänta sig betydande förbättringar i siffrorna för lagret. Utveckling av logistik och kundservice har definierats som ett av Maskus centrala utvecklingsprojekt under kommande år, och där utgör ett effektivt lager en av hörnstenarna.

Dessutom kräver investering i onlinebutiker nya leveransmetoder och snabba reaktioner på ändrade och ökande kundförväntningar. Därför planerar Masku att ge sin onlinebutik ökad tyngd som en kanal för beställningar och bättre kundservice. När lagret är under kontroll fungerar hela kedjan bättre, hela vägen till kunden.

 

Dessutom kräver investering i onlinebutiker nya leveransmetoder och snabba reaktioner på ändrade och ökande kundförväntningar. Därför planerar Masku att ge sin onlinebutik ökad tyngd som en kanal för beställningar och bättre kundservice. När lagret är under kontroll fungerar hela kedjan bättre, hela vägen till kunden.

Innehåll

Intro

Lösningar

Med produktionsökning som mål

Masku insåg hur viktig lagerstyrning var för hela kedjan

En tydlig ROI-beräkning och åtgärdsplan övertygade

Erfaren partner som stöd

Lagerstyrning ger kraft till onlinehandel och kundservice

Kontakta sälj