Stäng

PERITO IBP

Digitalisering av supply chain

Supply chain-plattform för optimering av försörjningskedjan och hållbarhetsstyrning

Integrerad planering av försörjningskedjan

En Integrated Business Planning (IBP)-lösning är utformad för att hjälpa dig att hantera förändringar i din verksamhet och optimera din försörjningskedja. PERITO IBP består av flera viktiga moduler som skapar ett sammanhängande planeringsflöde för försörjningskedjan. Modulerna bygger på de senaste metoderna för planering och genom att kombinera dem kan du hantera alla utmaningar i inom supply chain.

Video som visar viktiga funktioner och fördelar med PERITO IBP-plattformen för lageroptimering med ett användarvänligt gränssnitt.  

Optimera S&OP-arbetet för hög ROI och låg investeringskostnad

Förändra lagerhanteringen med PERITO IBP ESO. Se hur lösningen optimerar lager, automatiserar säkerhetslager, förbättrar prognoser och sänker kostnader. Upptäck gränssnittet och de finansiella fördelarna. Titta nu för att optimera din affärsplanering!

Se demo

7 moduler i PERITO IBP

PERITO IBP är en omfattande modulbaserad planeringssvit som integrerar försörjningskedjan med finansiell prognostisering och optimering. Svitens sju moduler är följande:

Demand planning

Spara tid på prognoser med hjälp av toppmodern efterfrågeplanering för att skapa en prognos som din verksamhet kan lita på. Inkluderar många funktioner såsom prediktion av efterfrågan, produktsegmentering och kategorisering, kampanjhantering och automatisk datarensning för att optimera efterfrågeplaneringen.

Inventory planning

En av världens mest exakta metoder för att optimera lagernivåer och minska rörelsekapitalet. Gör det möjligt för företag att anpassa lagervärdet baserat på ekonomisk påverkan och önskad servicenivå. Genomtänkta analysverktyg och funktioner som ekonomisk lageroptimering, lagerstrategi och lagerstyrning.

Supply planning

Modulen hanterar de kritiska uppgifterna att balansera tillgångar (kapacitet, material och resurser) med framtida efterfrågan. Planerare kan avgöra hur man bäst möter efterfrågan baserat på tillgängliga resurser, produktion, leverantörer, distributionsnätverk och verksamhetspolicy. Innehåller funktioner som leveransprognoser, MRP-simulering och kapacitetsbalansering.

Financial forecasting

Med den här modulen kan du koppla volymprognoser direkt mot finansiell information. Skapa och hantera finansiella prognoser med hjälp av flera datakällor (historiska finansiella data, prognoser och leveransplaner). Modulens simuleringsfunktioner kan också fastställa hur beslut påverkar resterande del utav verksamheten, vilket gör den till ett värdefullt verktyg för budgetering.

Scenario planning

Modulen simulerar hur olika scenarier påverkar försörjningskedjan, samtidigt som man bedömer risker och möjligheter i samband med affärsstrategier. Du kan utveckla beredskapsplaner för oväntade händelser och skapa scenarier för att förstå förändringar och agera effektivt.

Control tower

Modulen control tower kopplar samman data från alla planeringsmoduler till en komplett översikt över KPI:er och rapporter som gör det möjligt för er att analysera och effektivt hantera er supply chain-verksamhet i realtid.

Sustainable supply chain planning

Driv er verksamhet på ett miljövänligt sätt och förbättra ert hållbarhetsarbete genom funktioner som optimering av koldioxidutsläpp, identifiering av hållbarhetsinitiativ och implementering av dessa i er planering.

Fördelar med PERITO IBP

Med PERITO IBP kan verksamheter dra nytta av flera fördelar. Vilka är dessa fördelar? Låt oss ta reda på det.

Integrerad planering

Integrerad planering ger möjlighet att hantera flera steg i försörjningskedjan samtidigt. Beslut kan fattas i realtid eftersom ett planeringsbeslut omedelbart påverkar efterföljande steg, vilket möjliggör en mer flexibel och lyhörd strategi.

Förbättrade prognoser för efterfrågan

Avancerade algoritmer för maskininlärning genererar korrekta och aktuella efterfrågeprognoser, så att företagen kan förstå kundernas efterfrågan och planera inköp, produktion och distribution därefter.

Optimerad planering av leveranser

PERITO IBP tar hänsyn till faktorer som varians i efterfrågan, lagernivåer, produktionskapacitet, varians i inleveranserna och annat för att optimera leveransplaneringen, vilket resulterar i en effektiv inköps- och produktionsprocess och sänkta kostnader.

Förbättrad transparens och samarbete

Med PERITO IBP får du en integrerad översikt över aktiviteterna i försörjningskedjan. Det säkerställer effektiv samordning mellan avdelningar och identifierar flaskhalsar och begränsningar.

Smidighet

PERITO IBP ger dig verktygen för att hantera oväntade förändringar, trender, marknadsfluktuationer och mycket mer. Detta gör din organisation mer motståndskraftig och flexibel.

Ökad lönsamhet

En optimerad försörjningskedja leder till ökad lönsamhet, minskade kostnader, minimerat svinn och förbättrad kundservice.

Insikter

Vill du veta mer om PERITO IBP?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Søren Hammer Pedersen

Country Sales Director, Denmark

soren.hammer@roimaint.com

+45 41 12 85 35

LinkedIn

Danmark

Hannu Ojasalo

Country Sales Director, Finland

hannu.ojasalo@roimaint.com

+358 46 600 78 15

LinkedIn

Finland

Boka demo