Stäng

Factory Digital Twin

Digital tvillingteknik

Skapa en holistisk och visuell översikt av din verksamhet i realtid

Övervaka din fabriksverksamhet i realtid med den lättanvända Digital Twin

Att övervaka fabriksdriften och relaterade processer i realtid är avgörande i en dynamisk verksamhet. Factory Digital Twin visualiserar din fabriksverksamhet med översikt, kritiska data och bilder. Få insikter om verksamheten i realtid, upptäck avvikelser och vidta rätt åtgärder omedelbart.

Nyckelfunktioner i Factory Digital Twin

Factory Digital Twin är en virtuell representation av en fabrik eller leveranskedja som styrs i realtid. Den skapas genom att integrera data från olika källor som ERP, MES och WMS för att täcka hela tillverkningsprocessen, från design till underhåll. Med detta omfattande verktyg kan ni få insikter i realtid, optimera verksamheten och fatta datadrivna beslut som kan förbättra företagets lönsamhet.

Övervakning och visualisering i realtid

Spåra tillverkningsorder, maskiner, lager och medarbetare i realtid med Factory Digital Twin. Identifiera flaskhalsar, förutse driftstopp och säkerställ smidiga tillverkningsflöden med den visuella återgivningen av fabriksverksamheten.

Optimering av processer

Optimera era fabriksprocesser med Factory Digital Twin för exakt lägesbild. Justera arbetsflödena för att minska spill och öka lönsamheten, vilket resulterar i produkter av högsta kvalitet och lägre operativa kostnader.

Lager- och materialstyrning

Effektiv lagerhantering är avgörande inom tillverkningsindustrin. Factory Digital Twin ger insyn i realtid i lagernivåerna, vilket säkerställer att material alltid finns tillgängligt just-in-time (JIT), minskar lagerkostnaderna och förhindrar förseningar i tillverkningen.

Kvalitetsstyrning

Factory Digital Twin möjliggör realtidsövervakning av tillverkningen, omedelbara korrigerande åtgärder och robust kvalitetsstyrning, vilket leder till ökad tillverkningseffektivitet, färre avbrott och färre reklamationer.

Helhetsbild

Factory Digital Twin maximerar den integrerade datan. Den skapar tydliga bilder av verksamhetens processer, drift och leveranskedjor med detaljerade nivåer för ledning och resursplanering.

Varför välja Factory Digital Twin för din verksamhet?

Användningen av digitala tvillingar har införts i många smarta fabriker och andra verksamheter eftersom de erbjuder många fördelar, bland annat övervakning av prestanda i flera olika scenarier och förebyggande upptäckt av risker/problem.

Mer kontroll och styrning

Följ driften i fabriken när den faktiskt sker, så att ni omedelbart kan åtgärda eventuella problem som uppstår i verksamheten. Du kan enkelt följa planerade och igångsatta arbeten.

Förbättra din resursplanering

Factory Digital Twin ger en tydlig bild av resursallokering och resursanvändning, vilket bidrar till att optimera resursplaneringen och förbättra den operativa lönsamheten.

Upptäck problem i tid

Realtidsdata och visualiseringar gör det möjligt att tidigt upptäcka avvikelser och problem, vilket gör det möjligt att snabbt vidta korrigerande åtgärder för att förhindra potentiella störningar och avbrott.

Snabbare insikter

Visualisering av fabrikens planlösning och data med grafik ger snabb insyn och datadrivet beslutsstöd, vilket eliminerar behovet av komplexa analyser.

  • Total: 1
  • Total: 1

Vill du veta mer om Factory Digital Twin?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Boka demo