Stäng

PlanetTogether APS

Effektivare tillverkning och supply chain-drift

Öka produktiviteten med detaljerad schemaläggning

Planera idag för imorgon

Planering i detalj är en krävande och utmanande process där många olika regelverk och förutsättningar måste beaktas samtidigt som man försöker optimera resursanvändningen. PlanetTogether APS är ett världsledande verktyg för avancerad planering och schemaläggning som hjälper tillverkande företag att öka sin produktivitet och därmed förbättra sin lönsamhet.

Nyckelfunktioner i PlanetTogether APS

Optimera din tillverkningsprocess genom att säkerställa att moment utförs vid rätt tidpunkt. Hjälp planerare att fördela resurser effektivt och säkerställa snabba leveranser av produkter till kunderna.

Kapacitetsoptimering

PlanetTogether APS har en mycket enkel optimeringsfunktion som skapar scheman baserade på fastställda mål så att planerarna kan fokusera på eventuella avvikelser.

Materialplanering

Få insyn i materialanvändningen och kontrollera lagernivåerna. Hantera förseningar i material eller senarelägg inköp om kundorder är försenade.

Planering mot prognos

Behovsprognoser kan hanteras i PlanetTogether APS och de enkla uppdateringarna av tidsplanen gör att planerarna snabbt kan hantera de oklarheter som finns i prognosen. Planering av personal

Planering av arbetskraft

Skapa genomförbara tidsplaner genom att ta hänsyn till tillgänglig personal. Personal med spetskompetens kan bli en flaskhals som måste hanteras.

Scenarioplanering

Skapa och utvärdera flera tillverkningsscenarier. Analysera konsekvenserna av planering som baseras på olika, eventuellt motstridiga, mål.

Holistisk plan för supply chain

Integrera PlanetTogether APS med MES och verktyg för strategisk planering för att se till att övergripande planer blir till konkreta genomförandeplaner på fabriksgolvet.

Varför välja PlanetTogether APS?

Komplexa, snabba tillverkningsprocesser som involverar personal, maskiner och stora orderingångar kräver omfattande planering. PlanetTogether APS är ett värdefullt verktyg för att förbättra leveranskedjans lönsamhet. Använd funktionen för scenarioplanering för att bedöma konsekvenserna av beslut och ta fram optimala tillverkningsscheman.

Ökad effektivitet

Optimerade tillverkningsscheman leder till bättre resursanvändning, kortare ställtider och kortare ledtider.

Leveranser i tid

Effektiv planering och schemaläggning hjälper tillverkare att kunna leverera i tid till kunderna, vilket skapar lojalitet och kundnöjdhet.

Optimering av lager

Säkerställ optimala lagernivåer i hela supply chain och se samtidigt till att verksamheten kan bedrivas smidigt.

Minskat pågående arbete

Planera kapacitet och material på ett intelligent sätt så att verksamheten kan bedrivas smidigt med ett lågt lager av produkter i arbete, vilket frigör kapital och utrymme på fabriksgolvet.

Ökad kapacitet för planerare

Automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter och låt planerarna fokusera på värdeskapande arbete och hantera de frågor som verkligen kräver deras kunnande och som inte kan hanteras i en app.

Insikter

  • 1
  • Total: 3
  • 1
  • Total: 3

Vill du veta mer om PlanetTogether APS?

Få mer information genom att boka en demo via formuläret eller genom att kontakta en av våra experter direkt. Vi är här för att hjälpa dig!

Kontakta sälj